| Práca, profesia, kariéra, zamestnanie, job a štúdium v EÚ, zahraničí!

  práca, ponuka práce, zamestnanie, práca v zahraničí, brigády, voľné pracovné miesta, pracovné ponuky, ponuky práce  

Zarábajte s INVIA.SK | Inzercia | Obchodné podmienky | Cenník | Kontakt | Zarábajte s Pelikan.sk

Reklama u nás, oplatí sa!

práca, brigáda, profesia

Požiarnik Kuchár / Kuchárka Lekár / Lekárka Inžinierka / Inžinierka

Práca v Dánsku / Práca v zahraničí

Dánske kráľovstvo

Dánsko / Kongeriget Danmark / Denmark / Kingdom of Denmark / Danmark / Kongeriget Danmark

Hlavné mesto: Kodaň
Rozloha: 43 094 km2 (bez Faerských ostrovov a Grónska)
Počet obyvateľov: 5 560 628 (údaj z roku 2011)
Územné rozdelenie: 5 regiónov. 98 samosprávnych miest z autonómne územia (Faerské ostrovy a Grónsko)
Mena: Dánska koruna
Štátny jazyk: Dánčina, v južnom Jutsku aj nemčina, na Faerských ostrovoch a v Grónsku domáce jazyky

Stručná charakteristika krajiny

Dánske kráľovstvo patrí medzi krajiny Škandinávie. Z celkovej rozlohy Dánskeho kráľovstva sú 2/3 využívané na pôdohospodárske účely. Celé územie je mimoriadne členité, keďže krajina pozostáva z viac ako 500 ostrovov.

Súčasťou Dánskeho kráľovstva sú aj autonómne oblasti Grónsko a Faerské ostrovy. Grónsko získalo štatút medzinárodnej autonómie v roku 1979 a Faerské ostrovy v roku 1848. Obe oblasti majú svoje zákonodarné orgány. V otázkach zahraničnej politiky a politiky obrany rozhoduje vláda v Kodani, resp. parlament, v ktorom obe krajiny majú svoje zastúpenie.

Prvé kroky po príchode do krajiny

Občan SR môže slobodne vstúpiť na územie Dánska a zostať v krajine počas 3 mesiacoch bez potvrdenia o registrácii pobytu, toto právo sa môže predĺžiť na obdobie 6 mesiacov, ak ste schopný preukázať, že si hľadáte prácu. Ak očakávate, že pobyt v Dánsku bude trvať dlhšie ako 3 mesiace, ste povinný požiadať o vydanie potvrdenia o registrácii na regionálnom úrade (Statsforvaltning), ktorý pokrýva oblasť v ktorej sa mienite zdržiavať. Žiadosť (OD1 Ansogning om EU-opholdsdokument) musí byť podaná osobne pred uplynutím 3 mesiacov. Budete potrebovať cestovný pas alebo občiansky preukaz, dve fotografie pasového formátu a dokument vzťahujúci sa k účelu vášho pobytu, napr. pri zamestnaní vyhlásenie zamestnávateľa (príloha A formulára žiadosti) alebo pracovná zmluva. Po získaní potvrdenia o registrácii, sa zaregistrujte v miestnom centre služieb občanom (Borgerservice), kde po predložení potvrdenia o registrácii pobytu, cestovného pasu alebo občianskeho preukazu, sobášneho listu a rodných listov detí, ak sú potrebné, získate osobné registračné Číslo (CPR-nummer) a preukaz zdravotného poistenia (sundhedskort). Každá osoba, ktorá pracuje v Dánsku, potrebuje daňovú kartu. Osobne navštívte príslušnú daňovú inštitúciu (Skattecenter).

Voľný pohyb

Občan SR, ktorý sa chce zamestnať v Dánsku, nepotrebuje pracovné povolenie.

Hľadanie zamestnania v Dánsku

Ak hľadáte prácu v Dánsku, máte niekoľko možností. Môžete využiť bezplatné služby troch špecializovaných náborových centier v Kodani (Workindenmark East), v Odense (Workindenmark South) a v Aarhuse (Workindenmark West). Kontaktné adresy nájdete na www.workindenmark.dk, ktorá obsahuje databázu voľných pracovných miest ako aj databázu životopisov. V prípade. Že máte záujem o sezónne práce v oblasti poľnohospodárstva, záhradníctva a lesníctva navštívte www.seasonalwork.dk. Ak uprednostňujete prácu v hlavnom meste Kodaň, kliknite na www.jobsincopenhagen.dk. Taktiež môžete využiť bezplatné služby 91 Job-centier, ktoré poskytujú informácie o pracovných príležitostiach v Dánsku. Pracovníci Job-centier poskytujú rady ako si môžete prácu nájsť a pomôžu pri umiestňovaní vášho životopisu v databáze životopisov na www.jobnet.dk, kde sú zverejňované ponuky v dánskom jazyku, avšak niektoré ponuky nájdete aj v anglickom alebo nemeckom jazyku.

Veľa pracovných ponúk je uverejňovaných na www.job-guide.dk, kde nájdete taktiež databázu pracovných ponúk a životopisov a zoznam sprostredkovateľských agentúr. Väčšina novín vo svojich vydaniach (streda, nedeľa) vydáva pracovné sekcie, ktoré obsahujú pracovné ponuky. Tieto je možné vyhľadať aj cez internet.

Pracovné ponuky na internete:

https://denmark.career-agent.net
www.danisco.com
www.exis.dk
www.ing.dk
www.jobzonen.dk
www.jobavisen.dk
www.jobbank.dk
www.jobfinder.dk
www.job-guide.dk
www.job-index.dk
www.jobmatch.dk
www.jobworld.dk
www.monster.dk
www.off-stillinger.com
www.stepstone.dk
www.timework.dk
www.workindenmark.dk

Pracovné podmienky v Dánsku

Pracovný čas zamestnanca je spravidla dohodnutý na 37 hodín týždenne. Dovolenka má 30 dní. Výška minimálnej mzdy v Dánsku nie je zákonom ustanovená. Mzdy sú spravidla regulované cez kolektívne zmluvy dojednané medzi odborovými a zamestnávateľskými zväzmi.

Priemerný hrubý plat: 4 430 €

Životné podmienky v Dánsku

V Dánsku sú ceny za ubytovanie, stravovanie, dopravu a zábavu v porovnaní s ostatnými krajinami relatívne vysoké. Nie je nezvyčajné minúť na domácnosť najmenej polovicu rodinného prijmú. Súčasne sú pomerne vysoké aj platy a v dánskom sociálnom systéme sú mnohé služby poskytované bezplatne napríklad lekárska starostlivosť a vzdelanie. Zamestnávateľ zvyčajne zo mzdy odvádza príspevok trhu práce (AM-bidrag) vo výške 8 % z hrubého príjmu, daň na zdravotnú starostlivosť (sundhedsbidrag) vo výške 8 %, mestskú daň (kommuneskat) priemerne vo výške 24,9 %, cirkevná daň (kirkeskat), ak ste Členom cirkevného spoločenstva, priemerne vo výške 0,7 % a Štátna daň v základnej daňovej sadzbe 3,64 % (bundskat). Bližšie informácie o dánskom daňovom systéme môžete získať na www.skat.dk. Dánsko má vysoko rozvinutú sieť verejnej dopravy. Za používanie ciest prvej triedy, resp. diaľnic sa v Dánsku neplatí. Platí sa však za používanie mostov a trajektov. Aktuálny cenník a všetky potrebné informácie je možné nájsť na:

www.dsb.dk - Regionálna vlaková doprava, tzv. S-tog.
www.moviatrafik.dk - Mestská autobusová doprava.
www.m.dk - Metro v Kodani.
www.storebaelt.dk - Kodaň, ostrov Fyn a Jutský polostrov.
www.scandlines.dk - Trajekt Dánsko-Nemecko.

Informácia o podnikaní v Dánsku

Ak sa rozhodnete podnikať v Dánsku, užitočné informácie získate na www.hvr.dk alebo na www.eogs.dk

Uznávanie kvalifikácie v Dánsku

Ak máte otázky týkajúce sa uznávania odborných kvalifikácií v Dánsku, kontaktujte agentúru medzinárodného vzdelávania (Styrelsen for International Uddannelse). Odpovede taktiež nájdete na https://en.iu.dk/recognition

Vzdelávanie v Dánsku

Vzdelávanie a knihy na základných školách (Folkeskole) sú bezplatné. Dánsky vzdelávací systém nerozlišuje medzi základným a nižším stredným vzdelaním (t. j. až do 16. roku veku). Po absolvovaní 9-ročnej základnej školy môžu žiaci pokračovať na vyššom stredoškolskom vzdelaní, ktorým získavajú prístup na vysokoškolské vzdelanie alebo na odbornom vzdelávaní a príprave, kde získavajú základy kvalifikácie na rôzne druhy prác. študenti z iných členských štátov EU by mali kontaktovať referát pre štipendiá (Stipendiekontoret) vysokoškolskej inštitúcie, v ktorej sa usilujú o prijatie na štúdium.

Zdravotný systém a dôchodkové zabezpečenie v Dánsku

Občan SR. pracujúci v Dánsku, je plne oprávnený na zdravotnú starostlivosť za rovnakých podmienok ako občan Dánska. V naliehavých prípadoch sú bezplatne ošetrovaní aj turisti a uchádzači o zamestnanie. Ak si hľadáte prácu, mali by ste si so sebou priniesť Európsku kartu zdravotného poistenia. Stomatologické ošetrenie je hradené len čiastočne. Lekárske ošetrenie je možné získať bezplatne od lekárov pracujúcich v službách verejného zdravotníctva. Každý, kto má viac ako 15 rokov, si môže vybrať svojho praktického lekára. Hospitalizácia je bezplatná a zvyčajne sa na ňu vyžaduje odporučenie lekára - s výnimkou mimoriadnych prípadov, kedy je prvá pomoc bezplatná. Po zaregistrovaní sa v centre služieb občanom v mieste bydliska budete automaticky zaradený do štátneho systému všeobecného zdravotného poistenia. Na rozdiel od služieb štátnych nemocníc, v súkromných nemocniciach nie je ošetrovanie bezplatné.

Užitočné webové stránky

www.denmark.dk/en
www.investindk.com
www.visitdenmark.com
https://studyindenmark.dk/
www.nyidanmark.dk/en-us/
www.um.dk/en

Užitočné telefónne čísla
Polícia: 114
Prvá pomoc: 112
Smerové telefónne číslo:
0045

Adresy zastupiteľstiev

Kontakt na zastupiteľstvo SR v krajine
Embassy of the Slovák Republic
Vesterled 26-28
2100 Kebenhavn
Tel.: 0045 - 39 20 9911-12
Fax: 0045-39 20 99 13
E-mail: emb.copenhagen@mzv.sk
Web:
www.copenhagen.mfa.sk

Kontakt na zastupiteľstvo krajiny v SR
Veľvyslanectvo Dánskeho kráľovstva
Panská 27
816 06 Bratislava
Tel: 00421(2)59 300 200
Fax: 00421 (2)54 433 656
E-mail: btsamb@um.dk
Web: https://www.ambbratislava.um.dk/sk

Zdroj: Leták Ústredia práce, sociálnych veci a rodiny v Bratislave, ktorý bol spolufinancovaný z prostriedkov Európskej komisie 2010/2011, internet

Booking.com

Animátor / Animátorka Hosteska Tenista Obchodník


 

Zarábajte s nami! | Impotencia.sk | eBooks.sk | Neplodnost.sk

tagy / značky práca v zahraničí, profesia, brigáda, robota, job, zamestnanie, miesto, štúdium, ponuky

: Spravodajstvo
: Užitočné rady
: Na čo myslieť
: Poistenie
: Pomoc v núdzi
: Publikácie
: Registrácia
: Agentúry
: Diskusia
: Preprava osôb
: Inzeráty
: Jazykové kurzy
: Cestopisy
: URL odkazy
: Štatistiky
: Vrátenie daní
: Ubytovanie
: Zľavové kupóny

Cyprus

Mallorca

Rhodos

Hurghada

Sharm El Sheikh

Jordansko

Syria

Copyright © 2000 - 2024, FreeJob.sk * Ochrana osobných údajov * Made in Slovakia

Minimálne odporúčame rozlíšenie 1024 x 768, farby True Color 32 bitov, 17" monitor.