| Práca, profesia, kariéra, zamestnanie, job a štúdium v EÚ, zahraničí!

  práca, ponuka práce, zamestnanie, práca v zahraničí, brigády, voľné pracovné miesta, pracovné ponuky, ponuky práce  

Zarábajte s INVIA.SK | Inzercia | Obchodné podmienky | Cenník | Kontakt | Zarábajte s Pelikan.sk

Reklama u nás, oplatí sa!

práca, brigáda, profesia

Požiarnik Kuchár / Kuchárka Lekár / Lekárka Inžinierka / Inžinierka

Práca v Írsku / Práca v zahraničí

Írska republika

Ireland / Republic of Ireland / Éire / Poblacht na hÉireann

Hlavné mesto: Dublin (Baile Átha Cliath)
Rozloha: 70 282 km2
Počet obyvateľov: 4 470 700 (údaj z januára 2011
Územné rozdelenie: 26 okresov (Counties)
Mena: Euro
Štátny jazyk: írsky, anglický

Stručná charakteristika krajiny

na tejto časti sa pracuje...

Na území írskej republiky prevláda mierne a vlhké podnebie ovplyvnené Golfským prúdom. Najchladnejšie mesiace sú január a február, najteplejšie júl a august. Nepriaznivo na zdravotný stav vplýva neustále sa meniaci atmosférický tlak a nedostatok slnečného žiarenia.

Prvé kroky po príchode do krajiny

Pri vstupe do krajiny občania SR nepotrebujú víza. Na vstup stačí platný občiansky preukaz, alebo cestovný pas SR.
Pre získanie podrobných informácií zo všetkých oblasti života v krajine navštívte stránku www.citizensinformation.ie
Povolenie k pobytu - Občania SR nepodliehajú požiadavke registrácie pobytu na imigračnom úrade. Podmienky dlhodobého pobytu v krajine upravuje smernica o voľnom pohybe osôb 656/2006.
Po príchode do krajiny je nevyhnutné:

  • požiadať o PPS číslo na Department of Social Protection (www.welfare.ie)
  • otvoriť si bankový účet
  • požiadať o „Certificate of Tax Credits" vyplnením formulára „Form 12A" a zaslať ho daňovému úradu (www.revenue.ie)

Voľný pohyb

Občania SR majú právo žiť a pracovať v írsku bez pracovného povolenia a majú rovnaké práva ako írski občania v oblasti platových i pracovných podmienok. Každý, kto sa v írsku uchádza o zamestnanie, musí požiadať o osobné identifikačné číslo {Irish Personál Public Service Number - PPS) na miestnom úrade Department of Social Protection (www.welfare.ie).

Hľadanie zamestnania v Írsku

Verejné služby zamestnanosti v írsku: FÁS (Irelanďs National Training and Employment Authority - www.fas.ie
Súkromné zamestnanecké agentúry (Priváte Recruitment Agencies) - kontakt nájdete na www.deti.ie alebo www.nrf.ie

Pracovné ponuky na internete:

www.publicjobs.ie
www.financejobs.ie
www.irishjobs.ie
www.nursingboard.ie
www.hoteljobs.ie
www.eirjob.com
www.emigrant.ie
www.gojobsite.ie
www.irishtimesjobs.com
www.job.ie
www.jobfinder.ie
www.jobsireland.com
www.jobsnation.net
www.jobtrack.ie
www.medicalposts.com
www.jobs-in-ireland.com

Pracovné ponuky v tlači:

www.irish-times.com
www.independent.ie
www.sbpost.ie
www.examiner.ie

Zlaté stránky (Golden Pages): www.goldenpages.ie

Pracovné podmienky v Írsku

Občania SR majú rovnaké práva ako írski občania v oblasti platových i pracovných podmienok. Zamestnávateľ má povinnosť poskytnúť zamestnancovi písomne podmienky zamestnania do 2 mesiacov odo dňa nástupu do zamestnania.
Minimálny vek pre prácu v írsku je 16 rokov. Osoba mladšia ako 18 rokov smie pracovať nie viac ako 40 hodín týždenne alebo 8 hodín denne.
Od 1. júla 2011 je výška minimálnej mzdy € 8,65 na hodinu.
Dovolenka: minimálne 4 týždne

Priemerný hrubý plat: 3 367 €

Podrobnejšie informácie o aktuálnej minimálnej mzde sú k dispozícii na stránke National Employment Rights Authority - www.employmentrights.ie alebo www.deti.ie

Životné podmienky v Írsku

Dane: Zamestnávateľ odvádza daň z vašej mzdy podľa systému PAYE (Pay As You Earn = plať ako zarábaš). Aby ste si overili, či sa vaša daň od začiatku určuje správne a či váš zamestnávateľ odpočíta správnu čiastku dane zo mzdy, musíte urobiť nasledujúce kroky:

1. Zamestnávateľovi poskytnúť svoje číslo PPS (Personal Public Service Number).

2. Požiadať o certifikát daňových odpisov (Certiťicate of tax credits) tak, že vyplníte formulár 12A (Application for Certificate of Tax Credits and Standard Rate Cut-Off Point) a zašlete ho na daňový úrad. Pokiaľ je možné, urobte tak hneď, ako prijmete ponúknutú prácu. To umožní zamestnávateľovi a daňovému úradu, aby tieto veci zariadili pred vašou prvou výplatou.

Obyčajne sa začína platiť daň od prvej výplaty. Výška dane, ktorú zaplatíte, závisí od výšky mzdy a daňových odpisov.

Zhrnutie daňovej sadzby (slobodná osoba)
20% z prvých zarobených 32,800 eur *
41% pre všetky zárobky nad 32,800 eur *
* údaje súk 1.1.2011
Viac informácií na www.revenue.ie

Za sociálne zabezpečenie v írsku zodpovedá Ministerstvo sociálnej ochrany (The Department of Social Protection). Každý zamestnanec platí sociálne poistenie - PRSI (Pay Related Social Insurance). Výška PRSI príspevkov závisí od výšky vášho príjmu a triedy, v ktorej ste poistený. Existuje 11 rôznych tried sociálneho
poistenia (Social Insurance Classes).
Viac informácií na www.welfare.ie

Informácia o podnikaní v Írsku

Občania SR nepotrebujú na začatie podnikania v Irsku povolenie. Musia však získať dostatok informácii o právnych predpisoch platných v Írsku potrebných pre podnikanie.
Viac informácií na: www.citizensinformation.ie, www.welfare.ie, www.cro.ie, www.enterpriseboards.ie

Uznávanie kvalifikácie v Írsku

Uznávanie zahraničných diplomov, titulov a iných akademických alebo odborných kvalifikácií vykonáva The National Qualifications Authority of Ireland (Údarás Náisiúnta Cáiliochtaí na hÉireann)
Viac informácií na; www.qualificationsrecognition.ie/recognition, www.enic-naric.net alebo www.nqai.ie

Qualifications Recognition, National Qualifications Authority of Ireland
5th Floor, Jervis House
Jervis Street
Dublin 1
Ireland
Tel.:+353 1 887 1500
Fax: +353 1 887 1595
E-mail: info@qualificationsrecognition.ie

Vzdelávanie v Írsku

Vzdelanie je v írsku povinné pre deti vo veku 6 až 16 rokov alebo pokiaľ ukončia 3 roky stredoškolského vzdelania.
Systém vzdelávania pozostáva z predškolského, základného, stredoškolského, vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania. Väčšina detí v írsku začína chodiť do školy už vo veku 4 rokov.
Systém vzdelávania v írsku spadá do kompetencie Department of Education and Skills - www.education.ie

Informácie na internete:
www.citizensinformation.ie
www.eirscoil.net
www.unixl.com/dir
www.nqai.ie
www.ivea.ie

Zdravotný systém a dôchodkové zabezpečenie v Írsku

Občania SR majú v írsku nárok na bezplatné ošetrenie a hospitalizáciu v prípade choroby alebo úrazu vo verejných nemocniciach patriacich pod Health Service Executive (HSE) a v dobrovoľníckych nemocniciach. Európsky preukaz zdravotného poistenia - European Health Insurance Card (EHIC) vám pomôže získať
zdravotnú starostlivosť rýchlo a ľahko. Je dôkazom toho, že ste krytí zdravotným poistením v krajine EU/EHP.
Ak ste v súkromnej nemocnici, musíte platiť za ošetrenie i hospitalizáciu. Ak máte uzatvorené súkromné zdravotné poistenie, môže vám kryť niektoré náklady.
Viac infomácií nájdete na: www.citizensinformation.ie

Užitočné webové stránky

www.citizensinformation.ie - Irish eGovernment website
www.ec.europa.eu/eures - európsky portál pre pracovnú mobilitu
www.fas.ie - Ireland's National Training and Employment Authority
www.welfare.ie - Department of Social Protection
www.employmentrights.ie - NERA (práva zamestnancov)
www.deti.ie - Department of Jobs, Enterprise and Innovation
www.education.ie - Department of Education & Skills
www.dfa.ie - Department of Foreign Affairs
www.slovakinireland.ie - Časopis Slovákov v Írsku
www.revenue.ie - Irish Tax and Customs
www.hse.ie - Health Service Executive

Užitočné telefónne čísla

Prvá pomoc (záchranná služba, požiarnici, polícia): 112 alebo 999
Irish Tourist Assistance Service: 01 478 5295
Telefonovanie do írska zo SR: +353 + medzimestské smerové číslo + telefónne číslo
Telefonovanie z írska do SR: +421 + medzimestské smerové číslo + telefónne číslo

Adresy zastupiteľstiev

Kontakt na zastupiteľstvo SR v Írskej republike
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky
Clyde Road, BalIsbridge, Dublin 4, Írsko
Tel.: +353 1 66 000 12, +353 1 66 000 08
Fax: +353 1 66 000 14
Mobil: +353 879 031 549 v núdzových prípadoch (Emergency call)
Email: emb.dublin@mzv.sk

Kontakt na zastupiteľstvo Írskej republiky v SR
Veľvyslanectvo Írskej republiky
Mostová 2, 811 02 Bratislava, Slovenská Republika
Tel.:+421 2 5930 9611
Fax: +421 2 5443 0690
E-mail: bratislava@dfa.ie
Web: www.embassyofireland.sk

Zdroj: Leták Ústredia práce, sociálnych veci a rodiny v Bratislave, ktorý bol spolufinancovaný z prostriedkov Európskej komisie 2011/2012, internet

Booking.com

Animátor / Animátorka Hosteska Tenista Obchodník


 

Zarábajte s nami! | Impotencia.sk | eBooks.sk | Neplodnost.sk

tagy / značky práca v zahraničí, profesia, brigáda, robota, job, zamestnanie, miesto, štúdium, ponuky

: Spravodajstvo
: Užitočné rady
: Na čo myslieť
: Poistenie
: Pomoc v núdzi
: Publikácie
: Registrácia
: Agentúry
: Diskusia
: Preprava osôb
: Inzeráty
: Jazykové kurzy
: Cestopisy
: URL odkazy
: Štatistiky
: Vrátenie daní
: Ubytovanie
: Zľavové kupóny

Cyprus

Mallorca

Rhodos

Hurghada

Sharm El Sheikh

Jordansko

Syria

Copyright © 2000 - 2024, FreeJob.sk * Ochrana osobných údajov * Made in Slovakia

Minimálne odporúčame rozlíšenie 1024 x 768, farby True Color 32 bitov, 17" monitor.