| Práca, profesia, kariéra, zamestnanie, job a štúdium v EÚ, zahraničí!

  práca, ponuka práce, zamestnanie, práca v zahraničí, brigády, voľné pracovné miesta, pracovné ponuky, ponuky práce  

Zarábajte s INVIA.SK | Inzercia | Obchodné podmienky | Cenník | Kontakt | Zarábajte s Pelikan.sk

Reklama u nás, oplatí sa!

práca, brigáda, profesia

Požiarnik Kuchár / Kuchárka Lekár / Lekárka Inžinierka / Inžinierka

Práca v Grécku / Práca v zahraničí

Grécko / Helénska republika

Greece / Hellenic Republic / Ellás / Elliniki Dhimokratia (EAAHNIKH AHMOKPATIA)

Hlavné mesto: Atény (3,5 mil. obyv.)
Rozloha: 131 957 km2
Počet obyvateľov: 11 200 000
Územné rozdelenie: 13 krajov, 325 územných samosprávnych celkov a 1 autonómny región (Agion Oros)
Mena: Euro (EUR)
Štátny jazyk: gréčtina

Stručná charakteristika krajiny

Grécko leží v južnej časti Balkánskeho polostrova a značnú časť jeho povrchu zaberá pohorie Pindos. Hlavnú časť územia štátu tvoria dva polostrovy; Attika a Korintským prielivom oddelený Peloponéz. Pobrežie je mimoriadne členité s viacerými zálivmi (Korintský, Patraský a i.), pričom jeho dĺžka prevyšuje 15 000 km. Grécko obklopujú Trácke, Egejské, Iónské a Krétske more. Najväčším ostrovom je Kréta, pri západnom pobreží ležia lónske ostrovy, na východe Sporady, Kiklady a Dodekanisos, ktoré sa tiahnu až k tureckým brehom.

Upozornenia:

  • v Grécku si hodinky nastavte o hodinu dopredu.
  • Používa sa tu grécke písmo a z toho dôvodu sú všetky verejné nápisy, označenia a texty v gréčtine.
  • Gréci majú „na všetko čas" a riadia sa podľa hesla: „Avrio, avrio" - „Zajtra, zajtra".

Prvé kroky po príchode do krajiny

Na obdobie nepresahujúce 3 mesiace môžu občania EÚ/EHP ostať v Grécku bez povolenia na pobyt, stačí platný cestovný pas, alebo občiansky preukaz. Ak plánujete ostať v Grécku dlhšie ako 3 mesiace, je potrebné vybaviť si povolenie na pobyt. Je vydané na obdobie piatich rokov s možnosťou jeho predĺženia. Vybavuje sa na polícii v mieste bydliska (Astynomia); pokiaľ bývate v Aténach, adresy Oddelenia cudzineckej polície sú:

Palliny:14 Athanassiou Diakou Str., tel: 0030 210-6032 980-4
Egaleo: 21 Marmara Str., tel: 0030 210 5319 314

Voľný pohyb

Od 1.5.2006 Grécko neuplatňuje voči novým členským krajinám prechodné obdobie, tzn. že občania týchto krajín majú voľný vstup na grécky trh práce a nie je potrebné žiadať o pracovné povolenie.

Hľadanie zamestnania v Grécku

Prácu si môžete nájsť prostredníctvom gréckych služieb zamestnanosti www.oaed.gr (v gréčtine), alebo priamo v Grécku. K najlepším novinám obsahujúcim pracovné inzeráty patrí „Ta Nea", pričom každú stredu vychádza špeciálna príloha s voľnými pracovnými ponukami. Zaslanie žiadosti naslepo je tiež spôsob ako si nájsť prácu, avšak zamestnávatelia dávajú prednosť kandidátom, ktorí majú odporúčanie - až 60% z nich. Súkromné pracovné agentúry sú zakázané okrem niektorých výnimiek. Tieto majú povolenie vykonávať svoju činnosť pod dohľadom Ministerstva práce a sú zoradené do kategórií: umelci, supervízori, účtovníci, upratovači, stavební robotníci, sprievodcovia, modelky, zdravotné sestry, ošetrujúci personál starajúci sa o starých ľudí.

Pracovné ponuky na internete:

https://athens.citynews.com
www.ads-in-greece.com
www.compulink.gr
www.eie.org.gr
www.e-stet.net
www.eurojobs.com
www.falirakimirror.gr
www.gr.careervenue.com
www.in2greece.com/jobs
www.infomarine.gr/findjob
www.jobpilot.net
www.pmrhr.gr
www.skywalker.gr
www.infojob.gr
https://jobs.escapeartist.com/Openings/Greece

Životopis by mal byt napísaný na PC, nie rukou a mal by poskytovať jasnú osobnú a profesionálnu charakteristiku s uvedením referencií na predchádzajúcich zamestnávateľov. Spolu so životopisom je potrebné zaslať žiadosť formátu jednej strany A4.

Pracovné podmienky v Grécku

Výkon prevažnej väčšiny zamestnaní v Grécku je podmienený aspoň základnou znalosťou gréckeho jazyka, hoci znalosť angličtiny (príp. iných cudzích jazykov) je vo veľkomestách a v turistických oblastiach pomerne na vysokej úrovni.

Zamestnávateľ je povinný dať zamestnancovi písomnú pracovnú zmluvu do dvoch mesiacov od začiatku výkonu práce.
Minimálny základný mesačný plat: 739,57 Eur (od 1/5/2009).
Pracovný týždeň: 40 hodín ale býva aj dlhší.
Sviatky: 13 sviatkov
Dovolenka: V prvom roku je nárok na percentuálnu časť ročnej platenej dovolenky, čo je 25 dní pri 6-dňovom pracovnom čase, v ďalšom roku sa nárok zvyšuje po 1 dni, maximálne na 26 dní. Pri 5-dňovom pracovnom čase je to percentuálna časť z 20 dní, maximálne 22 dní.

Priemerný hrubý plat: 1 394 €

Životné podmienky v Grécku

V Grécku jestvuje systém základného poistenia pre prípad nezamestnanosti, nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia a príspevky sa odvádzajú zo mzdy. Celý systém sociálneho zabezpečenia vrátane zdravotnej starostlivosti zastrešuje IKA (Idrima Kinonikon Asfaliseon), www.ika.gr. Do systému sociálneho zabezpečenia Vás prihlási zamestnávateľ, pričom Vám bude vydaný preukaz/dokumenty s označením DATE. Bližšie informácie z oblasti sociálneho zabezpečenia nájdete na: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catld=849&langld=en

Ubytovanie:

  • voľný byt na prenájom sa v gréčtine označuje ako „ENIKIA- ZETE"
  • pri prenájme zariadeného alebo nezariadeného bytu sa skladá spravidla dvojmesačný preddavok, pričom zmluvy sa uzatvárajú spravidla na dva roky
  • mesačný nájom bytu priemernej kvality v priemernej lokalite je 350 - 400 Eur, v Aténach a turistických centrách je to viac

Fyzické osoby sú predmetom progresívnej dane od 0% do 40 %.

Informácia o podnikaní v Grécku

www.uhcci.gr - združenie komôr
www.acci.gr - Aténska priemyselná a obchodná komora
https://ec.europa.eu/enterprise/networks/eic/eic_greece.html - zoznam Euro Info Centier v Grécku

Uznávanie kvalifikácie v Grécku

Grécky NARIC je súčasťou európskej siete takýchto centier a poskytuje informácie a rady pre školy, vyššie odborné školy, univerzity, služby kariérneho poradenstva alebo iné inštitúcie a organizácie zaoberajúce sa zámorskými študentmi a uznávaním akademických kvalifikácií získaných mimo Grécka.

Ďalšie informácie poskytuje Informačné centrum NARIC: www.enic-naric.net
Grécky NARIC - D.O.A.T.A.P.
54 Ag. Konstantinou Str.
GR-10437 Athens, Grécko
Tel.: +30-210-5281000, Fax: +30-210-5239525
E-mail: information_dep@doatap.gr
Web: www.doatap.gr

Vzdelávanie v Grécku

Vzdelávanie v Grécku je bezplatné a povinné pre deti od 6 do 15 rokov, zahrnuté je v ňom základné (Dimotiko) a nižšie sekundárne (Gymnasio) vzdelanie.
Zoznam univerzít môžete nájsť na: www.ypepth.gr/en_ec_page3824.htm
Zoznam vzdelávacích inštitútov: www.ypepth.gr/en_ec_category3817.htm
Ministerstvo školstva a cirkvi - www.ypepth.gr
Ministerstvo práce a sociálnej ochrany - www.ypakp.gr

Zdravotný systém a dôchodkové zabezpečenie v Grécku

Nevyhnutná zdravotná starostlivosť je slovenským občanom poskytovaná bezplatne. Štandardná lekárska starostlivosť v štátnych zdravotníckych zariadeniach je poskytovaná v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok ako pre gréckych občanov bezplatne, a to na základe Európskeho preukazu zdravotného poistenia, ktorý si občania musia vyžiadať od svojej zdravotnej poisťovne v SR ešte pred vycestovaním do Grécka, Vzhľadom na to, že vyššie uvedená zdravotná starostlivosť je poskytovaná slovenským občanom len v štátnych zariadeniach, odporúča sa slovenským občanom pred cestou do Grécka, aby sa pripoistili v súkromnej poisťovni v SR, aby v prípade potreby mohli využiť služby súkromného zdravotníckeho zariadenia, ktoré sú na nepomerné vyššej kvalitatívnej úrovni.

Užitočné webové stránky

www.gnto.gr - Informačný portál
www.gogreece.com - Internetový sprievodca po Grécku
www.athensguide.gr - Aténsky turistický informačný portál
www.oaed.gr - Štátne služby zamestnanosti
www.mfa.gr - ministerstvo zahraničných vecí Helénskej republiky
www.gfp.gr - grécke cestovné stránky, informácie o vzdialenostiach, ubytovaní a doprave
www.iky.gr - štátna nadácia pre štipendiá, granty štipendií pre postgraduálne a postdoktorandské štúdiá
www.ypepth.gr/en_ec_page3822.htm - zoznam gréckych ministerstiev

Užitočné telefónne čísla

Polícia: 100
Turistická polícia: 171
Prvá pomoc: 166
Lekárska pohotovostná služba: 105, 1016
Požiarnici: 199
Informácie o dopravných spojeniach (lietadlá, vlaky, autobusy, lode): 1440

Adresy zastupiteľstiev

Kontakt na zastupiteľstvo SR v krajine
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Aténach
Embassy of tne Slovac Republic
Georgiou Seferis 4. Paleo Psychico, 15452 Atény, Grécko
Tel.: 0030 / 210 / 677 1980, Fax: 0030 / 210 / 677 6765
Mobil: 0030 / 6932 408 028 - pohotovostná služba v mimopracovnom čase pre mimoriadne situácie
E-mail: emb_arhens@mzv.sk
Web: www.athens.mfa.sk

Kontakt na zastupiteľstvo krajiny v SR
Veľvyslanectvo Helénskej republiky v SR
Hlavné námestie 4, 811 01 Bratislava 1, Slovenská republika
Tel: 02/544 341 43-4, Fax: 02/544340 64
E-mail: gremb.brt@mfa.gr

Zdroj: Leták Ústredia práce, sociálnych veci a rodiny v Bratislave, ktorý bol spolufinancovaný z prostriedkov Európskej komisie 2010/2011, internet

Booking.com

Animátor / Animátorka Hosteska Tenista Obchodník


 

Zarábajte s nami! | Impotencia.sk | eBooks.sk | Neplodnost.sk

tagy / značky práca v zahraničí, profesia, brigáda, robota, job, zamestnanie, miesto, štúdium, ponuky

: Spravodajstvo
: Užitočné rady
: Na čo myslieť
: Poistenie
: Pomoc v núdzi
: Publikácie
: Registrácia
: Agentúry
: Diskusia
: Preprava osôb
: Inzeráty
: Jazykové kurzy
: Cestopisy
: URL odkazy
: Štatistiky
: Vrátenie daní
: Ubytovanie
: Zľavové kupóny

Cyprus

Mallorca

Rhodos

Hurghada

Sharm El Sheikh

Jordansko

Syria

Copyright © 2000 - 2024, FreeJob.sk * Ochrana osobných údajov * Made in Slovakia

Minimálne odporúčame rozlíšenie 1024 x 768, farby True Color 32 bitov, 17" monitor.