| Práca, profesia, kariéra, zamestnanie, job a štúdium v EÚ, zahraničí!

  práca, ponuka práce, zamestnanie, práca v zahraničí, brigády, voľné pracovné miesta, pracovné ponuky, ponuky práce  

Zarábajte s INVIA.SK | Inzercia | Obchodné podmienky | Cenník | Kontakt | Zarábajte s Pelikan.sk

Reklama u nás, oplatí sa!

práca, brigáda, profesia

Požiarnik Kuchár / Kuchárka Lekár / Lekárka Inžinierka / Inžinierka

Práca v Maďarsku / Práca v zahraničí

Maďarsko

Hungary / Republic of Hungary / Magyarország / Magyar Köztársaság

Hlavné mesto: Budapešť
Rozloha: 93 030 km2
Počet obyvateľov: 10 014 000 (údaj z januára 2011)
Územné rozdelenie: 42 regiónov, 19 žúp
Mena: Maďarský forint
Štátny jazyk: maďarský

Stručná charakteristika krajiny

Maďarsko má kontinentálne podnebie s teplými a suchými letami s občasnými silnými zrážkami a studené zimy s dostatkom snehu. Priemerná ročná teplota je približne 9,7 °C. Najvyššie letné teploty dosahujú 42 °C, najnižšie zimné mrazy dosahujú - 29 °C. Priemerná teplota v lete je od 27 °C do 35 °C a v zime od 0 °C do -15 °C. Ročný úhrn zrážok dosahuje 600 mm a klesá generálne zo západu na východ.

Prvé kroky po príchode do krajiny

Pri vstupe do krajiny občania SR nepotrebujú vŕza, Na vstup stačí platný občiansky preukaz, alebo cestovný pas SR.

Voľný pohyb

Občania SR majú právo žiť a pracovať v Maďarsku bez pracovného povolenia a majú rovnaké práva ako maďarskí občania v oblasti platových i pracovných podmienok. Ak sa zdržiavate v Maďarskej republike dlhšie ako 3 mesiace a vykonávate tam zárobkovú činnosť, máte povinnosť registrácie na príslušnom úrade, kde vám bude vydané registračné potvrdenie. Toto potvrdenie sa vydáva na dobu neurčitú.

Hľadanie zamestnania v Maďarsku

Ak si hľadáte zamestnanie, znalosť maďarského jazyka je nevyhnutná. V niektorých manažérskych pozíciách sa vyžaduje aj znalosť anglického jazyka na vysokej úrovni.

Pracovné ponuky na internete:

https://europa.eu.int/index.jsp
www.tallozz.hu/index.php
www.jobpark.hu
www.jobpilot.hu
www.workmania.hu
www.proffesion.hu
www.allas.ma
www.job.hu
www.afsz.hu
www.jobmonitor.hu
www.allasajanlat.hu
www.allaskozvetites.hu
www.allasoldal.hu
www.freejob.hu
www.jobber.hu
www.joline.hu/HUN/pages/lindex2.jsp
www.jobuniverse.hu
www.iob4smarts.hu
www.karrier.hu
www.munkakonyv.hu
www.allas.origo.hu/job.php
https://pontte.hu

Pracovné podmienky v Maďarsku

Každý, kto sa chce v Maďarsku zamestnať, musí mať identifikačné číslo poistenca pre potreby sociálneho poistenia. O pridelenie identifikačného Čísla má požiadať zamestnávateľ do troch dní od nástupu zamestnanca do práce, žiadosť sa podáva na pobočku zdravotnej poisťovne v župe.

Na základe potvrdenia o pridelení identifikačného čísla je možné využívať zdravotnícke služby.

Je potrebné požiadal aj o daňové identifikačné číslo na príslušnom daňovom úrade, ktorý vydá osvedčenie (preukaz) o daňovom identifikačnom čísle.

Zdravotný systém a dôchodkové zabezpečenie v Maďarsku

Účastníkom zdravotného systému môže byť v MR každý, kto podľa maďarských predpisov alebo predpisov spoločenstva sa zúčastňuje na poisteneckom vzťahu zdravotnej poisťovne. Na základe predpisov sociálnej poisťovne je poistený každý kto:

  • je zamestnanec, alebo má uzavretý obdobný pracovný pomer
  • je evidovaný nezamestnaný a poberá podporu v nezamestnanosti
  • je živnostník
  • je príslušníkom cirkvi

Služby zdravotného systému teda môže využiť každý, kto má uzavretý zmluvný poistenecký vzťah so zdravotnou poisťovňou s primeranou úhradou zdravotníckych služieb. Odvodová povinnosť do zdravotnej poisťovne činí 5.100 Ft./mesiac /170 Ft./deň/

Životné podmienky v Maďarsku

V súčasnosti je výška minimálnej mzdy 78 000 forintov. Garantovaná minimálna mzda, kde sa vyžaduje minimálne stredoškolské vzdelanie, resp. odborná kvalifikácia je 94 000 forintov.

Odvody platené zamestnancom

Poistné a príspevok do dôchodkovej správcovskej spoločnosti platené zamestnancom zákon o sociálnom poistení č. LXXX/1997, § 19. ods. 1-3.
Poistné na dôchodkové poistenie Sporiteľ 2%, 8% (sporenie) Nesporiteľ 10%
Poistné na zdravotné (nemocenské) poistenie a do fondu trhu práce - na naturálne dávky v rámci zdravotného poistenia 4% - na peňažné dávky v rámci zdravotného poistenia 2% - poistné do fondu trhu práce 1,5%
Spolu: 17,5%

Maximálna horná hranica poistného na dôchodkové poistenie na kalendárny deň 21.000,- Ft/deň (zákon č. CXXX/2009 o rozpočte, § 70 ods. 1 a zákon č-LXXX/1997 o sociálnom poistení, § 24 ods. 2)

Daň z príjmu

Sadzba dane je 16 % zo základu dane.
Účasť v systéme sociálneho poistenia zabezpečuje číslo TAJ (číslo obsahujúce č. soc. poistenia a osobné údaje).

Dávky PN, materský príspevok, dávky ošetrovania člena rodiny, rodičovský príspevok sa stanovujú na základe sumy odvedenej do zdravotnej a sociálnej poisťovne.

Informácia o podnikaní v Maďarsku

Občania SR nepotrebujú na začatie podnikania v Maďarsku povolenie. Musia však získať dostatok informácií o právnych predpisoch platných v Maďarsku potrebných pre podnikanie.
Viac informácií na: www.apeh.hu, www.oep.hu, www.magyarorszag.hu, www.euvonal.hu

Uznávanie kvalifikácie v Maďarsku

Uznávanie diplomov a kvalifikácií

V zahraničí vydané vysvedčenia a diplomy uznáva Ministerstvo školstva MR (Oktatási Minisztérium). V rámci ministerstva sa touto činnosťou zaoberá Ekvivalentné a informačné stredisko, ktoré je odborom ministerstva; Medzi úlohy tohto strediska patrí:

  • uznávanie vysvedčení o základnom vzdelaní
  • uznávanie maturitných vysvedčení
  • uznávanie vysvedčení o postgraduálnych štúdiách
  • uznávanie diplomov o vysokoškolskom vzdelaní

Lehota na konanie pri uznávaní vysvedčení:

  • uznanie vysvedčenia o základnom vzdelaní, maturitného vzdelania a vysokoškolského vzdelania alebo nostrifikácia vedeckej hodnosti - lehota 60 dní, poplatok za podanie informácií a poplatok za konanie činí spolu 1/5 minimálnej mzdy
  • uznanie odbornosti, odborného vzdelania alebo uznanie osvedčenia o odbornosti, ktorá bola dosiahnutá v rámci EU - lehota 90 dní. poplatok za podanie informácií a poplatok za konanie činí spolu 3 násobok 1/5 minimálnej mzdy.

Vzdelávanie v Maďarsku

Vzdelanie je v Maďarsku povinné pre deti od dovŕšenia 7 rokov, základné vzdelanie obvykle trvá 8 rokov, veľmi časté je vzdelávanie na 6 alebo 8 ročných gymnáziách.
Stredné školy sa členia na odborné učilištia, stredné odborné školy a gymnáziá.
Vysoké školy, resp. univerzity sú štátne a súkromné, štúdium na nich trvá 4 - 6 rokov.
Systém vzdelávania pozostáva z predškolského, základného, stredoškolského, vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania.

Užitočné webové stránky

www.munka.hu - Národné služby zamestnanosti
www.ec.europa.eu/eures - Európsky portál pre pracovnú mobilitu
www.apeh.hu - Ústredné daňové riaditeľstvo MR
www.oep.hu - Verejná zdravotná poisťovňa
www.onyf.hu - Generálne riaditeľstvo pre dôchodkové zabezpečenie MR

Užitočné telefónne čísla

Núdzová linka (záchranná služba, požiarnici, polícia): 112
Záchranná služba: 104
Požiarnici: 105
Polícia: 107
Telefonovanie do Maďarska zo SR: +36 + medzimestské smerové číslo + telefónne číslo
Telefonovanie z Maďarska do SR: +421 + medzimestské smerové číslo + telefónne číslo

Adresy zastupiteľstiev

Kontakt na zastupiteľstvo SR v Maďarskej republike
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky
Štefánia út 22-24
1143 Budapest XIV
Maďarsko

Kontakt na zastupiteľstvo Maďarskej republiky v SR
Veľvyslanectvo maďarskej republiky
Sedlárska 3, 814 25 Bratislava
Slovenská Republika
Tel.: +421 2 592 05 200
Fax: +421 2 544 35 484
E-mail: pozsony@embhung.sk
Web: www.embhung.sk

Zdroj: Leták Ústredia práce, sociálnych veci a rodiny v Bratislave, ktorý bol spolufinancovaný z prostriedkov Európskej komisie 2010/2011, internet

Booking.com

Animátor / Animátorka Hosteska Tenista Obchodník


 

Zarábajte s nami! | Impotencia.sk | eBooks.sk | Neplodnost.sk

tagy / značky práca v zahraničí, profesia, brigáda, robota, job, zamestnanie, miesto, štúdium, ponuky

: Spravodajstvo
: Užitočné rady
: Na čo myslieť
: Poistenie
: Pomoc v núdzi
: Publikácie
: Registrácia
: Agentúry
: Diskusia
: Preprava osôb
: Inzeráty
: Jazykové kurzy
: Cestopisy
: URL odkazy
: Štatistiky
: Vrátenie daní
: Ubytovanie
: Zľavové kupóny

Cyprus

Mallorca

Rhodos

Hurghada

Sharm El Sheikh

Jordansko

Syria

Copyright © 2000 - 2024, FreeJob.sk * Ochrana osobných údajov * Made in Slovakia

Minimálne odporúčame rozlíšenie 1024 x 768, farby True Color 32 bitov, 17" monitor.