| Práca, profesia, kariéra, zamestnanie, job a štúdium v EÚ, zahraničí!

  práca, ponuka práce, zamestnanie, práca v zahraničí, brigády, voľné pracovné miesta, pracovné ponuky, ponuky práce  

Zarábajte s INVIA.SK | Inzercia | Obchodné podmienky | Cenník | Kontakt | Zarábajte s Pelikan.sk

Reklama u nás, oplatí sa!

práca, brigáda, profesia

Požiarnik Kuchár / Kuchárka Lekár / Lekárka Inžinierka / Inžinierka

Práca v Portugalsku / Práca v zahraničí

Portugalsko

Portugal / Republic of Portugal / Portugal / República Portuguesa

Hlavné mesto: Lisabon
Rozloha: 92 345 km2
Počet obyvateľov: 10 643 000
Územné rozdelenie: 18 okresov a 2 autonómne kraje - Azorské ostrovy a Madeira
Mena: Euro (EUR)
Štátny jazyk: portugalský jazyk

Stručná charakteristika krajiny

Jeho názov sa odvodzuje od miest na protiľahlých brehoch ústia Doura - Portus (Porto) a Cale (dnes Vila Nova de Gaia), ktoré sa stali jadrom názvu Portucalia, Portucal, Portugal. Poloha Portugalska je okrajová na západe Pyrenejského polostrova. Zaberá necelú šestinu Pyrenejského polostrova. V tejto krajine žije okolo 10 356 000 obyvateľov. Len hlavné mesto Lisabon má 2 mil. obyvateľov. Úradným jazykom sa stala portugalčina bez rôznych nárečí. Portugalsko je prevažne národnostne jednotné - 99 % tvoria Portugalci. Ku rímsko-katolíckemu náboženstvu sa hlási 95 % obyvateľov, k protestantskému 1 % a k iným 4 % obyvateľov.

Prvé kroky po príchode do krajiny

Portugalsko je členom Európskej únie od roku 1986. Keďže 1. 5. 2006 otvorilo Portugalsko svoj pracovný trh pre pracovníkov z nových členských štátov, nie je viac potrebné pracovné povolenie.

Povolenie k pobytu vydáva Imigračné a pohraničné oddelenie (Servico de Estrangeiros e Fronteiras) a musíte oň požiadať v prípade, že plánujete zostať v krajine dlhšie ako 3 mesiace. V prípade, že oň požiadate musíte predložiť platnú identifikačnú kartu alebo platný pas, 2 fotografie a prehlásenie od Vášho zamestnávateľa, kde bude vyznačená doba zamestnania. Vaši priami príbuzní majú rovnaké práva ako vy.

Voľný pohyb

Občania SR majú právo žiť a pracovať v Portugalsku bez pracovného povolenia a majú rovnaké práva ako portugalskí občania v oblasti pracovných podmienok.

Hľadanie zamestnania v Portugalsku

Žiadosti môžu byť napísané ručne aj strojom. Obsah by mal byť konvenčný, odporúča sa pripojiť aj krátky životopis. Životopis sa píše v chronologickom poradí a má max. 2 až 3 strany, fotografia je v niektorých prípadoch vítaná. Po podaní žiadosti sa uskutočňuje pohovor. Cení sa hlavne odborná skúsenosť a praktické schopnosti.

Pracovná zmluva je zmluva, ktorou sa zamestnanec zaväzuje vymeniť svoju fyzickú alebo psychickú prácu za odplatu. Vo všeobecnosti platí, že pracovná zmluva na dobu určitú a zmluva na dočasnú prácu musí byť vyhotovená a podpísaná oboma stranami. Pracovné zmluvy vo všeobecnosti platia neobmedzenú dobu, ale sú prípady, keď je to na dobu určitú. Všetky typy pracovných zmlúv môžu skončiť vzájomnou dohodou medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Pracovné zmluvy na dobu určitú musia mať písomnú podobu a musia byť podpísané oboma stranami. Pracovné zmluvy na dobu neurčitú by mali byť v písomnej podobe tiež, ale nie je to podmienka. Zmluva na dobu určitú je taká zmluva, ktorej platnosť vyprší ku dňu uvedenom v zmluve a ani zamestnávateľ ani zamestnanec nemusí túto povinnosť vopred ohlásiť. Pracovný pomer končí dňom, ktorý je uvedený v zmluve. V prípade, že zamestnávateľ nechce predĺžiť pracovnú zmluvu, má 8 dní na to, aby to svojmu zamestnancovi oznámil v písomnej podobe. V prípade, že zamestnanec nedostane takýto list. jeho zmluva sa automaticky predlžuje na rovnaké obdobie ako bolo predtým.

Pracovné ponuky na internete:

https://portugal-info.net/jobs/addjoboffer.htm
www.publicoemprego.pt
www.balearic-jobs.com
www.e-jobs.pt
www.eurojobs.com
www.expressoemprego.pt
www.iagora.com
www.jobs.siemens.pt
www.manpower.pt
www.netjobs.pt
www.randstad.pt
www.stepstone.pt
www.superemprego.sapo.pt

Pracovné podmienky v Portugalsku

Pracovný čas - max. 40 hodín týždenne
Dovolenka - 22 dni + 12 dni sviatkov
Minimálna mzda - v roku 2012 je 450 Euro

Priemerný hrubý plat: 1 278 €

Životné podmienky v Portugalsku

Daň z príjmu (Imposto Sombre o Rendimento das Pessoas Singulares IRS) sa platí ročne a musí sa podávať v období od 1. februára do 15. marca. Platí to pre kategórie A a H budúceho roka, pre ostatné príjmové kategórie je to obdobie od 16. marca do 30. apríla. Daň musí byť zaplatená najneskôr mesiac potom ako daňový úrad poslal vyrozumenie. Je potrebné mať daňovú kartu. Táto karta sa vydáva na základe platného pasu na príslušnom daňovom úrade. Na prvé mesiace pobytu sa poskytuje dočasné daňové číslo.

Daň z príjmu sa platí z nasledujúcich 6 kategórií:

A - mzda a sociálne dávky.
B - z nezávislej činnosti,
E - z peňažných investícii,
F - z nájmu alebo nehnuteľností,
G - z kapitálových ziskov,
H - z penzie.

Informácia o podnikaní v Portugalsku

Podmienky pre začatie podnikania v krajinách EÚ a dočasné poskytovanie služieb či vysielanie zamestnancov do krajín EÚ upravujú právne predpisy platné v danom štáte. Sloboda etablovania sa v inej členskej krajine nie je obmedzená žiadnymi prechodnými obdobiami, tak ako je to v prípade obmedzení vyplývajúcich z potreby ochrany trhu práce v niektorých štátoch EÚ. Pre založenie firmy však musia byť splnené rovnaké podmienky, ktoré sa vyžadujú od ostatných občanov. V každej profesii sú určité špecifické požiadavky na získanie licencie, živnostenského oprávnenia a začatie podnikania v danom obore. Rozdiely sú predovšetkým v kvalifikačných požiadavkách. V administratíve a lehotách na začatie podnikania samozrejme existujú tiež rozdiely na celom spoločnom trhu EÚ.

Uznávanie kvalifikácie v Portugalsku

V prípade vyššieho vzdelania sa uznávanie diplomov mení v závislosti od typu štúdia. V prípade zdravotného štúdia sa uznáva diplom vo väčšine prípadov ihneď, iné platí v prípade právnického štúdia. V prípade stredoškolského vzdelania, ak sa nechystáte v štúdiu pokračovať, zoberiete váš diplom do CIREP (vo väčšine prípadov budete potrebovať aj pečiatku portugalskej ambasády z vašej krajiny). V prípade, že pokračujete v štúdiu, vaše vzdelanie bude uznané školou, do ktorej sa chystáte zapísať.

Vzdelávanie v Portugalsku

Vzdelávanie v Portugalsku je bezplatné a povinné pre deti od 6 do 15 rokov. Trvá 9 rokov a skladá sa z 3 cyklov: prvý trvá 4 roky, druhý 2 a tretí 3 roky. Sekundárne vzdelanie trvá 3 roky a zahŕňa 3 typy kurzov: so všeobecným, technickým a špecializovaným zameraním. Ďalej sem zahŕňame aj odbornú prípravu. Vysokoškolské vzdelanie môžete získať na univerzitách.

Zdravotný systém a dôchodkové zabezpečenie v Portugalsku

Oficiálne služby, ktoré v Portugalsku zabezpečujú zdravotnú starostlivosť sú združené v Národnom zdravotnom systéme (Servico National de Saúde - SNS). Patria sem Zdravotné strediská a nemocnice. K zaregistrovaniu budete potrebovať nasledovné doklady: platný identifikačný dokument alebo cestovný pas, kartu výhod sociálneho zabezpečenia a dokument potvrdzujúci to, že bývate v Portugalsku. Zdravotné strediská majú za úlohu vydávať aj identifikačné karty SNS s Vašim menom a pridelia Vám aj rodinného lekára. Zdravotné strediská poskytujú nasledovné služby: všeobecnú starostlivosť, verejnú zdravotnú starostlivosť, opatrovateľstvo, očkovanie a niektoré diagnostikujúce vyšetrenia.

Užitočné webové stránky

www.iefp.pt - služby zamestnanosti
https://eu.europa.eu/enterprise/networks/eic/eic_portugal.html - zoznam Euro Info Centier
www.min-nestrangeiros.pt - Ministerstvo zahraničných vecí v Portugalsku
www.portugal.org - základné informácie o Portugalsku
www.portugal-info.net - informácie z rôznych oblastí života v Portugalsku
www.portugalvirtual.pt - rôznorodé informácie o Portugalsku
www.icep.pt - stránka ICEP Portugal (investície, obchod, turistika)
www.quidjuris.pt - stránka obsahuje odkazy na dôležité servery v oblasti práva
www.infocid.pt - informácie pre občanov (uzatvorenie sobáša, pracovné podmienky, sociálne zabezpečenie...)

Užitočné telefónne čísla

Prvá pomoc (spoločný dispečing polície, zdravotníckej a požiarnej služby): 112
Portugal Telecom: 118
Portugalský automobilový klub ACP - 24-hodinová služba pomoci cudzincom: Lisabon a juh - 219 429 103, Porto a sever - 228 340 001
Turistické informácie: 808 781 212
Pošta: 800 206 868
Hostely: 707 20 30 30

Adresy zastupiteľstiev

Kontakt na zastupiteľstvo SR v krajine
Embaixada da República Eslovaca
Dto Avenida da Liberdate 200, 5 Esq.
1250- 147 Lisboa /Lisbon
Tel.: 00351 21 358 3300, 00351 21 358 3301
Emergency mobil: 00351 917 340 255
Fax: 00351 21 358 3309
E-mail: emb.lisbon@mzv.sk
Web: www.mzv.sk/lisabon

Kontakt na zastupiteľstvo krajiny v SR
Veľvyslanectvo Portugalska v SR
Moskovská 10, 811 08 Bratislava
Tel.: +421/2/50102211
Fax: +421/2/50102222
E-mail: embportbrat@stonline.sk
Web: www.embport.sk

Zdroj: Leták Ústredia práce, sociálnych veci a rodiny v Bratislave, ktorý bol spolufinancovaný z prostriedkov Európskej komisie 2011/2012, internet

Booking.com

Animátor / Animátorka Hosteska Tenista Obchodník


 

Zarábajte s nami! | Impotencia.sk | eBooks.sk | Neplodnost.sk

tagy / značky práca v zahraničí, profesia, brigáda, robota, job, zamestnanie, miesto, štúdium, ponuky

: Spravodajstvo
: Užitočné rady
: Na čo myslieť
: Poistenie
: Pomoc v núdzi
: Publikácie
: Registrácia
: Agentúry
: Diskusia
: Preprava osôb
: Inzeráty
: Jazykové kurzy
: Cestopisy
: URL odkazy
: Štatistiky
: Vrátenie daní
: Ubytovanie
: Zľavové kupóny

Cyprus

Mallorca

Rhodos

Hurghada

Sharm El Sheikh

Jordansko

Syria

Copyright © 2000 - 2024, FreeJob.sk * Ochrana osobných údajov * Made in Slovakia

Minimálne odporúčame rozlíšenie 1024 x 768, farby True Color 32 bitov, 17" monitor.