| Práca, profesia, kariéra, zamestnanie, job a štúdium v EÚ, zahraničí!

  práca, ponuka práce, zamestnanie, práca v zahraničí, brigády, voľné pracovné miesta, pracovné ponuky, ponuky práce  

Zarábajte s INVIA.SK | Inzercia | Obchodné podmienky | Cenník | Kontakt | Zarábajte s Pelikan.sk

Reklama u nás, oplatí sa!

práca, brigáda, profesia

Požiarnik Kuchár / Kuchárka Lekár / Lekárka Inžinierka / Inžinierka

Práca v Nemecku / Práca v zahraničí

Spolková republika Nemecko

Nemecko / Germany / Federal Republic of Germany / Deutschland / Bundesrepublik Deutschland

Hlavné mesto: Berlín
Rozloha: 356 520 km2
Počet obyvateľov: 82 431 390
Územné rozdelenie: Nemecko tvorí 16 spolkových krajín: Baden -Wurttemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Niedersachsen, Thuringen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Saartand, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein.
Mena: Euro
Štátny jazyk/y: nemecký, v regiónoch s menšinami aj lužicko-srbský, frizsky a dánsky jazyk

Stručná charakteristika krajiny

Nemecko má strategické umiestnenie v Severo - európskej nížine, je omývané severným a Baltickým morom. Podnebie Nemecka je mierne, pri pobreží oceánske a smerom k juhovýchodným hraniciam kontinentálne. Priemerné teploty v januári sú od mínus 3 do plus 2 stupňov Celzia, v júli od 16 do 20 stupňov Celzia. Časový rozdiel nie je žiadny.

Sviatky: 1. a 6. január, 13., 15. a 16. apríl, 1. a 24. máj, 3., 4. a 14. jún, 8. a 15. august, 3. a 31. október, 1. a 21. november, 25. a 26. december

Prvé kroky po príchode do krajiny

Pri vstupe do krajiny občan SR nepotrebuje po 1. máji 2011 pracovné povolenie. 1. krok: Naďalej zostáva v povinnosti nahlásenie adresy miesta pobytu v Nemecku. Miesto pobytu v Nemecku si musíte nahlásiť osobne ihneď po nástupe do práce, najneskôr však 1 mesiac po začatí Vášho pobytu v Nemecku. Žiadosť predložíte na miestnych úradoch (Einwohnermeldeamt) alebo na odbore cudzineckej polície v mieste Vášho bydliska v krajine. 2. krok: zdravotné poistenie. Do zdravotnej poisťovne sa musíte prihlásiť okamžite po nástupe do zamestnania.

Voľný pohyb

V zmysle zmeny legislatívy v Spolkovej republike Nemecko nie sú s účinnosťou od 1. mája 2011 potrebné pre občanov SR pracovné povolenia pre všetky typy zamestnaní a všetky profesie.

Hľadanie zamestnania v Nemecku

Každý môže navštíviť úrad práce a zaregistrovať sa ako uchádzač o zamestnanie. Pracovníci Vám ponúknu adekvátne informácie, poradenstvo, ponuku voľných pracovných miest a asistenciu pri hľadaní vhodného zamestnania, (www.arbeitsamt.de)

Vyhľadať a osloviť môžete potenciálneho zamestnávateľa aj na základe inzerátu alebo odporúčania priamo cez žiadosť o prijatie do zamestnania a životopis.

Pracovné ponuky na internete:

www.au-pair-job.de
www.berufsstart.de
www.jobworld.de
www.jobzentrale.de
www.mamas.de
www.steinbeis-greencard.de
www.arbeitsagentur.de
https://fazjob.net
https://werbeagentur.de
www.zeit.de
www.stepstone.de
www.jobpilot.de
www.moster.de
www.jobware.de
www.stellenanzeigen.de
www.placement24.com
www.adecco.de
www.jobsintown.de
www.stellenblatt.de
www.arbeit-regional.de
www.newjob.de
www.careerjet.de
www.bau.net
www.automotive-job.net
www.semica.de
www.medizinische-berufe.de
www.health-job.net
www.lebensmitteljob.de
www.agrijob.de
www.hotel-career.de
www.hotels-deutschland.de
www.joborama.de
www.fvw.de
www.aktuelle-jobs.de

Pracovné podmienky v Nemecku

Podľa nemeckého práva je Vám zamestnávateľ povinný predložiť zmluvu v písomnej podobe. Písomnú verziu zmluvy budete potrebovať pri vybavovaní povolenia na pobyt. Priemerná mesačná mzda sa podľa odvetvia pohybuje na hranici 3 077 euro. Pracovná doba sa pohybuje podľa regiónov od 37,5 do 40 hodín týždenne. Po šiestich hodinách práce majú zamestnanci nárok na 30 - 45 minútovú prestávku. Nárok na dovolenku je 6 týždňov.

Priemerný hrubý plat: 3 350 €

Životné podmienky v Nemecku

Celková výška odvodov do sociálneho, zdravotného, daňového systému a cirkevná daň spolu tvoria takmer polovicu hrubého mesačného zárobku.

Náklady na bývanie v Nemecku sú relatívne vysoké, k tomu prispievajú nájmy za bývanie + náklady za energie, ceny benzínu. Ale na druhej strane, ceny spotrebného tovaru sú relatívne nízke.

Množstvo praktických informácií a aktuálnych správ k téme život v Nemecku nájdete na viacjazyčnom portály: www.campus-germany.de

Informácia o podnikaní v Nemecku

Registrácia podniku

Oddelenie na registráciu podnikania je na miestnom (mestskom) úrade (Ordnungsamt).

Dokumenty: pas alebo preukaz, eventuálne zvláštne povolenie na niektoré typy podnikania (viac informácií poskytne priemyslová a obchodná komora), osvedčenie o zápise v obchodnom registri, kópia spoločenskej zmluvy overená notárom.

Nahlásenie živnosti (Gewerbeanmeldung)

Každá živnosť sa musí nahlásiť príslušnému živnostenskému úradu (Gewerbeamt) na základe vyplneného formulára „Gewerbeanmeldung" (Business Registration Form). K nahláseniu je potrebné predložiť občiansky preukaz alebo cestovný pas a niektoré ďalšie potvrdenia (ako napr. potvrdenie o zápise do remeselného registra, koncesná listina atď.). Ohlasovacej povinnosti na živnostenskom úrade nepodliehajú slobodné povolania (napr. lekári, architekti, daňoví poradcovia, advokáti, umelci, spisovatelia). V súvislosti s nahlásením živnosti sú živnostenským úradom spravidla informované ďalšie úrady napríklad Finančný úrad (pridelenie daňového čísla), odborové profesijné organizácie (členstvo v príslušnej profesijnej organizácii je pre zamestnávateľov povinné), Štatistický úrad, Remeselná komora (pri remeselných povolaniach je povinné členstvo), Priemyselná a hospodárska komora (povinné členstvo zo zákona) a Registrový súd. Aj napriek tomu sa odporúča nadviazať kontakt priamo s týmito úradmi. U odborových profesijných organizácii to môže byť povinné.

Uznávanie kvalifikácie v Nemecku

V Nemecku neexistuje jeden úrad, ktorý by riešil všeobecne uznávanie kvalifikácií. Je však nutné rozlišovať medzi tzv. „reglementierte Berufe" (predpísané povolania), ako napríklad lekári, právnici, inžinieri, architekti atď. Pre reglementované skupiny sú kompetentné inštitúcie podľa povolaní (ako napríklad Komora architektov atď.). Pre druhú skupinu (povolania, kde nie je pre vykonávanie povolania stanovená zákonom zodpovednosť nejakého úradu) je treba splniť predpoklady podľa jednotlivých povolaní tzv. Berufsbild. To posudzuje spravidla buď remeselnícka alebo priemyselná komora. Informačným miestom môže byť Zentralstelle fur ausländisches Bildungswesen, Lennéstrasse 6, 53113 Bonn, e-mail: zab@kmk.de. V prípade reglementovaných povolaní môže slúžiť ako zdroj informácií databáza www.anabin.de (oddiel Deutschland, zuständige Stellen).

Vzdelávanie v Nemecku

Nemecké školstvo je aj napriek tomu, že je záležitosťou jednotlivých spolkových krajín vo svojich základných črtách jednotné. Všeobecná povinná školská dochádzka od šiestich respektíve siedmych rokov je deväťročná.

Primárny stupeň: základná škola (Grundschule) - 4 roky.

Nižší sekundárny stupeň (nižšie stredné školy):

  • stredná škola (Hauptschule) - 4 až 5 rokov,
  • reálna škola (Realschule) - 5 rokov,
  • všeobecná škola (Gesamtschule) - 5 rokov,
  • gymnázium (nižší stupeň) - 5 rokov.

Vyšší sekundárny stupeň (vyššie stredné školy):

  • gymnázium (vyšší stupeň) - 3 roky,
  • rôzne odborné školy - 2 až 3 roky,
  • učňovské školy - 2 až 3,5 roka

Terciárny stupeň - univerzity, VŠ pedagogické, VŠ odborné

Zdravotný systém a dôchodkové zabezpečenie v Nemecku

Sieť zdravotníckych zariadení je dobre vybudovaná, lekárske ošetrenie možno dostať kdekoľvek. Poplatky u lekára sú pomerne vysoké. Platí sa faktúrou. Nie sú tu oblasti zvýšeného rizika nákazlivých chorôb, stačí dodržiavať bežné hygienické zásady.

Užitočné webové stránky

www.botschaft-slowakei.de, www.pressburg.diplo.de, www.campus-germany.de, www.atbeitsagentur.de
www.studenten-wohnung.de - ubytovanie
www.campus-germany.de - portál o vzdelávaní v Nemecku
https://www.eures.sk/zivotne-a-pracovne-podmienky-v-nemecku-187-1.html - podrobné informácie o všetkých spolkových krajinách čo sa týka práce a bežného života
www.dsihk.sk - Slovensko-nemecká obchodná priemyselná komora
www.bahn.de - vlakové cestovné poriadky, tarify, zľavy

Užitočné telefónne čísla

Generálny konzulát SR v Mníchove: 0049 89 9233 4900-7
Záchranná služba, polícia, vrátane : 110
Hasiči a prvá pomoc: 112
Informácie o telefónnych číslach: 11833 alebo 11837

Adresy zastupiteľstiev

Kontakt na zastupiteľstvo SR v krajine
Veľvyslanectvo SR v Nemecku
Botschaft der Slowakischen Republík,
Hildebrandstrape 25, 10785, Berlin
Bundesrepublik Deutschland (Nemecká spolková republika)
Tel.: 0049 30 88 92 6 20
Fax: 0049 30 88 92 6 222
Emergency mobil: 0049 171 746552
E-mail: emb.berlin@mzv.sk
Web: www.botschaft-slowakei.de
www.mzv.sk/berlin
www.facebook.com/zn.berlin

Kontakt na zastupiteľstvo krajiny v SR
Veľvyslanectvo SRN v SR,
Hviezdoslavovo nám. 10,
813 03 Bratislava
Tel.: 00421 2 5920 4440
Fax: 00421 2 5441 9634
E-mail: info@germanembassy.sk
Web:
www.pressburg.diplo.de

Zdroj: Leták Ústredia práce, sociálnych veci a rodiny v Bratislave, ktorý bol spolufinancovaný z prostriedkov Európskej komisie 2011/2012, internet

Booking.com

Animátor / Animátorka Hosteska Tenista Obchodník


 

Zarábajte s nami! | Impotencia.sk | eBooks.sk | Neplodnost.sk

tagy / značky práca v zahraničí, profesia, brigáda, robota, job, zamestnanie, miesto, štúdium, ponuky

: Spravodajstvo
: Užitočné rady
: Na čo myslieť
: Poistenie
: Pomoc v núdzi
: Publikácie
: Registrácia
: Agentúry
: Diskusia
: Preprava osôb
: Inzeráty
: Jazykové kurzy
: Cestopisy
: URL odkazy
: Štatistiky
: Vrátenie daní
: Ubytovanie
: Zľavové kupóny

Cyprus

Mallorca

Rhodos

Hurghada

Sharm El Sheikh

Jordansko

Syria

Copyright © 2000 - 2024, FreeJob.sk * Ochrana osobných údajov * Made in Slovakia

Minimálne odporúčame rozlíšenie 1024 x 768, farby True Color 32 bitov, 17" monitor.