| Práca, profesia, kariéra, zamestnanie, job a štúdium v EÚ, zahraničí!

  práca, ponuka práce, zamestnanie, práca v zahraničí, brigády, voľné pracovné miesta, pracovné ponuky, ponuky práce  

Zarábajte s INVIA.SK | Inzercia | Obchodné podmienky | Cenník | Kontakt | Zarábajte s Pelikan.sk

Reklama u nás, oplatí sa!

práca, brigáda, profesia

Požiarnik Kuchár / Kuchárka Lekár / Lekárka Inžinierka / Inžinierka

Práca vo Švédsku / Práca v zahraničí

Švédsko

Sverige / Sweden / Kingdom of Sweden / Sverige / Konungariket Sverige

Hlavné mesto: Štokholm
Rozloha: 449 964 km2
Počet obyvateľov: 9,42 mil. (december 2010)
Politický systém: Parlamentná demokracia
Štátne zriadenie: Konštitučná monarchia
Územné rozdelenie: 21 provincii
Hlava štátu: Kráľ Carl XVI Gustaf
Mena: švédska koruna - SEK
Štátny jazyk: švédčina

Stručná charakteristika krajiny

Švédsko je škandinávska krajina, svojou rozlohou piata najväčšia v Európe, ktorá hraničí s Nórskom a Fínskom. Veľkú časť jej územia pokrývajú lesy. Najdôležitejšími prírodnými zdrojmi sú voda, drevo a železná ruda. Patrí medzi krajiny s najnižšou korupciou.
Má najvyššie percento pracujúcich žien na svete. Rovnosť pohlaví je už dlhú dobu jedným z jej politických cieľov. Rodina je dôležitý prvok v jej sociálnom systéme. Má vysokú životnú úroveň a úroveň sociálneho zabezpečenia. Spoločnosť je považovaná za čistú, modernú a liberálnu.

Prvé kroky po príchode do krajiny

Obyvatelia EÚ/ EHP môžu žiť a začať pracovať bez registrácie pobytu počas troch mesiacov.
Kto plánuje ostať dlhšie ako 3 mesiace, musí požiadať o povolenie k pobytu počas týchto troch mesiacov. Týka sa to zamestnancov , SZČO, poskytovateľov služieb, študentov a tých, ktorí majú dostatok prostriedkov aby tu žili. Toto povolenie môže byť vydané aj ich rodinným príslušníkom, ak sú členmi EÚ/ EHP.

Pre informácie o pobyte a formulároch žiadostí kontaktujte "Swedish Migration Board" www.migrationsverket.se
Podanie žiadosti, ako aj udelenie povolenia na pobyt je bezplatné. Vydáva sa na obdobie podľa platnosti pracovnej zmluvy. Ak zamýšľate žiť v krajine dlhšie ako jeden rok, pridelia vám osobné identifikačné číslo ''personnummer'', ktoré bude pozostávať z vášho dátumu narodenia a štvormiestneho digitálneho kódu.
Ak plánujete ostať v krajine kratšie ako jeden rok, pridelia vám koordinačné číslo ''samordningsnummer'', ktoré sa dáva osobám s dočasným pobytom vo Švédsku. Predložíte tieto doklady: cestovný pas, povolenie na pobyt vo Švédsku, potvrdenie o zamestnaní, štúdiu alebo potvrdenie, že ste platcom dane (F skattebevis). Koordinačné alebo osobné číslo sa prideľuje na počkanie. Daňový úrad vám poskytne viac informácií o podmienkach registrácie obyvateľov na www.skatteverket.se

Voľný pohyb

Od. 1.5.2004 Švédsko otvorilo pristupujúcim krajinám EÚ/ EHP svoj trh práce, občania členských štátov teda môžu pracovať vo Švédsku bez pracovného povolenia (občania tretích krajín s povolením).

Hľadanie zamestnania vo Švédsku

Ako sa uchádzať vo Švédsku o prácu?

Miestny úrad práce „Arbetsformedlingen" vám poskytne informácie o voľných pracovných miestach a tiež umožní hľadať si prácu pomocou dostupných samoobslužných systémov www.arbetsformedlingen.se. Poskytuje informácie o pravidlách a usmerneniach týkajúcich sa práce cudzincov a podpore v nezamestnanosti. Tiež tam nájdete zoznam personálnych agentúr. Všeobecné informácie, kontakty a prehľad voľných pracovných miest si môžete pozrieť na www.amv.se

Pracovné ponuky na internete:

www.adecco.com
www.jobsafari.se
www.monster.se
www.manpower.se
www.dn.se
www.gronajobb.se
www.stepstone.se
www.careerjet.se
www.proffice.se
www.jobsinstockholm.com

Zamestnávatelia vyžadujú aspoň základnú znalosť švédskeho jazyka.

Pracovné podmienky vo Švédsku

Pracovná zmluva - uzatvorená písomne alebo ústne. V praxi je vo Švédsku veľa verbálnych pracovných zmlúv, ale v takýchto prípadoch sa odporúča vyžiadať si zmluvu od zamestnávateľa aj písomne. Skúšobná doba by nemala presiahnuť 6 mesiacov. Ak si želáte pracovnú zmluvu ukončiť, musíte to urobiť písomne. V prípade že tak neurobíte, zmluva bude automaticky predĺžená.
Pracovný čas 40 hodín týždenne, maximálne 48 hodín s nadčasmi, ktoré nesmú presiahnuť 200 hodín ročne.
Dovolenka: 25 dní ročne (s výnimkami v kolektívnych zmluvách).
Minimálna mzda nie je stanovená - odlišuje sa v každom sektore.
Priemerné mzdy: V novembri 2010 bol priemerný mesačný plat vo Švédsku 33 496 SEK.
Viac informácií nájdete na www.scb.se

Priemerný hrubý plat: 3 072 €

Životné podmienky vo Švédsku

Dane: Švédsky daňový systém obsahuje množstvo priamych a nepriamych daní a poplatkov (miestne dane z príjmu, daň z pridanej hodnoty, spotrebná daň, dedičská daň, daň z darovania). Daň z príjmu je progresívna, úmerná výške príjmu . Pozostáva z miestnych daní v rozpätí 30-35% a štátnej dane ktorá je v rozpätí 20-25% a vzťahuje sa na osoby zarábajúce viac ako 372 100 SEK ročne (údaj za rok 2010). Keď ste vo Švédsku pracovali menej ako 6 mesiacov, môžete si zvoliť zaplatenie špeciálnej dane z príjmu pre obyvateľov žijúcich v cudzine (SINK), so sadzbou 25%. Príjem z kapitálu (napr. úroky z úspor, dividendy, kapitálový zisk) sa zdaňuje sadzbou 30 %. Majetková daň sa musí platiť z vlastníctva domov, chát a pôdy. Viac informácií nájdete na stránke www.skatteverket.se

Sociálne zabezpečenie: Základné sociálne poistenie zahŕňa nemocenské poistenie, rodinné prídavky, základné a doplnkové dôchodkové poistenie, predčasný a čiastočný dôchodok a poistenie proti pracovnému úrazu. Švédsky systém sociálneho zabezpečenia je z veľkej časti financovaný príspevkami zamestnávateľov, ale aj štátom v rámci dôchodkového systému a daní.

Švédsky Úrad sociálneho poistenia (Försäkringskassan - https://www.forsakringskassan.se/sprak/eng) je centrálny administratívny orgán pre sociálne poistenie, prevádzkujúci centrum klientskych služieb, ktoré odpovedá na telefonické či emailové otázky/sťažnosti. Všetky osoby nad 16 rokov žijúce vo Švédsku sú registrované pre prípad podpory založenej na bydlisku. Ak sa stanete nezamestnaným potom, čo ste pracovali vo Švédsku, môžete sa zaregistrovať na miestnom Úrade práce. Po splnení určitých podmienok máte právo požiadať o podporu v nezamestnanosti. Tá vo Švédsku nie je súčasťou systému sociálneho zabezpečenia. Základná podpora v nezamestnanosti je max. 320 SEK denne, päťkrát do týždňa. Ak vám bola priznaná podpora v prípade straty príjmu (podmienkou je min. rok trvajúce členstvo vo Fonde poistenia v nezamestnanosti), vaše dávky budú predstavovať 80% posledného platu, max. do výšky 680 SEK za deň.
Podpora v nezamestnanosti sa zdaňuje.

Dôchodkové poistenie: Základný dôchodok pozostáva zo mzdovej penzie, prémiovej penzie a zo zaručenej penzie.
Výška základného dôchodku je vypočítaná z príjmu od 16. roku života a závisí od toho, ako dlho ste pracovali a koľko ste zarábali, od typu doplnkového dôchodkového fondu, ktorý ste si vybrali, ako aj od vývoja švédskej ekonomiky v referenčnom období. Štandardný dôchodkový vek je 65 rokov. Poberať penziu môžete už od 61 rokov. Roky odpracované v krajinách EU a EEA sa vám takisto započítavajú.

Informácia o podnikaní vo Švédsku

Ak chcete začať podnikať, informácie vám poskytne Švédska agentúra pre ekonomický a regionálny rozvoj: www.tillvaxtverket.se
Existuje národná organizácia ALMI, ktorá dáva rady pre malé a stredné podnikanie na: www.almi.se
Euro Info Centrá poskytujú tieto informácie a tiež Švédska federácia podnikateľov na www.foretagarna.se

Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácie vo Švédsku

Verejný školský systém je tvorený povinným a nepovinným vzdelávaním.
Povinné vzdelanie zahŕňa povinnú školskú prípravu, dĺžka základného vzdelania je 9 rokov.
Sami školy 6 rokov, špeciálne školy a programy pre deti s poruchami učenia 10 rokov.
Nepovinné vzdelanie zahŕňa predškolskú výchovu, vyššie stredné školy, vyššie stredné školy pre deti s poruchami učenia, vzdelávanie dospelých cez samosprávne celky - základné, vyššie stredné, doplnkové štúdium alebo vzdelávanie dospelých s poruchami učenia. Celý verejný vzdelávací systém je zadarmo, bez poplatkov. Pri niektorých regulovaných profesiách (napr. lekári, fyzioterapeuti, účtovníci, právnici, učitelia, optici, záchranári, fyzici, námorní inžinieri, kapitáni ap.) sa vaše zručnosti a kvalifikácia budú preverovať. Vyžaduje sa potvrdenie o autorizácii. Poradenstvo v tejto oblasti poskytuje Švédska národná agentúra pre vyššie vzdelanie (Hogskoleverket), ktoré nájdete na portáli www.hsv.se, alebo si bližšie informácie môžete vyžiadať cez e-mailovú adresu hsv@hsv.se

Zdravotný systém a dôchodkové zabezpečenie vo Švédsku

Pre občanov EÚ/EEA platia tie isté podmienky ako pre Švédov. Všetky osoby bývajúce vo Švédsku patria do štátneho systému zdravotného poistenia. Výška poplatkov za zdravotnú starostlivosť a pri hospitalizácii je stanovovaná individuálne krajskými radami. Každý obvod má zdravotné centrum/á, v ktorých ordinujú doktori či ambulantné sestry. Kontakt na zdravotné centrá hľadajte v telefónnom zozname pod názvom vårdcentral. V prípadne vážnej choroby alebo zranenia navštívte pohotovosť (akutmottagning). Prijatie do nemocnice je zabezpečované odporučením od lekára zo zdravotného centra alebo pohotovosti . Počas choroby poberá zamestnanec peňažnú náhradu mzdy od zamestnávateľa za prvých 14 dní choroby. Prvý deň PN nie je platený, 2.-14. deň je vo výške 80% vášho platu. V 15. deň zamestnávateľ vašu PN oznámi Úradu sociálneho poistenia, ktorý váš nárok ďalej posúdi. Úrad vám potom hradí štvrtinu, polovicu, tri štvrtiny alebo plný plat, podľa rozsahu vašej neschopnosti.

Užitočné webové stránky

www.ams.se - národné služby zamestnanosti
www.migrationsverket.se - migračný úrad
www.ec.europa.eu - európske služby zamestnanosti
www.sweden.se - informácie o Švédsku
www.dn.se, www.svd.se - tlač, v ktorej nájdete pracovné ponuky

Užitočné telefónne čísla

Medzinárodná predvoľba Švédska: +46 (plus telefónne číslo účastníka).
Zo Švédska do zahraničia: 00 (plus kód krajiny, kód mesta a číslo účastníka).
Záchranná služba, polícia, požiarnici či zubárska pohotovosť majú celoštátne telefónne číslo: 112

Adresy zastupiteľstiev

Kontakt na zastupiteľstvo SR v krajine
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Štokholme
Arsenalsgatan 2/3 TR, Box 7183
10 388 Stockholm
Telefón: 0046 8 545 03960
Fax: 0046 8 545 03969
E-mail: emb.stockholm@mzv.sk
Internet: www.mzv.sk/stokholm

Kontakt na zastupiteľstvo krajiny v SR
Od 31. mája 2010 Slovensko spadá pod
Švédske veľvyslanectvo vo Viedni
Obere Donausstrasse 49-51
A-1020 Vienna, Austria
Tel:+43 1 21 75 30
Fax:+43 1 21 75 33 70
Email: ambassaden.wien@foreign.ministry.se

Generálny honorárny konzulát Švédskeho kráľovstva
Tomášikova 30
821 01 Bratislava
Tel.: +421 2 434 217 00
Fax: +421 2 482 402 51

Zdroj: Leták Ústredia práce, sociálnych veci a rodiny v Bratislave, ktorý bol spolufinancovaný z prostriedkov Európskej komisie 2010/2011, internet

Booking.com

Animátor / Animátorka Hosteska Tenista Obchodník


 

Zarábajte s nami! | Impotencia.sk | eBooks.sk | Neplodnost.sk

tagy / značky práca v zahraničí, profesia, brigáda, robota, job, zamestnanie, miesto, štúdium, ponuky

: Spravodajstvo
: Užitočné rady
: Na čo myslieť
: Poistenie
: Pomoc v núdzi
: Publikácie
: Registrácia
: Agentúry
: Diskusia
: Preprava osôb
: Inzeráty
: Jazykové kurzy
: Cestopisy
: URL odkazy
: Štatistiky
: Vrátenie daní
: Ubytovanie
: Zľavové kupóny

Cyprus

Mallorca

Rhodos

Hurghada

Sharm El Sheikh

Jordansko

Syria

Copyright © 2000 - 2024, FreeJob.sk * Ochrana osobných údajov * Made in Slovakia

Minimálne odporúčame rozlíšenie 1024 x 768, farby True Color 32 bitov, 17" monitor.