| Práca, profesia, kariéra, zamestnanie, job a štúdium v EÚ, zahraničí!

  práca, ponuka práce, zamestnanie, práca v zahraničí, brigády, voľné pracovné miesta, pracovné ponuky, ponuky práce  

Zarábajte s INVIA.SK | Inzercia | Obchodné podmienky | Cenník | Kontakt | Zarábajte s Pelikan.sk

Reklama u nás, oplatí sa!

práca, brigáda, profesia

Požiarnik Kuchár / Kuchárka Lekár / Lekárka Inžinierka / Inžinierka

Práca v Rakúsku / Práca v zahraničí

Rakúsko

Rakúska republika / Republik Osterreich / Austria / Republic of Austria / Österreich

Hlavné mesto: Viedeň (1 724 381 obyv.)
Rozloha: 83 858 Km2
Počet obyvateľov: 8 430 558 (2012)
Územné rozdelenie/členenie: Spolkové krajiny (Bundesländer): Dolné Rakúsko (hl. mesto St. Pôlten), Štajersko (Graz), Tyrolsko (Innsbruck), Horné Rakúsko (Linz), Korutánsko (Klagenfurt), Salzbursko (Salzburg), Burgenland (Eisenstadt), Vorarlbersko (Bregenz) a hlavné mesto Viedeň. Majú vlastnú ústavu, na čele krajinského hajtmana, spravuje ich krajinská vláda.
Mena: Euro (EUR)
Štátny jazyk: nemecký jazyk

Stručná charakteristika krajiny

Geografická poloha: Krajina v strede Európy, prevažne hornatá, až dve tretiny jej rozlohy zaberá pohorie Alpy. Jej najvyšším vrchom je Grossglockner (3 798 m n. m.). Väčšina riek tvorí povodie Dunaja. Najväčším jazerom je Neusiedler See ležiace na maďarských hraniciach.
Klimatické podmienky: podobné ako v SR. Zimy najmä v Alpách sú pomerne studené. Letá sú príjemné, najteplejšie je okolo Viedne, aj viac ako + 30 °C.

Prvé kroky po príchode do krajiny

Občania krajín EÚ/EHP nepotrebujú pri vstupe na územie Rakúska a na usadenie sa povolenie na pobyt. Prihlásenie adresy miesta pobytu je v Rakúsku povinné. Do 3 dní od prisťahovania sa musíte zaregistrovať na oddelení evidencie osôb (Meldeamt) na úradoch federálnej polície (Bundespolizeidirektion), v prípade menších miest a obci na tzv. Gemeindeamt, a vo Viedni na príslušnom okrskovom úrade (Magistratisches Bezirksamt). Musíte si priniesť cestovný pas, rodný list, formuláre registrácie pobytov z predchádzajúcich miest pobytu a vyplnený formulár registrácie pobytu (Meldezettel) www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/resources/documents/meldez.pdf

Každá zaregistrovaná osoba má svoje osobné registračné číslo, ktoré je uvedené na potvrdení o registrácii (Meldebestatigung). Ak zmeníte miesto pobytu v Rakúsku, musíte to do 3 dní oznámiť úradu. Ak chcete z Rakúska odísť, musíte sa odhlásiť najneskôr 3 dni pred odchodom.

Občan EÚ/EHP, ktorý chce v Rakúsku zostať dlhšie ako 3 mesiace, musí mať zdravotné poistenie a dostatočné finančné prostriedky na svoju podporu, a musí byť schopný preukázať, že je zamestnaný, podniká, alebo v Rakúsku študuje. Príslušný orgán musí byť informovaný o pobyte v lehote štyroch mesiacov od príchodu do Rakúska, na základe čoho vydá doklad o práve pobytu (Anmeldebescheinigung). Občania krajín EÚ/EHP môžu navyše požiadať o oficiálnu identifikačnú kartu s fotografiou (Lichtbildausweis fur EWR-Burger), ktorá je dokladom totožnosti. Pre otvorenie bankového účtu je nutné predložiť doklad totožnosti, prípadne formulár registrácie pobytu.

Voľný pohyb

Občania SR môžu pracovať v Rakúsku od 1. mája 2011 bez pracovného povolenia.

Hľadanie zamestnania v Rakúsku

V Rakúsku máte šancu získať prácu ako vysoko kvalifikovaní pracovníci alebo v turizme, hotelierstve, poľnohospodárstve, ako experti v informačných technológiách, lekári, zdravotné sestry, kvalifikovaní opatrovatelia. V každom prípade sa vyžaduje dobrá znalosť nemeckého jazyka.
K žiadosti o prijatie do zamestnania a životopisu sa obvykle pripájajú aj referencie, či potvrdenia (o vykonaní skúšok, o zamestnaniach - preložené do nemeckého jazyka) a fotografia pasového formátu.

Štandardizovaný formát životopisu: https://europass,cedefop.europa.eu/sk/documents/curriculum-vitae

Pracovné ponuky na internete:

www.eures.europa.eu
www.ams.at
www.jobboerse.at
www.hogastjob.com
www.karriere.at
www.au-pair4you.at
www.hotel-career.at
www.jobsearch.at
www.jobkralle.at
www.jobisjob.at

Pracovné podmienky v Rakúsku

Po získaní práce s Vami zamestnávateľ uzatvorí pracovnú zmluvu, ktorá môže byt uzatvorená písomne, ústne alebo mlčky (odporúča sa však vždy si vyžiadať písomnú pracovnú zmluvu!). Aj keď sa neuzavrie písomná pracovná zmluva, zamestnávateľ Vám musí odovzdať písomný doklad o základných právach a povinnostiach vznikajúcich z pracovného pomeru, tzv. pracovnú kartu (Dienstzettel), ktorá slúži ako doklad o zamestnaní. Mzda sa vypláca 14-krát ročne vo forme 12 riadnych platov, dovolenkovej a vianočnej prémie. V Rakúsku nie je oficiálne stanovená minimálna mzda. Existuje iba tzv. príjmový limit. Bežný pracovný čas je 40 hodín týždenne, 8 hodín denne, avšak kolektívne zmluvy v niektorých odvetviach ustanovujú kratší týždenný pracovný čas (napr. 38 hodín). Nárok na dovolenku je 30 dní v kalendárnom roku, po 25 rokoch pracovného pomeru vzniká nárok na 36 pracovných dní platenej dovolenky.

Priemerný hrubý plat: 3 251 €

Ďalšie informácie ohľadom života a práce v Rakúsku nájdete na: https://www.eures.sk/clanok_detail.php?katld=175

Životné podmienky v Rakúsku

Dane a odvody: Sadzby dane z príjmu sú progresívne podľa výšky príjmu. Dôchodkové a nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti je pre zamestnanca spolu približne 16 % z hrubej mzdy. Ak ste pracovali v Rakúsku a chcete požiadať o vrátenie dane, informácie nájdete: www.bmf.gv.at. V prvom rade odporúčame kontaktovať príslušnú obchodnú komoru, alebo odborovú organizáciu, kde by Vám mali pomôcť a poskytnúť aj potrebné formuláre.

Sociálne zabezpečenie: Do sociálnej poisťovne Vás prihlási zamestnávateľ (na základe tejto registrácie dostanete evidenčné číslo sociálneho poistenia Socialversicherungsnummer), ktorý z Vášho platu bude odvádzať povinné odvody. Sociálne poistenie zahŕňa nemocenské poistenie, úrazové poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie pre prípad nezamestnanosti.

  • peňažné dávky (napr. nemocenské dávky, rodičovský príspevok) sú vyplácané za predpokladu, že v Rakúsku skutočne pracujete,
  • informácie ohľadom prídavkov na dieťa (Familienbeihilfe) získate na príslušnom finančnom úrade (Finanzamt) v Rakúsku,
  • vecné dávky (lekárska a zubná starostlivosť, lieky, hospitalizácia) sa priznávajú podľa zákonných predpisov krajiny, v ktorej máte trvalý pobyt,
  • v každej krajine, v ktorej ste boli poistení, sú príspevky do systému dôchodkového poistenia uchovávané až kým nedosiahnete dôchodkový vek podľa právnych predpisov príslušnej krajiny,
  • nárok na dávku v nezamestnanosti získavate, ak ste boli poistení v nezamestnanosti viac ako 52 týždňov za posledné 2 roky a ak viete preukázať bydlisko v Rakúsku (Meldebestätigung). U osôb mladších ako 25 rokov postačuje na vznik nároku na dávku 26 týždňov poistenia v nezamestnanosti za posledných 12 mesiacov.

Informácie z oblasti sociálneho zabezpečenia: www.missoc.org

Informácie, ktoré sa týkajú konkrétnej výšky odvodov do systému sociálneho zabezpečenia, nájdete na adrese: www.sozialversicherung.at

Zdravotné poistenie: V Rakúsku je povinné poistenie cez fond nemocenského poistenia, čo je obdoba slovenských zdravotných poisťovní. Do fondu Vás prihlási zamestnávateľa takisto Vám odvody sťahuje priamo z hrubej mzdy. Pri každej návšteve lekára sa musíte preukázať dokladom o príspevkoch do fondu, ktorý vám vystaví' zamestnávateľa nazýva sa Krankenschein. Na základe toho lekár pošle účet za Vaše vyšetrenie, ošetrenie, pripadnú hospitalizáciu priamo do fondu nemocenského poistenia.

Prenájom väčšiny nájomných bytov v Rakúsku, obecných bytov (Gemeindewohnungen) a družstevných bytov sa riadi zákonom Mietrechtsgesetz. Prenájom menších bytov či apartmánov je finančne náročnejší ako prenájom veľkometrážnych bytov.

Slovenský vodičský preukaz piati aj v Rakúsku, avšak do šiestich týždňov musíte nahlásiť buď úradu federálnej polície alebo úradu pre motorové vozidlá alebo príslušnému okresnému administratívnemu úradu zmenu Vašej adresy. Postačí na to list a tento úkon nie je spoplatnený.

Informácia o podnikaní v Rakúsku

Podnikateľské aktivity sú rozdelené na: remeslá, iné regulované aktivity (je potrebná odborná skúška a skúška z manažmentu) a voľné aktivity (nevyžaduje sa odborná skúška, registrácia je však povinná). Pre samostatne zárobkovo činné osoby platia rovnaké pravidlá ako pre registráciu podnikov. Všetky podniky sú členmi obchodnej komory.

www.bmwfw.gv.at - ako začať podnikať v Rakúsku
www.bmwfw.gv.at/Unternehmen/Gewerbe/Seiten/24StundenBetreuungd.aspx - podnikanie v oblasti opatrovania
www.gruenderservice.net, www.wko.at - Obchodná komora
www.sohk.sk - Slovensko - Rakúska obchodná komora
www.bmf.gv.at - Rakúske Ministerstvo financií

Informácie o založení živnosti v Rakúsku:
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/232/Seite.2320000.html
https://www.eures.sk/clanok_detail.php?katld=175

Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácie

Verejné školské vzdelanie je bezplatné. Na súkromných školách sa platia poplatky. Deti v Rakúsku musia navštevovať školu od 6. roku veku. Školské vzdelanie je povinné 9 rokov.

Ak chcete získať v Rakúsku zamestnanie v niektorej z regulovaných profesii, musíte získať na školské vysvedčenia a diplomy formálne uznanie (Nostrifizierung). Vyžaduje sa aj nostrifikácia vzdelania v zdravotníckych oblastiach - obráťte sa

Bundesministerium tur Gesundheit
Radetzky strasse 2, 1030 Wien
Web: www.bmg.gv.at

Profesijné uznávanie v Rakúsku:
Bundesministerium fúr Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft
Stubenring 1, 1010 Vienna
Tel: +43 1711 0054446, +431 711 00 57 82
Web: www.bmwfw.gv.at

Zdravotný systém a dôchodkové zabezpečenie v Rakúsku

Zamestnávateľ je povinný dať zamestnanca zdravotne poistiť. Nepoistení sú iba zamestnanci s malým zárobkom, hranica ktorého sa každý rok mení (vyžaduje sa len úrazové poistenie). V Rakúsku je v princípe každý oprávnený využívať zariadenia zdravotnej služby (preventívne lieky, služby pre matky, röntgen atď.). Náklady sú hradené rakúskym systémom sociálneho poistenia alebo prostredníctvom systému Vašej domovskej krajiny, v prípade ťažkostí, zo systému sociálnej starostlivosti. Nemocenské poistenie uhrádza náklady za návštevy u lekárov, náklady za lieky a náklady za hospitalizáciu, ako aj za nemocenskú dávku po skončení nároku na predĺženie.

Užitočné webové stránky

Ministerstvo zahraničných vecí Rakúskej republiky
Monoritenplatz 8
A-1014 Wien
Tel: +43 5 01150-0
Fax: +43 5 01159-0
Web: www.bmaa.gv.at

Arbeitsmarktservice Osterreich
Treustrasse 35-43
1200 Wien
Tel:.+43 1 33178-0
Fax: +43 1 33178-121
Web: www.ams.at

Slovenský inštitút vo Viedni:
Wipplingefstrasse 24-26
A-1010 Wien
Tel.: +43 1 53 54057.
Fax: +431 53 54057
E-mail: si.wien@gmx.at
Web: www.mzv.sk/sivieden

Oficiálny vládny portál: www.austria.gv.at
Rakúska agentúra pre cestovný ruch: www.austria.info
Turistický portál: www.austria-tourism.at
Všetko o Viedni: www.info.wien.at
Práca a život v Rakúsku: www.help.gv.at
Železničná doprava: www.oebb.at
Kultúrny život a podujatia v Rakúsku: www.events.at
Motoristické informácie: www.oeamtc.at
Mnohojazyčný portál na učenie sa nemčiny: www.deutsch.info

Užitočné telefónne čísla

Polícia: 133
Záchranná služba: 144
Hasiči: 122
Lekárska pohotovostná služba: 141
Lekárenská pohotovosť: 15 50
Zubárska služba (Zahnartzte): 512 29 78
Záchranná služba - zverolekár: 8049393
Červený kríž (Rotes Kreuz): 52 144
Informácie o telefónnych číslach: 118
Tiesňové volanie: 112
Taxislužba: 601 60, 31 300
Pomoc pri poruchách auta (OAMTO: 120
Informácie o meste (Stadtinformation): 52 550
Informácie o letoch (Flugauskunft): 7007-0

Adresy zastupiteľstiev

Kontakt na zastupiteľstvo SR v krajine
Veľvyslanectvo SR v Rakúsku (Botschaft der Slowakischen Republik)
Armbrustergasse 24, A-1190 Wien
Tel.:+43 1 318905 5200
Telefonická pohotovosť: +43 664 340 1861
Fax:+43 1 318 905 52 08
E-mail: emb.vieden@mzv.sk
Web: www.mzv.sk/vieden

Kontakt na zastupiteľstvo krajiny v SR
Veľvyslanectvo Rakúskej republiky v SR
Hodžovo námestie 1/A, 811 06 Bratislava
Tel. +421 25930 1500
Telefonická pohotovosť: +421 905 31 22 20
Fax +421 2 5443 24 86
E-mail: pressburg-ob@bmeia.gv.at, pressburg-ob@bmaa.gv.at
Web: www.bmeia.gv.at/sk/botschaft/bratislava.html

Zdroj: Leták Ústredia práce, sociálnych veci a rodiny v Bratislave, ktorý bol spolufinancovaný z prostriedkov Európskej komisie 2011/2012, internet

Booking.com

Animátor / Animátorka Hosteska Tenista Obchodník


 

Zarábajte s nami! | Impotencia.sk | eBooks.sk | Neplodnost.sk

tagy / značky práca v zahraničí, profesia, brigáda, robota, job, zamestnanie, miesto, štúdium, ponuky

: Spravodajstvo
: Užitočné rady
: Na čo myslieť
: Poistenie
: Pomoc v núdzi
: Publikácie
: Registrácia
: Agentúry
: Diskusia
: Preprava osôb
: Inzeráty
: Jazykové kurzy
: Cestopisy
: URL odkazy
: Štatistiky
: Vrátenie daní
: Ubytovanie
: Zľavové kupóny

Cyprus

Mallorca

Rhodos

Hurghada

Sharm El Sheikh

Jordansko

Syria

Copyright © 2000 - 2024, FreeJob.sk * Ochrana osobných údajov * Made in Slovakia

Minimálne odporúčame rozlíšenie 1024 x 768, farby True Color 32 bitov, 17" monitor.