| Práca, profesia, kariéra, zamestnanie, job a štúdium v EÚ, zahraničí!

  práca, ponuka práce, zamestnanie, práca v zahraničí, brigády, voľné pracovné miesta, pracovné ponuky, ponuky práce  

Zarábajte s INVIA.SK | Inzercia | Obchodné podmienky | Cenník | Kontakt | Zarábajte s Pelikan.sk

Reklama u nás, oplatí sa!

práca, brigáda, profesia

Požiarnik Kuchár / Kuchárka Lekár / Lekárka Inžinierka / Inžinierka

Práca v Španielsku / Práca v zahraničí

Španielsko

Španielske kráľovstvo / Spain / Kingdom of Spain / Espana / Reino de Espana

Hlavné mesto: Madrid
Rozloha: 504 782 km2
Počet obyvateľov: 46 600 000
Politický systém: Parlamentná monarchia
Hlava štátu: Kráľ Juan Carlos I.
Územné rozdelenie: 17 autonómnych oblastí Andalúzia. Aragónsko, Asúria, Baleáry, Baskicko, Kanárské ostrovy, Kantábria, Katalánsko, Kastília-La Mancha, Kastília-León, Extremadura, Galícia, La Rioja. Madrid, Murcia, Navarra. Valencia, autonónme mestá - Cetua a Melila.
Mena: Euro (EUR)
Štátny jazyk: španielčina (el castallano), el cataláno, el vasco, el gallego, el valenciano

Stručná charakteristika krajiny

Geografická poloha: Španielsko leží v JZ časti Európy, na Pyrenejskom polostrove. Jeho severné hranice tvorí pobrežie s Biskajským zálivom, severovýchodne susedí s Francúzskom, kde tvoria prírodnú hranicu Pyreneje, južne a juhovýchodne je hranicou pobrežie Stredozemného mora, severnú hranicu tvorí pobrežie Atlantického oceánu a hranica s Portugalskom. Španielsko je krajina plná kontrastov, ktorá tvorí spojivo medzi Európou a Afrikou a úspešne kombinuje európske tradície s maurskou kultúrou.
Klimatické podmienky: Krajina leží v miernom klimatickom pásme. Najnižším bodom je Atlantický oceán 0 metrov nad morom, najvyšším Pico de Teide na ostrove Tenerife (Kanárske ostrovy) - 3 718 metrov nad morom.

Prvé kroky po príchode do krajiny

Nevyhnutné dokumenty

Pre Vašu osobnú identifikáciu si potrebujete vybaviť:

 • N.I.E - Identifikačné Číslo pre cudzinca (občana EU) - dokument získate na cudzineckej polícii
 • N.I.F - Daňové identifikačné číslo vydáva príslušný daňový úrad www.mir.es N.I.E. je u cudzincov zhodné s N.I.F.
 • Kartu sociálneho zabezpečenia s číslom sociálneho poistenia - vybavíte na Národnom úrade sociálneho poistenia (Instituto Nacionál de la Seguridad Social)

Povolenie na pobyt - Občan EU, ktorý sa v krajine zdržiava dlhšie ako 3 mesiace, sa musí zaregistrovať na Registro Central de Extranjeros - na cudzineckej polícii v provincii, v ktorej sa hodlá usadiť.
Doklady: žiadosť o registráciu, fotokópia identifikačného dokladu (pas alebo občiansky preukaz); 3 aktuálne fotografie - veľkosť pasový formát; identifikačné číslo - NIE, pracovná zmluva. Zaplatíte registračný poplatok.
Informácie: bezplatné informácie získate v Španielsku na tel. čísle: 900 1 50 000; pri telefonovaní zo zámoria: 0034 91 537 2423; e-mailová adresa: embespsk@mail.mae.es

Voľný pohyb

Španielsko dňom 01.05.2006 zrušilo prechodné obdobie nie je potrebné pracovné povolenie!

Hľadanie zamestnania v Španielsku

Základná požiadavka: Španielsky jazyk

Hľadanie práce prostredníctvom:

 • úradov práce (INEM - www.inem.es)
 • súkromných spoločností
 • agentúr dočasného zamestnávania
 • sprostredkovateľských spoločností
 • médií a internetu
 • známych

Agentúry dočasného zamestnávania:

ACCESS - www.accessett.com
ADECCO - www.adecco.es
CEPEDE - www.cepede.com

Hľadanie práce cez noviny a TV:

El Mundo - www.elmundo.es
El País - www.elpais.com
RTVE (rádio TV) - www.rtve.es

Pracovné ponuky na internete:

www.trabaios.com
www.infoempleo.com

www.balearic-jobs.com
www.empleo.com
www.infojobs.net
www.jobpilot.es
www.planetaupair.com
www.spainalive.com
www.stepstone.es
www.tecnoempleo.com
www.trabajo.org
www.unibabanko.com

Štandardizovaný formát životopisu môžete nájsť na internetovej stránke www.cedefop.eu.int/transparency/cv.asp/

Pracovné podmienky v Španielsku

Minimálny vek na zamestnanie - 16 rokov (od 16 do 18 rokov veku - súhlas rodičov alebo tútorov);
Pracovná zmluva - písomná forma alebo ústna forma (dobu neurčitá, určitá, môže byť stanovená skúšobná doba od 2 do 6 mesiacov);
Maximálna týždenná dĺžka pracovného času - 40 hodín (nemôže presiahnuť 9 hod/deň);
Dovolenka - 30 dní/rok
Minimálna mzda - pevne ročne stanovená vládou - výška pre rok 2009 - 20,80 € / deň, 624 € / mesiac. Min. mzda závisí od odvetvia, v ktorom je vykonávaná práca. Min. hodinová mzda: 4,90 €.
Viac na: www.tusalario.es

Priemerný hrubý plat: 1 824 €

Životné podmienky v Španielsku

Dane a odvody - povinnosť zaevidovať sa na príslušnom daňovom úrade; povinnosť platiť dane zo všetkých príjmov. Španielsko podpísalo konvent s ostatnými členskými štátmi na zamedzenie dvojitému zdanenia toho istého príjmu v rôznych krajinách. Španielsko má progresívnu daň podľa výšky príjmu.
Informácie: www.mae.es/mae/textosfembaiadasirelalf.htm a www.minhac.es/tributoslcdipaises.htm

Sociálne zabezpečenie všetci zamestnanci, ako aj súkromní podnikatelia - majú povinnú účasť na systéme sociálneho zabezpečenia a na mesačných odvodoch do systému. Zamestnané osoby aj podnikatelia dostanú kartu sociálneho zabezpečenia s číslom sociálneho poistenia, ktorá ich oprávňuje na bezplatnú hospitalizáciu a lekárske ošetrenie.

O informácie môžete požiadať osobne, písomne alebo telefonicky.

„Informačná kancelária poskytujúca rady občanom".
P° del Prado 18-20 (planta baja) 28014. Madrid.
Telephone: 915961089/90/91
Fax: 915964480
Web: www.seg-social.es

Životné náklady:

Mlieko(1 I): 0,70 €
Chlieb (500 g): 0,95 €
Pivo: 1,50 - 2,00 €
1 kg zemiakov: 2,50 €

Slovenský vodičský preukaz platí aj v Španielsku.

Informácia o podnikaní v Španielsku

Podmienky:

 • spĺňať vekovú hranicu 18 rokov
 • preukázať odbornú spôsobilosť
 • prihlásiť sa na daňovom úrade - www.aeat.es
 • zaregistrovať sa úrade sociálneho zabezpečenia - www.seg-social.es

Navštívte portál VENTANILLA EMPRESARIAL UNICA - www.vue.es
Pri založení spoločnosti najkvalitnejšie informácie poskytnú obchodné komory: www.camaras.org

Uznávanie kvalifikácie v Španielsku

Žiadosť s dokladom predložiť na Ministerstvo školstva SR, ktorý ju posúdi a potvrdí, notárom overenú kópiu preloží súdny tlmočník, ktorého podpis musí byť tiež overený. Overený, preložený doklad sa pošle do Španielska buď prostredníctvom veľvyslanectva alebo priamo na španielske Ministerstvo školstva. Procedúra trvá 6 mesiacov. Všeobecný systém uznávania diplomov zahŕňa kvalifikačnú skúšku ak sú rozdiely medzi vzdelávaním - je zavedený recipročný mechanizmus (skúška spôsobilosti alebo dĺžka vykonávania praxe), ktorý sa musí vykonať pred uznaním kvalifikácie - wwwn.mec.es/mecd/titulos/index.html

Vzdelávanie v Španielsku

Predškolské vzdelávanie Poskytuje sa pre deti do 6 rokov veku. Nie je povinné. Základné vzdelávanie je povinné, bezplatné, od 6 do 12 rokov veku a organizované v troch dvojročných cykloch. Stredoškolské vzdelávanie. Vzdelávanie detí v školskom veku je povinné, bezplatné, ktoré trvá 4 roky po ukončení základné-ho vzdelania. Žiaci začnú navštevovať tento stupeň od 12 rokov veku a končia vo veku 16 rokov. Maturitné vysvedčenie. Posledný stupeň stredoškolského vzdelania je dobrovoľný a trvá dva roky - od 16 rokov do 18 rokov. Poskytuje základ pre ďalšie štúdium, či už na univerzite alebo odbornom vzdelávaní. Odborné vzdelávanie zahŕňa množstvo možností na vzdelávanie v rámci vzdelávacieho systému a poskytuje kvalifikáciu potrebnú pre prácu v príslušnom zamestnaní. V súčasnosti zahŕňa 139 oficiálnych kvalifikácii. Univerzity sú autonómne. Študenti môžu študovať na štátnych univerzitách podľa ich výberu, bez ohľadu na miesto ich trvalého pobytu. Španielsko má štátne a súkromné inštitúcie, väčšina z nich je subvencovaná štátom.

Zdravotný systém a dôchodkové zabezpečenie v Španielsku

Zabezpečuje Inštitút národného zdravia „INSALUD". Pred odchodom do Španielska, požiadajte svoju zdravotnú poisťovňu o vydanie Európskeho preukazu zdravotného poistenia, ktorý vám zabezpečí bezplatné zdravotné ošetrenie v prípade úrazu alebo nepredvídanej choroby. Štátny zdravotný systém je bezplatný.
Viac na: www.msc.es/msalud/directorio/centros.htm

Užitočné webové stránky

www.europages.es - Euro-stránky
https://camerdata.es - Hľadanie spoločností
www.reaj.com - Študentské internáty
https://ave.cervantes.es - španielske kurzy na internete
www.mae.es - Veľvyslanectvá v Španielsku
www.viamichelin.com - Cestovanie
www.maporama.com - Mapy
www.iberia.com - Letecká doprava
www.renfe.es - Železnice
www.paginas-amarillas.es - Žlté stránky

Užitočné telefónne čísla

SAMUR - tiesňové volanie polície, hasičov a záchrannej služby na celom území Španielska: 112
Polícia Nacionál: 091
Polícia Urbana: 092
Hasiči: 080

Adresy zastupiteľstiev

Kontakt na zastupiteľstvo SR v krajine
Embajada de la República eslovaca
del Pinar, 28006 Madrid
Tel.: 0034-91/5903 861
Fax: 0034-91/5903 868
E-mail: mail@embajadaeslovaquia.es

Kontakt na zastupiteľstvo krajiny v SR
Veľvyslanectvo Španielskeho kráľovstva,
Prepoštská 10, 811 01 Bratislava 1
Tel.: 02 5441 5724
Fax: 02 5441 7565
E-mail: embespsk@mail.mae.es

Zdroj: Leták Ústredia práce, sociálnych veci a rodiny v Bratislave, ktorý bol spolufinancovaný z prostriedkov Európskej komisie 2010/2011, internet

Booking.com

Animátor / Animátorka Hosteska Tenista Obchodník


 

Zarábajte s nami! | Impotencia.sk | eBooks.sk | Neplodnost.sk

tagy / značky práca v zahraničí, profesia, brigáda, robota, job, zamestnanie, miesto, štúdium, ponuky

: Spravodajstvo
: Užitočné rady
: Na čo myslieť
: Poistenie
: Pomoc v núdzi
: Publikácie
: Registrácia
: Agentúry
: Diskusia
: Preprava osôb
: Inzeráty
: Jazykové kurzy
: Cestopisy
: URL odkazy
: Štatistiky
: Vrátenie daní
: Ubytovanie
: Zľavové kupóny

Cyprus

Mallorca

Rhodos

Hurghada

Sharm El Sheikh

Jordansko

Syria

Copyright © 2000 - 2024, FreeJob.sk * Ochrana osobných údajov * Made in Slovakia

Minimálne odporúčame rozlíšenie 1024 x 768, farby True Color 32 bitov, 17" monitor.