| Práca, profesia, kariéra, zamestnanie, job a štúdium v EÚ, zahraničí!

  práca, ponuka práce, zamestnanie, práca v zahraničí, brigády, voľné pracovné miesta, pracovné ponuky, ponuky práce  

Zarábajte s INVIA.SK | Inzercia | Obchodné podmienky | Cenník | Kontakt | Zarábajte s Pelikan.sk

Reklama u nás, oplatí sa!

práca, brigáda, profesia

Požiarnik Kuchár / Kuchárka Lekár / Lekárka Inžinierka / Inžinierka

Práca v Litve / Práca v zahraničí

Litovská republika

Lithuania / Republic of Lithuania / Lietuva / Lietuvos Respublika

Hlavné mesto: Vilnius
Rozloha: 65 300 km2
Počet obyvateľov: 3 575 439
Územné rozdelenie: 10 krajov, 60 okresov
Mena: 1 Litas (LTL) = 100 centai
Štátny jazyk: litovský

Stručná charakteristika krajiny

Litva leží v severovýchodnej Európe. Jej západnú hranicu obmýva Baltické more. Na severe hraničí s Lotyšskom, na juhovýchode s Bieloruskom, na juhozápade s Poľskom a Ruskou federáciou. Krajina sa rozkladá na rovine. Iba východnú časť tvoria pahorkatiny. Na severe územia možno nájsť morénové valy. Zaujímavosťou Litvy sú rašeliniská. Klíma prechádza od prímorského až po kontinentálny typ. Priemerná ročná teplota je + 6 °C. Najchladnejším mesiacom je január s priemernou teplotou - 5 °C. V júli priemerná teplota dosahuje + 23 °C.

Prvé kroky po príchode do krajiny

V Litve sa môžete legálne pohybovať a pracovať 3 mesiace v priebehu polroka. Ak je pobyt dlhší, potrebujete osvedčenie, ktoré vám zaručuje právo pobytu v tejto krajine ako občana EÚ. Osvedčenie vydáva Ministerstvo vnútra Litovskej republiky a môže byť vydané na dobu najviac 5 rokov. K žiadosti je potrebné doložiť platný doklad totožnosti alebo pas, pracovnú zmluvu, preukázanie dostatku finančných prostriedkov počas pobytu, platný doklad o zdravotnom poistenia informácie o rodinných príslušníkoch. Žiadosť s prílohami sa predkladá na Migračný úrad podľa miesta pobytu, ktorý rozhodne o vydaní osvedčenia najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa podania žiadosti. Bližšie informácie ako aj zoznam migračných úradov nájdete na stránke www.migracija.lt

Voľný pohyb

Slovenskí občania majú voľný prístup na trh práce v Litve, t.j. nepotrebujú pracovné povolenie a môžu sa uchádzať o voľné pracovné miesta za rovnakých podmienok ako domáci občania.

Hľadanie zamestnania v Litve

Prácu si môžete hľadal pomocou:

Litovských úradov práce (Lietuvos Darbo Birža), prostrednícvom ich webovej stránky: www.ldb.lt, voľné pracovné miesta zverejnené prostredníctvom tlače - „Lietuvos rytas" je najčítanejší denník www.lrytas.lt a tiež noviny „Alio reklama" a „Nohu darbo", pomocou súkromných sprostredkovateľských agentúr, ktorých služby sú pre uchádzačov o prácu bezplatné.

Pracovné ponuky na internete:

www.ldb.lt/eures
www.cvonline.lt
www.noriudarbo.lt
www.skelbimas.lt
www.preile.lt

Pracovné podmienky v Litve

Pracovný čas nesmie presiahnuť 8 hodín denne, 40 hodín týždenne. Nadčasy sú nelegálne. Zamestnávateľ o ne môže požiadať iba vo výnimočných prípadoch, aj to maximálne 4 hodiny nadčasu v priebehu dvoch dní. Maximálny pracovný čas je teda 48 hodín počas 7 pracovných dni, maximálne 120 hodín ročne.

Nárok na dovolenku je minimálne 28 dní, avšak zamestnanci mladší ako 18 rokov a zamestnanci so zdravotným postihnutím majú nárok na 35 dní. Litva má 14 štátnych/cirkevných sviatkov.

Minimálnu mzdu určuje zákon, v súčasnosti je 800 LTL (231,7 EUR).

Životné podmienky v Litve

Dane
Sadzba dane z príjmov fyzických osôb je v vo výške 15%. Do zdaniteľného príjmu sa nezaratúvajú rôzne nezdaniteľné príjmy. ktorých výšku si môžete zistiť podľa daňovej kalkulačky na stránke Štátneho daňového inšpektorátu - www.vmi.lt. Viac informácií o daniach nájdete na stránke Ministerstva financií Litvy - www.finmin.lt

Sociálne zabezpečenie
Poistenie v štátnom systéme sociálneho zabezpečenia je povinné a je založené na princípe solidarity. Prispievanie do systému ich oprávňuje k príspevkom: dôchodkového zabezpečenia, nemocenského poistenia, materského príspevku, príspevku pri narodení dieťaťa, príspevku na starostlivosť o dieťa a podpory v nezamestnanosti. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Ministerstva sociálneho zabezpečenia a práce Litovskej republiky - www.socmin.lt

Dôchodkové poistenie
Poistenec má nárok na starobný dôchodok, ak bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov. Dôchodkový vek je u mužov 62 rokov a 6 mesiacov a u žien je to 60 rokov.

Ubytovanie
Existuje veľa možností ubytovania, siahajúcich od ubytovania v súkromí v predmestiach miest až po finančne náročné byty v centrách miest. Cestovné agentúry vo väčších mestách môžu poskytnúť zoznam realitných agentúr, ktoré poskytujú priestory na prenájom. Ceny za prenájom bytu v hlavnom meste Vilnius sa pohybujú od 450 do 1500 LTL/mesiac.

Informácia o podnikaní v Litve

Samostatne zárobkovo činná osoba

Základnou podmienkou pre začatie podnikania je vek 18 rokov a je potrebné predložiť: žiadosť o vystavenie živnostenského listu, doklad totožnosti, fotografiu a iné dokumenty. Viac informácií nájdete na stránke Litovskej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania - www.svv.lt

Založenie spoločnosti

Firmy sa v Litve registrujú prostredníctvom Štátneho strediska podnikových registrov - www.registrucentras.lt

Vzdelávanie v Litve

Vzdelávací systém krajiny sa rozdeľuje do 3 základných úrovni: základné, stredné, vyššie a vysokoškolské vzdelanie. Podobne ako v iných krajinách, aj v Litve je možnosť výberu medzi štátnymi a súkromnými školami. Bližšie informácie o vzdelávacom systéme krajiny môžete nájsť na stránke Ministerstva školstva a vedy Litovskej republiky - www.smm.lt

Uznávanie kvalifikácie v Litve

Pre informácie o uznávaní vzdelania a akademických tituloch kontaktujte ENIC Network (Európsku sieť informačných centier): www.enic-naric.net. Je dôležité skontroloval, či kvalifikácie získané v inej krajine sú uznávané v Litve a naopak. V tejto veci vám môže pomôcť tiež informácie zo stránky Centra pre hodnotenie kvality vo vyššom vzdelaní - www.skvc.lt.

Zdravotný systém a dôchodkové zabezpečenie v Litve

Zdravotné poistenie v Litve je povinné. Sadzba zdravotného poistenia je 9% z príjmu (6% platí zamestnanec, 3% zamestnávateľ. Bližšie informácie o zdravotnom systéme v Litve získate na internetovej stránke Ministerstva zdravotníctva Litovskej republiky - www.sam.lt

Užitočné webové stránky

www.sodra.lt - Informácie o sociálnom zabezpečení
www.socmin.lt - Ministerstvo sociálneho zabezpečenia a práce
www.migracija.lt - Migračný úrad
www.ldb.lt - Úrady práce v Litve
www.lietuva.lt - Informácie o krajine
www.tourism.lt - Úrad pre turistický ruch
www.travel.lt - Informačný portál pre turistov

Užitočné telefónne čisla

Spoločná linka pre tiesňové volania: 112
Informácie: 118
Medzinárodná tel. predvoľba: 00370

Adresy zastupiteľstiev

Kontakt na zastupiteľstvo SR v krajine
Veľvyslanectvo SR pre Litvu
Adresa: Smilšu iela 8- 1050 Riga. LOTYŠSKO
Tel: 00371 6781 4280
Fax: 00371 6781 4290
Email: emb.riga@mzv.sk
Web: www.mzv.sk/riga

Kontakt na zastupiteľstvo krajiny v SR
Veľvyslanectvo Litovskej republiky
Adresa: Lowengasse 47/4, Viedeň A - 1030.
Rakúsko
Tel: 0043 1 718 5467
Fax: 0043 1 718 5469
E-mail: amb.at@urm.lt
Web: https://at.mfa.lt

Zdroj: Leták Ústredia práce, sociálnych veci a rodiny v Bratislave, ktorý bol spolufinancovaný z prostriedkov Európskej komisie 2010/2011, internet

Booking.com

Animátor / Animátorka Hosteska Tenista Obchodník


 

Zarábajte s nami! | Impotencia.sk | eBooks.sk | Neplodnost.sk

tagy / značky práca v zahraničí, profesia, brigáda, robota, job, zamestnanie, miesto, štúdium, ponuky

: Spravodajstvo
: Užitočné rady
: Na čo myslieť
: Poistenie
: Pomoc v núdzi
: Publikácie
: Registrácia
: Agentúry
: Diskusia
: Preprava osôb
: Inzeráty
: Jazykové kurzy
: Cestopisy
: URL odkazy
: Štatistiky
: Vrátenie daní
: Ubytovanie
: Zľavové kupóny

Cyprus

Mallorca

Rhodos

Hurghada

Sharm El Sheikh

Jordansko

Syria

Copyright © 2000 - 2024, FreeJob.sk * Ochrana osobných údajov * Made in Slovakia

Minimálne odporúčame rozlíšenie 1024 x 768, farby True Color 32 bitov, 17" monitor.