| Práca, profesia, kariéra, zamestnanie, job a štúdium v EÚ, zahraničí!

  práca, ponuka práce, zamestnanie, práca v zahraničí, brigády, voľné pracovné miesta, pracovné ponuky, ponuky práce  

Zarábajte s INVIA.SK | Inzercia | Obchodné podmienky | Cenník | Kontakt | Zarábajte s Pelikan.sk

Reklama u nás, oplatí sa!

práca, brigáda, profesia

Požiarnik Kuchár / Kuchárka Lekár / Lekárka Inžinierka / Inžinierka

Práca vo Francúzsku / Práca v zahraničí

Francúzska republika

Francúzsko / France / French Republic / France / République Française

Hlavné mesto: Paríž
Rozloha: 550 000 km2
Počet obyvateľov: 62,2 milióna (2005)
Územné rozdelenie: metropola (22 regiónov a 96 departementov), 4 zámorské departementy, 4 zámorské teritória teritoriálne spoločenstvá so zvláštnym Štatútom
Mena: Euro (EUR)
Štátny jazyk: Francúzsky jazyk

Stručná charakteristika krajiny

Francúzsko je najväčším štátom západnej Európy, zaberá takmer 1/5 celkovej rozlohy Európskej únie. Vyskytujú sa tu 3 typy podnebia: oceánske, stredomorské a kontinentálne. Svetoznáme syry, parfumy, vína, šampanské a koňaky a vína sú žiadané na celom svete. Dôležitá je turistika a cestovný ruch. V lete sú najnavštevovanejšími oblasťami pláže pri Atlantickom oceáne a Côte d' Azur, v zime alpské strediská.

Prvé kroky po príchode do krajiny

Občania Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska nemajú žiadne povinnosti týkajúce sa povolenia na pobyt. Ak chcú, môžu oň požiadať na prefektúre, radnici (podľa miesta pobytu) alebo na polícii. Nevzťahuje sa na nich pracovné povolenie.

Voľný pohyb

Od 1. júla 2008 Francúzsko otvorilo svoj pracovný trh pre nové členské krajiny EÚ (okrem Bulharska a Rumunska).

Hľadanie zamestnania vo Francúzsku

Ak sa chcete uchádzať o prácu vo Francúzsku, môžete sa obrátiť na PÓLE EMPLOI - francúzsky úrad práce, ktorý nájdete v každom meste. Volajte 0033177863949 alebo navštívte: www.pole-emploi.fr. Taktiež môžete kontaktovať EURES - Európske služby zamestnanosti zamerané na medzinárodný trh práce, ktoré vám pomôžu ihneď po príchode do Francúzska. APEC - národná agentúra pre zamestnávanie manažérov pomáha nájsť prácu výkonným manažérom a mladým absolventom škôl - www.apec.fr. Agentúry dočasného zamestnávania vyberajú poplatky za svoje služby od zamestnávateľov, nie od uchádzačov o zamestnanie.

Pracovné ponuky na internete:

www.djobforyou.com
www.atout-fr-international.com
www.cadremploi.fr
www.cadresonline.com
www.dynarel.fr
www.emploi.lemonde.fr
www.go.tm.fr
www.helpemploi.fr
www.jobpilot.fr
www.liberation.fr
www.monster.fr
www.pageinterim.fr
www.recrut.com
www.stepstone.fr
www.thinkparis.com

Pracovné podmienky vo Francúzsku

Bez aspoň mierne pokročilej znalosti francúzskeho jazyka sa vo Francúzsku neuplatníte.. Minimálna mzda je od 1.1. 2011 stanovená na 9,00 € na hodinu alebo 1 365 € mesačne. Pracovný čas je 35 hodín týždenne, pracovný deň nesmie byť dlhší ako 10 hodín, pričom obedňajšia prestávka je 1 hodinu počas ktorej nikde nikoho nenájdete.

Pracovná doba je zvyčajne od 9.00 hod. do 17.00 hod. v pondelok až v piatok. Platených Štátnych sviatkov je 10. Pracovníci majú nárok na 5 týždňov platenej dovolenky za 1 odpracovaný rok.
www.legifrance.gouv.fr, www.travail-solidarite.gouv.fr, www.service-public.fr

Priemerný hrubý plat: 2 661 €

Informácia o podnikaní vo Francúzsku

Ak samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) so sídlom v SR dostane objednávku alebo zákazku vo Francúzsku, môže ju vybaviť bez toho, aby si tam musela zakladať živnosť alebo nadobudnúť iné oprávnenie na cezhraničné poskytovanie služieb.
Cezhraničné poskytovanie služieb sa vzťahuje výlučne na služby poskytované dočasne a príležitostne na území iného členského štátu, než členského štátu, v ktorom je poskytovateľ služby usadený, pričom ťažisko záujmov SZČO musí naďalej zostať v Štáte, kde je SZČO usadená. Skutočnosť, že je služba poskytovaná dočasne alebo príležitostne, sa posudzuje individuálne s ohľadom na povahu a dobu trvania, početnosť, pravidelnosť a nepretržitosť poskytovania tejto služby.

Životné podmienky vo Francúzsku

Daň nie je odvádzaná priamo zo mzdy. Daňové priznanie musíte vyplniť ak máte viac ako 18 rokov a:

  • žijete s rodinou trvalo vo Francúzsku
  • máte tu hlavé miesto bydliska
  • vykonávate tu svoje hlavné profesionálne aktivity
  • je tu centrum vašich ekonomických záujmov

Daňové priznanie sa vypisuje v papierovej forme alebo na internetovej stránke www.impots.gouv.fr.

Sadzba DPH je 19,6% ale niektoré sektory a knihy majú zníženú sadzbu DPH.

Sociálne zabezpečenie vo Francúzsku

Zamestnávateľ, ktorý prijme zamestnanca do pracovného pomeru, je povinný ho predtým prihlásiť do Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (inštitúcia vyberajúca príspevky na sociálne poistenie) do ktorej patrí. Toto prihlásenie umožňuje registráciu v systéme sociálneho zabezpečenia (ak už zamestnanec nie je prihlásený) a tiež aj prihlásenie na poistenie v nezamestnanosti.

Zdravotné poistenie vo Francúzsku

Systém všeobecného zdravotného poistenia zahŕňa zamestnaných, nezamestnaných, študentov, interpretov a autorov. Okrem toho zahŕňa aj osoby závislé od poistených osôb ak nie sú samostatne poistené (manžel / manželka, druh / družka, registrovaný partner / partnerka, deti do 16 rokov, ak študujú tak do 20 rokov veku).

Uznávanie kvalifikácie vo Francúzsku

Pre potreby prijatia na štúdium alebo do zamestnania vo Francúzsku je možné požiadať o vydanie osvedčenia o uznaní stupňa štúdia na adrese: Ministčre de ľEducation Nationale, Service direction des affaires européennes, Bureau du réseau académique et de la mobilite, 110 rue de Grenelle, 75007 PARIS

Na uvedenú adresu treba poslať:

  • kópiu diplomu overenú notárom,
  • preklad diplomu súdnym tlmočníkom,
  • obálku so Žiadateľovou adresou.

Vzdelávanie vo Francúzsku

Vzdelávanie prebieha v rámci jednotného školského systému - školy, nižšie stredné školy a lýcea. Školská dochádzka povinná pre 6 až 16 ročných. Vysokoškolské vzdelávanie vo Francúzsku poskytuje 87 univerzít, viac ako 200 vysokých škôl (tzv. Grandes Écoles), okolo 100 technických inštitútov a 454 Špecializovaných škôl pre rôzne odbory (napr. umenie, dizajn, Žurnalistika, architektúra, zdravotná starostlivosť, sociálna práca, učiteľstvo). Školy môžu byť Štátne alebo súkromné, www.education.gouv.fr

Zdravotný systém a dôchodkové zabezpečenie vo Francúzsku

Pred návštevou lekára alebo zubára sa uistite, že je zaradený do štátnej schémy poskytovania zdravotnej starostlivosti. Lekári v tejto schéme buď plne dodržiavajú stanovené poplatky alebo ich dodržiavajú čiastočne a môžu požadovať určitú úhradu.

Pacienti zvyčajne platia celú úhradu za lieky v hotovosti a potom Žiadajú o preplatenie (čiastočné) svoju zdravotnú poisťovňu.

Užitočné webové stránky

www.france.sk - Francúzske veľvyslanectvo v SR
www.diplomatie.fr - Ministerstvo zahraničných veci
www.education.gouv.fr - Ministerstvo školstva
www.legifrance.gouv.fr - Francúzske zákony
www.pole-emploi.fr- Národná agentúra práce
www.apec.asso.fr - Združenie pre zamestnávanie kádrov
www.social.omi.fr - Úrad pre medzinárodnú migráciu
www.vosdroits.service-public.fr - Informácie o pobyte cudzincov

Užitočné telefónne čísla

Polícia: 17
Rýchla zdravotnícka pomoc (SAMU): 15 alebo 18
Hasiči (Sapeurs Pompiers): 18
Telefonické informácie: 12

Adresy zastupiteľstiev

Kontakt na zastupiteľstvo SR v krajine
Veľvyslanectvo SR vo Francúzsku
Ambasade de la République Slovaque
125 rue du Ranelagh
750 16 Paris
France

Kontakt na zastupiteľstvo krajiny v SR
Veľvyslanectvo Francúzskej republiky v SR
Kutscherfeldov palác
Hlavné námestie 7
812 83 Bratislava

Zdroj: Leták Ústredia práce, sociálnych veci a rodiny v Bratislave, ktorý bol spolufinancovaný z prostriedkov Európskej komisie 2010/2011, internet

Booking.com

Animátor / Animátorka Hosteska Tenista Obchodník


 

Zarábajte s nami! | Impotencia.sk | eBooks.sk | Neplodnost.sk

tagy / značky práca v zahraničí, profesia, brigáda, robota, job, zamestnanie, miesto, štúdium, ponuky

: Spravodajstvo
: Užitočné rady
: Na čo myslieť
: Poistenie
: Pomoc v núdzi
: Publikácie
: Registrácia
: Agentúry
: Diskusia
: Preprava osôb
: Inzeráty
: Jazykové kurzy
: Cestopisy
: URL odkazy
: Štatistiky
: Vrátenie daní
: Ubytovanie
: Zľavové kupóny

Cyprus

Mallorca

Rhodos

Hurghada

Sharm El Sheikh

Jordansko

Syria

Copyright © 2000 - 2024, FreeJob.sk * Ochrana osobných údajov * Made in Slovakia

Minimálne odporúčame rozlíšenie 1024 x 768, farby True Color 32 bitov, 17" monitor.