| Práca, profesia, kariéra, zamestnanie, job a štúdium v EÚ, zahraničí!

  práca, ponuka práce, zamestnanie, práca v zahraničí, brigády, voľné pracovné miesta, pracovné ponuky, ponuky práce  

Zarábajte s INVIA.SK | Inzercia | Obchodné podmienky | Cenník | Kontakt | Zarábajte s Pelikan.sk

Reklama u nás, oplatí sa!

práca, brigáda, profesia

Požiarnik Kuchár / Kuchárka Lekár / Lekárka Inžinierka / Inžinierka

Práca vo Fínsku / Práca v zahraničí

Fínska republika

Finland / Republic of Finland / Suomi / Finland / Suomen Tasavalta / Republiken Finland

Hlavné mesto: Helsinki (570 000 obyvateľov a v aglomerácii s mestami Espoo a Vantaa 1 060 000 obyvateľov)
Rozloha: 338 145 km2
Počet obyvateľov: 5 312 353
Mena: Euro (EUR)
Štátny jazyk: fínsky, švédsky. V súčasnosti sa v školách celého Fínska učí angličtina, ktorou sa je možné dohovoriť takmer všade. Finština patrí medzi ugrofinske jazyky.

Stručná charakteristika krajiny

na tejto časti sa pracuje...

Prvé kroky po príchode do krajiny

  • povolenie na pobyt

Občania ktorejkoľvek členskej krajiny EÚ sa môžu pohybovať vo Fínsku bez žiadosti o povolenie na pobyt.
Ak chcete v krajine pracovať viac ako 3 mesiace, je potrebné požiadať o povolenie na pobyt.
Povolenie na pobyt sa zvyčajne udeľuje na dobu 5 rokov. Ak však pracovný pomer trvá menej ako 1 rok, je udelené povolenie na pobyt len na obdobie trvania pracovného pomeru.
Povolenie na pobyt môžete získať na príslušnej policajnej stanici v mieste vášho pobytu vo Fínsku.

K žiadostí potrebujete:

Formulár, ktorý dostanete na oddeleniach miestnej polície;

  • Sobášny list;
  • Pracovná zmluva;
  • Fotografiu;
  • Doklad o štúdiu;
  • Pas alebo obč. preukaz;
  • Informácie o vašom finančnom zabezpečení;

Voľný pohyb

Vo Fínsku môžu občania členských štátov EÚ/EHP pracovať bez pracovného povolenia na základe uplatnenia princípu voľného pohybu pracovníkov.

Hľadanie zamestnania vo Fínsku

Ako hľadať prácu? Prostredníctvom inzerátov - noviny hlavného mesta a okolia, Helsingin Sanomat, publikujú voľné pracovné miesta na svojej webovej stránke: www.helsinqinsanomat.fi. Každý druhý týždeň vydáva fínske ministerstvo práce noviny Tyomarkkinat. ktoré obsahujú stovky inzerovaných pracovných ponúk.

Pracovné ponuky na internete:

www.aarresaari.net
www.jobline.fi
www.manpower.fi
www.oikotie.fi
www.olsten.fi
www.pib.fi
www.proffice.com
www.rekry.com
www.stepstone.fi
www.uranusfin.com

Inzeráty sú vo fínštine, švédčine, ale aj angličtine.

www.europa.eu.int/eures medzinárodný portál pre pracovnú mobilitu

Pracovné podmienky vo Fínsku

Pracovať vo Fínsku môžete hneď po vstupe do krajiny, ale podliehate registrácii. Zaregistrujte sa na policajnej stanici v mieste pobytu alebo v Servisnom centre pre zahraničných pracovníkov, kde vám bude vystavený registračný certifikát platný na dobu neurčitú, pridelené sociálne identifikačné číslo a daňová karta. Platové a pracovnoprávne podmienky musia byť zhodné s podmienkami platnými pre fínskych pracovníkov. Minimálna mzda nie je zákonom stanovená. Je zakotvená v kolektívnych zmluvách. Obvykle je pracovná doba 40 hodín týždenne. V kolektívnej zmluve môže byť dohodnutá i kratšia pracovná doba. Nadčasová práca je limitovaná. Zamestnávatelia musia poskytnúť dovolenku v dĺžke 24 a viac pracovných dní (4 - 5 týždňov) v závislosti od dĺžky trvania pracovného pomeru.

Priemerný hrubý plat: 3 009 €

Životné podmienky vo Fínsku

Ak začnete vo Fínsku pracovať, je potrebné požiadať na príslušnom daňovom úrade o kartu daňovníka, ktorú zamestnávateľ potrebuje pre účely zdaňovania vášho príjmu. Sadzba dane z príjmu pri pracovnom pomere trvajúcom do 6 mesiacov je 35 %, nad 6 mesiacov je pri dani z príjmu progresívna daňová sadzba. Spôsob zdanenia je v tomto prípade totožný s fínskymi rezidentmi.

Viac informácií k daňovej problematike nájdete na stránkach: www.vero.fi

Uznávanie kvalifikácie vo Fínsku

Tí, ktorí získali diplom v zahraničí, môžu požiadať o uznanie kvalifikácie od Národného úradu pre vzdelávanie (National Board of Education). Rozhodnutie o uznaní kvalifikácie sa vydáva na základe žiadosti, ktorej formulár je možné získať priamo na Národnom úrade.

Formulár je možné tiež vyplniť na internetovej stránke www.oph.fi/info/recognition, alebo oň môžete požiadať e-mailom: recognition@oph.fi. Všetky nevyhnutné prílohy sú v zozname inštrukcií pre vyplnenie formulára žiadosti. Formulár žiadosti je vo fínskom, švédskom a anglickom jazyku. Rozhodnutie o uznaní kvalifikácie sa vydáva iba vo fínskom a švédskom jazyku. Za rozhodnutie a za spracovanie rozhodnutia je potrebné zaplatiť poplatok. Informácie o podmienkach uznávania kvalifikácie možno získať na adrese www.edu.fi.

Vzdelávanie vo Fínsku

Štúdium vo Fínsku hradí štát v spolupráci so samosprávou. Univerzity a technické školy však môžu spoplatňovať učebnice, ubytovanie a stravu. Krajina má 20 univerzít a asi tri desiatky odborných vysokých škôl. Štúdium je často v angličtine - uchádzač o štúdium musí mať potvrdenie o znalosti jazyka, na niektorých odboroch je však potrebný aj fínsky jazyk. Všetky vzdelávacie inštitúcie majú oddelenia, ktoré sa venujú zahraničným študentom. Odporúčame obrátiť sa na ne minimálne rok pred plánovaným študijným pobytom. Zoznam vysokých škôl nájdete aj na stránke ministerstva školstva www.oph.fi.

Fínska vláda poskytuje prostredníctvom Fínskeho centra pre medzinárodnú mobilitu (CIMO, www.cimo.fi) viaceré štipendijné programy na 3 až 12 mesiacov najmä mladým postgraduantom orientovaným na výskum. Počas semestra môžu študenti vo Fínsku pracovať bez povolenia maximálne 20 hodín týždenne. V letných mesiacoch neplatí pre zahraničných študentov žiadne obmedzenie v súvislosti s prácou.

Študenti, ktorí vo Fínsku navštevujú školu a pracujú ako au-pair z členských krajín EÚ povolenie k pobytu vo Fínsku nepotrebujú. Ak ich pobyt presiahne 90 dní, sú povinní sa registrovať v miestne príslušnom oddelení fínskej polície: www.uvi.fi

Zdravotný systém a dôchodkové zabezpečenie vo Fínsku

Základná sociálna ochrana pre všetkých obyvateľov Fínska je garantovaná Sociálnou poisťovňou (KELA).

Aby mal človek nárok na dávky, ktoré KELA poskytuje, musí sa pri príchode do Fínska zaregistrovať na miestnom KELA úrade a vyplniť formulár žiadosti Y77. Ak je imigrant prijatý do fínskeho systému sociálneho zabezpečenia, bude mu vydaná KELA karta. Nárok na sociálnu dávku u zamestnancov, ktorí prišli do Fínska len na určitú dobu, vzniká po odpracovaní minimálne štyroch týždňov vo Fínsku.

Vo verejnom sektore je základná zdravotná starostlivosť zabezpečovaná v zdravotných centrách. Verejná špecializovaná zdravotná starostlivosť podlieha nemocniciam. Všetci držitelia KELA karty vydanej Sociálnou poisťovňou môžu využívať služby verejného zdravotníctva.

Nemocenský príspevok reprezentuje kompenzáciu v prípade straty príjmu v dôsledku dočasnej neschopnosti pracovať. Je ho možné vyplácať osobám medzi 16.a 64. rokom života, ktoré nie sú schopné v čase práceneschopnosti vykonávať svoju prácu alebo inú podobnú prácu. Každý, kto chce v tejto severskej krajine stráviť aspoň niekoľko dní. by si mal vybaviť Európsky preukaz zdravotného poistenia vo svojej domovskej krajine.

Do dôchodku odchádzajú ľudia vo veku 65 rokov. Môžu odísť aj o päť rokov skôr, ale potom sa musia uspokojiť s oveľa nižšou penziou. Tá sa skladá z dvoch častí - zo štátneho príspevku a z toho, čo si človek počas aktívneho života našetril v penzijnom fonde. Informácie nájdete na webovej stránke: www.etk.fi

Užitočné webové stránky

www.mol.fi - Úrad práce
www.finland.cimo.fi - Centrum pre medzinárodnú mobilitu (CIMO)
www.etk.fi - Fínske centrum pre dôchodky
www.kela.fi - Sociálna poisťovňa
www.europa.eu.int/eures - Portál pre medzinárodnú mobilitu
www.mielenterveysseura.fi - Krízová asistencia pre cudzincov
www.poliisi.fi - Vodičské oprávnenia - Fínsko
www.sttk.fi - Fínska konfederácia ochrany práv zamestnancov
www.tyosuojelu.fi - Inšpektorát bezpečnosti práce
www.vero.fi/english - Zdaňovanie cudzincov

Medzinárodné telefónne smerovacie číslo:

zo zahraničia do Fínska: 00 358 plus číslo telefónneho účastníka
z Fínska do zahraničia: 00 plus kód krajiny, kód mesta a číslo telefónneho účastníka

Adresy zastupiteľstiev

Veľvyslanectvo Fínska
Palisády 29. 811 06 Bratislava
Slovenská Republika
Tel: +421/2/5980 51 11
Fax.: +421/2/5980 5120
E-mail: sonamat.brt@formin.fi

Veľvyslanectvo SR vo Finsku
Embassy of the Slovák Republic
Annankatu 25, 00100 Helsinki
Fínsko (Finland)
Tel.: 00358-9 / 6811 7810 (sekretariát veľvyslanca)
5811 7814 (Konzulárne oddelenie)
5811 7818 (Obchodno-ekonomické odd.)
Fax: 00358-9/6811 7820
E-mail: emb.helsinki@mzv.sk
Web: www.mzv.sk/helsinky

Generálny konzulát Fínska
Moyzesova 5. 811 05 Bratislava
Slovenská Republika
Tel.:+421/2/544 341 71

Zdroj: Leták Ústredia práce, sociálnych veci a rodiny v Bratislave, ktorý bol spolufinancovaný z prostriedkov Európskej komisie 2011/2012, internet

Booking.com

Animátor / Animátorka Hosteska Tenista Obchodník


 

Zarábajte s nami! | Impotencia.sk | eBooks.sk | Neplodnost.sk

tagy / značky práca v zahraničí, profesia, brigáda, robota, job, zamestnanie, miesto, štúdium, ponuky

: Spravodajstvo
: Užitočné rady
: Na čo myslieť
: Poistenie
: Pomoc v núdzi
: Publikácie
: Registrácia
: Agentúry
: Diskusia
: Preprava osôb
: Inzeráty
: Jazykové kurzy
: Cestopisy
: URL odkazy
: Štatistiky
: Vrátenie daní
: Ubytovanie
: Zľavové kupóny

Cyprus

Mallorca

Rhodos

Hurghada

Sharm El Sheikh

Jordansko

Syria

Copyright © 2000 - 2024, FreeJob.sk * Ochrana osobných údajov * Made in Slovakia

Minimálne odporúčame rozlíšenie 1024 x 768, farby True Color 32 bitov, 17" monitor.