| Práca, profesia, kariéra, zamestnanie, job a štúdium v EÚ, zahraničí!

  práca, ponuka práce, zamestnanie, práca v zahraničí, brigády, voľné pracovné miesta, pracovné ponuky, ponuky práce  

Zarábajte s INVIA.SK | Inzercia | Obchodné podmienky | Cenník | Kontakt | Zarábajte s Pelikan.sk

Reklama u nás, oplatí sa!

práca, brigáda, profesia

Požiarnik Kuchár / Kuchárka Lekár / Lekárka Inžinierka / Inžinierka

Práca v Chorvátsku / Práca v zahraničí

Chorvátska republika

Republika Hrvatska / Hrvatska / Croatia / Republic of Croatia / Croatian

Hlavné mesto: Záhreb (Zagreb) , 770 100. obyv., s aglomeráciami 950 tis. (2010)
Rozloha: 56 542 km2 na pevnine, 31,06 tis. km2 teritoriálne more
Počet obyvateľov: 4,494 mil. (2010)
Územné rozdelenie: 20 žúp + hlavné mesto Záhreb, 419 opštín (občín – strediskových obcí), 126 miest vrátane Záhrebu, ktorý má osobitný štatút, 6694 obcí
Mena: chorvátska kuna (HRK), 1 € = 7, 5818 HRK (február 2012)
Úradný jazyk: chorvátsky jazyk

Stručná charakteristika krajiny

Geografická poloha: Krajina na rozhraní strednej Európy a Balkánskeho polostrova. Na severe a východe sú nížiny, rozčlenené drobnejšími pohoriami, ktoré sa pripájajú k Veľkej uhorskej nížine. Súčasťou krajiny sú ostrovy, ktoré lemujú pobrežie (Krk, Cres, Hvar a i.). V pobrežných vodách Chorvátska je 1185 ostrovov, útesov a hrebeňov, z toho 50 obývaných. Klimatické podmienky: Chorvátsko sa delí na tri zemepisné regióny – stredomorský, horský a panónsky – a tomu v podstate zodpovedajú aj veľké klimatické rozdiely na pomerne malom priestore. Jadranské more a veniec prímorských hôr dinarského masívu určujú klimatické pomery od Terstského zálivu až po Boku kotorskú. Na Istrijskom polostrove, v Chorvátskom prímorí (Rijeka, Crikvenica atd.) a Dalmácii existujú vlastne dva typy klímy: stredozemná, ktorá prevláda na pobreží a na ostrovoch (na Hvare je do roka 2.718 slnečných hodín a v Dubrovníku 2.584 hodín) a druhá je kontinentálna, ktorá je charakteristická pre oblasť za pobrežným pásmom ohraničeným horami. Kontinentálna klíma je aj v oblasti Záhrebu, v horských oblastiach v centrálnej časti krajiny a takisto na nížinách na severe.

Prvé kroky po príchode do krajiny

Podmienky vstupu: Chorvátska republika uznáva slovenské cestovné doklady, ktoré sú platné podľa slovenských zákonov, čo znamená, že slovenskí občania môžu cestovať s platným cestovným pasom alebo využiť aj platný občiansky preukaz.

Podmienky pobytu

V Chorvátsku sa môžete ako občan EÚ v priebehu prvých 3 mesiacov zdržiavať na základe platného občianskeho preukazu alebo cestovného pasu. Ak máte v pláne zostať dlhšie ako 3 mesiace žiadajte o povolenie na prechodný pobyt (platné aj pre členov vašej rodiny) na polícii. Doklad o prihlásení si treba starostlivo uschovať, pretože je často požadovaný od pracovníkov hraničnej a cudzineckej polície pri odchode z krajiny. Hotelové zariadenia, ale aj súkromníci, ktorí prevádzkujú ubytovacie služby v Chorvátsku vyberajú ešte miestny poplatok vo výške cca 1,- EUR na osobu a deň.

Voľný pohyb

Chorvátsky trh práce je pre našich občanov otvorený. Občania Slovenskej republiky môžu v Chorvátsku pracovať bez pracovného povolenia.

Hľadanie zamestnania v Chorvátsku

Ak ste občan krajiny EÚ/EHP a chcete si nájsť prácu v Chorvátsku, môžete kontaktovať verejné služby pre zamestnanosť (Hrvatski zavod za zapošljavanje): www.hzz.hr/default.aspx?id=4967 informácie o EURES www.hzz.hr/default.aspx?id=7506

Pracovné ponuky na internete:

www.burzarada.hzz.hr
www.jooble.com.hr
www.hr.kompass.com
www.jobs.justlanded.com/en/Croatia
www.croatia.xpatjobs.com
www.posao.hr
www.njuskalo.hr/posao
www.selectio.hr
www.expat-blog.com/en/jobs/europe/croatia
www.hotelcareer.com/jobs/croatia
www.resumark.com/jobs/location/Croatia

Po ukončení pracovného pomeru v Chorvátsku si nechajte ešte pred odchodom na Slovensko vystaviť formulár U1 (bývalý E 301), ktorý plní funkciu potvrdenia o zamestnaní (zápočtového listu). Inštitúcia vydávajúca formuláre U1 a U2 je Hrvatski zavod za zapošljavanje (www.hzz.hr).

Pracovné podmienky v Chorvátsku

Dane a odvody

Daň z príjmu je 12%, 25% a 40% z hrubej mzdy.
Odvody zamestnanca (z hrubej mzdy):
dôchodkové poistenie – 20%,
zdravotné poistenie –13%.
poistenie v nezamestnanosti – 1,7%,
úrazové poistenie – 0,5%,
miestna daň – 0-18% (v závislosti od bydliska).
Základná výška DPH je 22%, znížená sadzba 10%.
Užitočný kontakt:
Inštitút verejných financií, informácie o dani z príjmu - www.ijf.hr

Informácie o podnikaní v Chorvátsku

Zahraničná fyzická osoba môže v Chorvátsku pôsobiť ako živnostník, ak má pracovné povolenie. Pre tento účel musí získať živnostenský list a musí byť zapísaná do živnostenského registra. Domácej a zahraničnej fyzickej a právnickej osobe môže byť udelená koncesia, ktorou sa získa právo ekonomického využívania prírodného bohatstva a iných statkov. Koncesie môžu byť udelené najviac na 99 rokov. Rozhodnutie o koncesii vzniká na základe verejného oznámenia alebo verejnej súťaže. Koncesia na kratšie obdobie môže byť udelená na základe žiadosti. Rozhodnutie vydáva parlament republiky a miestny správny úrad alebo samospráva. Koncesia nemôže byť udelená na využívanie lesných alebo iných statkov stanovených zvláštnym zákonom, nakoľko sú vo vlastníctve štátu.

Žiadateľ a udeľovateľ koncesie uzatvárajú dohodu o koncesii, ktorá je zapísaná v registri koncesií vedenom na Ministerstve financií ChR.

Okrem Zákona o koncesiách (NN č. 89/92) platia aj ďalšie zákony upravujúce napr. využívanie morských statkov – Zákon o mori (NN č. 17/94, 74/94), využívanie poľnohospodárskej pôdy (NN č. 54/94, 21/95, 48/95), využívanie vodného bohatstva – Zákon o vodách (NN č. 107/95).

Zákon o obchodných spoločnostiach (NN č. 11/93) stanovuje na území Chorvátska činnosť zahraničnej obchodnej spoločnosti, ktorá má sídlo mimo Chorvátska. Zahraničná obchodná spoločnosť i obchodník jednotlivec majú rovnaké práva pri obchodovaní na území Chorvátska ako domáce osoby. Jedinou podmienkou je založenie pobočky (filiálky). Zahraničný investor (každá právnická osoba so sídlom mimo Chorvátska a fyzická osoba, ktorou je cudzinec, utečenec alebo občan Chorvátska, ktorý má trvalý pobyt mimo Chorvátska) za podmienky reciprocity môže získať alebo sa zúčastniť pri zakladaní spoločnosti v Chorvátsku.

Zdravotná starostlivosť a sociálne zabezpečenie v Chorvátsku

Nemocnice a polikliniky sa nachádzajú vo všetkých väčších mestách, v menších mestách sú lekárske ambulancie. Lekárne sú takmer v každom menšom meste. V Chorvátsku ako členskej krajine EÚ Vám platí Európsky preukaz zdravotného poistenia. Chorvátsko je krajinou, kde nie je potrebné špeciálne očkovanie. Ďalšie podrobnejšie informácie: www.hzzo-net.hr. Na občanov SR pracujúcich v Chorvátsku sa vzťahujú rovnaké práva a povinnosti vyplývajúce z úpravy sociálneho zabezpečenia, ako na občanov Chorvátska. Užitočné informácie ohľadom sociálneho zabepečenia nájdete na www.mirovinsko.hr

Užitočné webové stránky

www.hitro.hr - Informácie o možnosti podnikania v Chorvátsku
www.hamag.hr - Chorvátska agentúra pre malé podnikanie
www.hgk.hr - Chorvátska hospodárska komora
www.hok.hr - Chorvátska živnostenská komora
www.hup.hr - Chorvátske združenie zamestnávateľov
www.ijf.hr - Inštitút verejných financií, informácie o dani z príjmu
www.mvp.hr - Ministerstvo zahraničných vecí Chorvátska
www.vlada.hr - Vláda Chorvátska
www.htz.hr - Chorvátske turistické združenie - oficiálna štátna agentúra pre cestovný ruch
www.hrvatska.hr - Informácie o krajine a cestovnom ruchu
www.autoweb.hr - Informácie o diaľničných poplatkoch
www.hak.hr - Chorvátsky auto-moto klub
www.adriaplus.hr - Požičovne automobilov vo veľkých mestách, turistických strediskách a letiskách
www.diving-hrs.hr - Potápanie v Chorvátsku
www.jadrolinija.hr - Informácie o lodnej a trajektovej doprave
www.marina-punat.com, www.sangulin.hr, www.tel.hr/adria-coral-charter - Informácie o prenájme jácht

Užitočné telefónne čísla

Polícia: 92
Rýchla lekárska pomoc: 94
Hasiči: 93
Chorvátsky automotoklub (HAK),poruchová služba: 987
Poruchová služba pre členov ADAC alebo ÖAMTC: 01 363 6666
Informácie pre turistov v Chorvátsku: 0800 200 200
Predpoveď počasia a situácia na cestách: 9866 a 01 460 800
Rôzne informácie: 981
Informácie o telefónoch: 988
Peňažné kurzy: 9864

Kontakt na zastupiteľstvo krajiny v SR

Veľvyslanectvo Chorvátska v SR
Mišíkova 21, 811 06 Bratislava 1
Tel.: 00421 2 5720 2091, 5720 2090
Fax: 00421 2 5443 5365
E-mail: croemb.bratislava@mvpei.hr
Web:
www.sk.mvp.hr

Kontakt na zastupiteľstvo SR v krajine

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Chorvátsku
Veleposlanstvo Slovačke Republike, Prilaz Gjure Deželica br. 10, 10000 Zagreb
Tel.: +385/1/4877070, +385/1/4877071
Mobil: pohotovostná služba +385 98 278 182
Fax: +385/1/4877078
E-mail: emb.zagreb@mzv.sk
Web: www.mzv.sk/zahreb

Zdroj: Leták Ústredia práce, sociálnych veci a rodiny v Bratislave, ktorý bol spolufinancovaný z prostriedkov Európskej komisie 2010/2011, internet

Booking.com

Animátor / Animátorka Hosteska Tenista Obchodník


 

Zarábajte s nami! | Impotencia.sk | eBooks.sk | Neplodnost.sk

tagy / značky práca v zahraničí, profesia, brigáda, robota, job, zamestnanie, miesto, štúdium, ponuky

: Spravodajstvo
: Užitočné rady
: Na čo myslieť
: Poistenie
: Pomoc v núdzi
: Publikácie
: Registrácia
: Agentúry
: Diskusia
: Preprava osôb
: Inzeráty
: Jazykové kurzy
: Cestopisy
: URL odkazy
: Štatistiky
: Vrátenie daní
: Ubytovanie
: Zľavové kupóny

Cyprus

Mallorca

Rhodos

Hurghada

Sharm El Sheikh

Jordansko

Syria

Copyright © 2000 - 2024, FreeJob.sk * Ochrana osobných údajov * Made in Slovakia

Minimálne odporúčame rozlíšenie 1024 x 768, farby True Color 32 bitov, 17" monitor.