| Práca, profesia, kariéra, zamestnanie, job a štúdium v EÚ, zahraničí!

  práca, ponuka práce, zamestnanie, práca v zahraničí, brigády, voľné pracovné miesta, pracovné ponuky, ponuky práce  

Zarábajte s INVIA.SK | Inzercia | Obchodné podmienky | Cenník | Kontakt | Zarábajte s Pelikan.sk

Reklama u nás, oplatí sa!

práca, brigáda, profesia

Požiarnik Kuchár / Kuchárka Lekár / Lekárka Inžinierka / Inžinierka

Práca vo Švajčiarsku / Práca v zahraničí

Švajčiarska konfederácia

Švajčiarsko / Swiss Confederation / Switzerland / Schweiz / Suisse / Schweizerische Eidgenossenschaft / Confédération suisse / Confederazione Svizzera / Confederaziun svizera

Hlavné mesto: Bern
Rozloha: 41 290 km2
Počet obyvateľov: 7 797 500 (január 2010)
Územné rozdelenie: 26 kantónov
Mena: Švajčiarsky frank (CHF)
Štátne jazyky: nemecký, francúzsky, taliansky, rétorománsky

Stručná charakteristika krajiny

Švajčiarsko je vnútrozemská stredoeurópska krajina, ktorá patrí do alpského regiónu s príznačnou vysokou nadmorskou výškou. Prevažná časť populácie krajiny hovorí nemecky. Ekonomika krajiny je na veľmi vysokej úrovni, čím sa zaraďuje medzi najvyspelejšie štáty na svete. Krajina si udržiava nízku nezamestnanosť, ktorá patrí dlhodobo medzi najnižšie v Európe. Švajčiarsky priemysel vyniká produkciou vysoko kvalitných produktov. Významné zastúpenie má farmaceutický, chemický, potravinársky priemysel. V oblasti služieb je to predovšetkým finančný sektor a turistický sektor.

Prvé kroky po príchode do krajiny

Pre vstup na územie Švajčiarska je potrebné mať platný doklad totožnosti, t.j. pas alebo občiansky preukaz. Pokiaľ pricestujete do Švajčiarska s cieľom hľadať si v krajine prácu, potrebujete povolenie na pobyt. Do 8 dní od príchodu do krajiny ste povinný zaregistrovať sa na kantonálnom úrade príslušnom podľa miesta pobytu. Treba doložiť doklad o ubytovaní alebo nájomnú zmluvu, platný identifikačný doklad, potvrdenie o zdravotnom poistení, fotografiu pasového formátu, dokumenty o občianskom stave /sobášny list.. /a pracovnú zmluvu. Do 8 dní tiež musíte hlásiť každú zmenu. Vo Švajčiarsku sú všetci povinní vlastniť povolenie na pobyt, čo platí aj pre občanov Švajčiarska, pokiaľ plánujú zostať vo Švajčiarsku dlhšie ako 3 mesiace. Je možné získať povolenia rôznych stupňov (B, C, EC... ), s ktorými sa stupňujú aj možnosti ich držiteľov v rámci krajiny. Detailné informácie získate na www.bfm.admin.ch. Ďalej by ste si mali čo najskôr založiť účet v niektorej z bánk (Postbank, ZKB, Credit Suisse, UBS). Pri prenose majetku do Švajčiarska sa vyžaduje jeho zoznam. Berte do úvahy, že v každom z kantónov sa môžu podmienky mierne odlišovať.

Voľný pohyb

Od 1. 5.2011 bolo zrušené prechodné opatrenie obmedzujúce prístup na švajčiarsky pracovný trh krajinám EÚ/EHP. Od 1. mája 2012 bol však zavedený nový systém opatrení a občanom krajín E-8, teda vrátane Slovenska, je stanovená kvóta 2000 pracovných povolení ročne. Pred vypršaním programu opatrení v apríli 2013, Švajčiarska vláda prehodnotí jeho predĺženie. Kvóta sa nevzťahuje na krátkodobé sezónne pracovné pobyty v trvaní do 4 mesiacov. Občania Slovenska budú môcť pracovať vo Švajčiarsku, len pokiaľ získajú povolenie na prácu a pobyt na základe pracovnej zmluvy. Ak plánujú ostať kratšie ako 3 mesiace a neplánujú sa zamestnať, môžu sa voľne pohybovať. Prechodné obdobie sa bude aj naďalej uplatňovať na občanov Bulharska a Rumunska.

Hľadanie zamestnania vo Švajčiarsku

Občania hľadajúci zamestnanie vo Švajčiarsku majú možnosť využiť pracovný portál Európskych služieb zamestnanosti www.eures.sk, www.eures.europa.eu alebo www.treffpunkt-arbeit.ch (Regionálne centrum pre sprostredkovanie práce)

Pracovné ponuky na internete:

www.curriculum.ch
www.jobscout24.ch
www.job-box.ch
www.jobs.ch
www.internet-job.ch
www.ostjob.ch
www.stellenlinks.ch
www.adecco.ch
www.eupro.ch
www.ibt-personal.ch
www.interim.ch
www.jobprofi.ch
www.manpower.ch
www.pamag-personal.ch
www.parcon.ch
www.progresspersonal.ch
www.universal-job.ch
www.work-shop.jobs
www.gastro-express.ch
www.swiss-medical.ch

Prostredníctvom novín a tlače:

www.tagblatt.ch
www.tagesanzeiger.ch
www.nzz.ch
www.bernerzeitung.ch
www.letemps.ch
www.bazonline.ch
www.lematin.ch

Žiadosti o prijatie do zamestnania s motivačným listom, životopisom a všetky ostatné dokumenty sa vyžadujú v jednom zo štátnych jazykov (nemecký, francúzsky, taliansky, rétorománsky, alebo môžu akceptovať aj anglický jazyk). Švajčiarski zamestnávatelia dávajú referenciám, diplomom a osvedčeniam veľkú váhu.

Pracovné podmienky vo Švajčiarsku

Švajčiarsko v súčasnej dobe nemá na národnej úrovni zákonom stanovenú minimálnu mzdu. Priemerná mesačná hrubá mzda bola vo Švajčiarsku v roku 2008 vo výške 5 823 CHF. Výška platu sa výrazne odlišuje v závislosti od odvetvia, dosiahnutého vzdelania a regiónu. Maximálny týždenný pracovný čas je podľa zákona 45 hodín (platí to pre priemyselných robotníkov, pracovníkov v kanceláriách, technických pracovníkov a pracovníkov v oblasti maloobchodu a predaja). Limit pre všetkých ostatných pracovníkov je maximálne 50 hodín do týždňa. Nadčasy sú možné do výšky 25% nad stanovený týždenný pracovný čas. Skúšobná doba je max. 3 mesiace. Platená dovolenka pre zamestnancov mladších ako 20 rokov je 5 týždňov a starších ako 20 rokov je v rozsahu 4 týždňov.

Životné podmienky vo Švajčiarsku

Vo Švajčiarsku je výška daní z príjmu v jednotlivých kantónoch rozdielna, nakoľko okrem federálnej dane sa platia aj kantonálne a mestské dane. Potrebné informácie o daniach môžete nájsť na stránke Federálnej daňovej správy www.estv.admin.ch. Z hrubej mzdy sa odvádzajú nasledovné odvody sociálneho zabezpečenia: poistenie v nezamestnanosti 0,5-1,25%, dôchodkové a pozostalostné poistenie, poistenie v invalidite a poistenie straty príjmu, 5,05%, doplnkové zamestnanecké dôchodkové poistenie, približne 7,5%, úrazové poistenie, približne 0,8%. Švajčiarsko patrí medzi najnákladnejšie krajiny pre život na svete, ale takisto sa radí medzi tie s najlepšími životnými podmienkami. Priemerná cena za prenájom jednoizbového bytu je približne 620 CHF / mesiac (www.alle-immobilien.ch - vyhľadávač ubytovania).

Informácia o podnikaní vo Švajčiarsku

Ak chcete vo Švajčiarsku fungovať ako samostatne zárobkovo činná osoba, máte na začatie podnikania rovnaký nárok ako domáci občan. Podnikáte na vlastnú zodpovednosť a riziko. Samostatne zárobkovo činná osoba poskytujúca služby vo „všeobecných" odvetviach nepotrebuje žiadne povolenie v prípade, že doba poskytovania služieb je menej ako 90 dní. Musíte sa však nahlásiť na príslušnom kantonálnom úrade. Pokiaľ chcete vo Švajčiarsku zotrvať a požiadať o ďalšie - päťročné povolenie na pobyt, musíte sústavne preukazovať efektívnosť vášho podnikania. Keď samostatne zárobkovo činný Európan nie je naďalej schopný pokryť svoje životné náklady a stane sa závislým od sociálnych dávok, stráca povolenie na pobyt, ktoré mu bolo vydané práve na základe jeho samostatnosti.

Od 1. januára 2010 máte pri prekročení ročného obratu 100 000 švajčiarskych frankov povinnosť zaplatiť daň z pridanej hodnoty, ktorá od 1. 1. 2011 predstavuje 8%. Ako samostatne zárobkovo činná osoba ste takisto zodpovedný za zabezpečenie svojho sociálneho poistenia (starobné poistenie, invalidné poistenie, poistenie pri strate príjmov a zdravotné poistenie), www.ch.ch, www.gruenden.ch, www.kmu.admin.ch

Uznávanie kvalifikácie vo Švajčiarsku

Švajčiarsko prijalo systém spoločného uznávania diplomov pre regulované profesie ako sú: lekár, zubár, veterinárny chirurg, lekárnik, pôrodná asistentka, právnik a architekt. Automatické uznávanie sa týka len základného výcviku. V prípade regulovaných profesií sa robí uznávanie diplomov a kvalifikácií.
Podrobnejšie informácie sú dostupné na stránke Federálneho úradu odborného vzdelávania a technológie:

BB, Contact Office for diploma recognition
Effingerstrasse 27, CH-3003 Bern
Tel,: +41 31 322 28 26
Fax: +41 31 324 92 47
E-mail: kontaktstelle@bbt.admin.ch

Web: www.bbt.admin.ch

Vzdelávanie vo Švajčiarsku

Povinné školské vzdelanie trvá 9 rokov a je rozdelené na základnú a nižšiu stredoškolskú úroveň. Vo väčšine kantónov trvá základná škola 6 rokov, po nej nasleduje trojročné nižšie stredoškolské vzdelávanie. Vyššie stredné školy majú všeobecné zameranie (gymnázium) alebo odborné zameranie (stredné odborné školy). Stredoškolské vzdelávanie môže trvať od 3 do 6 rokov. Vyššie alebo terciárne vzdelanie je dostupné na univerzitách a môže trvať od 5 do 8 rokov.

Zdravotný systém a dôchodkové zabezpečenie vo Švajčiarsku

Švajčiarsky zdravotný systém je veľmi nákladný. Zdravotná starostlivosť je väčšinou poskytovaná súkromnými lekármi a verejnými nemocnicami alebo súkromnými klinikami. Zubná starostlivosť je poskytovaná prevažne súkromnými zubármi a verejnými zubnými klinikami. Povinné poistenie pokrýva zväčša len urgentné zákroky. Približne jedna tretina liekov sa vydáva len na recept. Ostatné lieky sú voľne dostupné a sú hradené z dobrovoľného poistenia. Od troch mesiacov po narodení, alebo príchodu do krajiny, je zdravotné poistenie povinné pre každého. Nezahŕňajú ho však odvody sociálneho zabezpečenia. Toto poistenie funguje osobnou formou.

Užitočné webové stránky

Informačný portál Švajčiarska - www.swissworld.org
Oficiálna stránka Agentúry turizmu - www.myswitzerland.com
Federálny úrad pre migráciu - www.bfm.admin.ch
Regionálne centrum sprostredkovania zamestnania - www.treffpunkt-arbeit.ch
Federálny úrad pre vzdelanie a technológie - www.bbt.admin.ch
Federálny úrad pre sociálne poistenie - www.bsv.admin.ch
Federálna daňová správa - www.estv.admin.ch
Štátny sekretariát pre ekonomické záležitosti - www.seco.admin.ch
Federálny úrad pre verejné zdravie - www.bag.admin.ch

Užitočné telefónne čísla

Polícia: 117
Požiarnici: 118
Záchranná služba: 144
Spoločné číslo pre tiesňové volania: 112
Medzinárodná telefónna predvoľba: 0041
Medzinárodná poznávacia značka: CH
Internetová doména: .ch

Adresy zastupiteľstiev

Kontakt na zastupiteľstvo krajiny v SR
Veľvyslanectvo Švajčiarskej konfederácie
Tolstého ul. 9, 811 06 Bratislava 1,
Slovenská republika
Tel:+421 2 59 30 11 11
Fax: +421 2 59 30 11 00
E-mail: bts.vertretung@eda.admin.ch
Web: www.eda.admin.ch/bratislava

Kontakt na zastupiteľstvo SR v krajine
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky
Thunstrasse 63, 3074 Muri b. Bern, Švajčiarsko
Tel : 004131/356 3930,
Fax: 004131/356 3933
Mobil: 0041 79 252 63 69
e-mail: emb.bern@mzv.sk
Web: www.mzv.sk/bern

Zdroj: Leták Ústredia práce, sociálnych veci a rodiny v Bratislave, ktorý bol spolufinancovaný z prostriedkov Európskej komisie 2011/2012, internet

Booking.com

Animátor / Animátorka Hosteska Tenista Obchodník


 

Zarábajte s nami! | Impotencia.sk | eBooks.sk | Neplodnost.sk

tagy / značky práca v zahraničí, profesia, brigáda, robota, job, zamestnanie, miesto, štúdium, ponuky

: Spravodajstvo
: Užitočné rady
: Na čo myslieť
: Poistenie
: Pomoc v núdzi
: Publikácie
: Registrácia
: Agentúry
: Diskusia
: Preprava osôb
: Inzeráty
: Jazykové kurzy
: Cestopisy
: URL odkazy
: Štatistiky
: Vrátenie daní
: Ubytovanie
: Zľavové kupóny

Cyprus

Mallorca

Rhodos

Hurghada

Sharm El Sheikh

Jordansko

Syria

Copyright © 2000 - 2024, FreeJob.sk * Ochrana osobných údajov * Made in Slovakia

Minimálne odporúčame rozlíšenie 1024 x 768, farby True Color 32 bitov, 17" monitor.