| Práca, profesia, kariéra, zamestnanie, job a štúdium v EÚ, zahraničí!

  práca, ponuka práce, zamestnanie, práca v zahraničí, brigády, voľné pracovné miesta, pracovné ponuky, ponuky práce  

Zarábajte s INVIA.SK | Inzercia | Obchodné podmienky | Cenník | Kontakt | Zarábajte s Pelikan.sk

Reklama u nás, oplatí sa!

práca, brigáda, profesia

Požiarnik Kuchár / Kuchárka Lekár / Lekárka Inžinierka / Inžinierka

Práca v Česku / Práca v zahraničí

Česká Republika

The Czech Republic / The Czech Republic / Česká Republika / Česká Republika

Hlavné mesto: Praha
Rozloha: 78 866 km2
Počet obyvateľov: 10 304 260
Politický systém: Republika
Hlava štátu: Prezident
Územné rozdelenie: 14 krajov: Jihomoravský kraj, Jihočeský kraj, Královéhradecký kraj, Karlovarský kraj. Liberecký kraj. Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj. Kraj Vysočina, Zlínský kraj, Hlavní město Praha.
Mena: Koruna česká (Kč)
Štátny jazyk: Český jazyk

Stručná charakteristika krajiny

Svojou rozlohou ČR patrí k stredne veľkým európskym štátom. Väčšinu územia (93%) tvoria pahorkatiny a vrchoviny. Nížinám patrí 5% a vo výške nad 1 000 m leží jen 2% územia. Mierna klíma podlieha oceánskemu a kontinentálnemu vplyvu.

Postavenie Českej republiky vo svete:
1. miesto v produkcii piva na obyvateľa
4. miesto v produkcii hnedého uhlia
6. miesto v produkcii ocele na jedného obyvateľa
Najvyšší bod: Sněžka 1602 m n. m
Najnižší bod: výtok Labe pri Hrenisku 115 m n. m.
Najdlhšia rieka: Vltava 433 km
Najväčšie jazero: Čierne jazero 0,18 km2
Najväčší rybník: Rožmberk 4,89 km2
Najväčší národný park: NP Šumava 685 km2
Najväčší okres: Karviná
Najmenší okres: Jeseník

Sexshop, sex shop - www.69shop.sk

Prvé kroky po príchode do krajiny

Slováci nepotrebujú žiadne povolenia. Pri dlhodobom pobyte môžu požiadať o vydanie povolenia na pobyt pre štátneho príslušníka krajiny EÚ.

Povolenie k pobytu

 • Počas prvých 3 mesiacov odo dňa vstupu na územie občan EÚ a rodinný príslušník majú právo požiadať o povolenie k pobytu na cudzineckej polícii, pokiaľ predpokladaný pobyt bude dlhší ako 30 dní; (do 30 dní sa nahlasuje miesto pobytu);
 • k žiadosti predloží cestovný doklad. 3 fotografie, doklad potvrdzujúci účel pobytu, doklad o zdravotnom poistení a čestné vyhlásenie, že počas pobytu nebude žiadať o priznanie dávok sociálnej starostlivosti, to neplatí, ak je účelom pobytu zamestnanie, podnikanie alebo výkon funkcie člena štatutárneho orgánu právnickej osoby;
 • povolenie k pobytu bude vydané formou preukazu o povolení k pobytu pre štátneho príslušníka členského štátu EÚ;
 • trvalý pobyt môžete získať, ak budete na území Českej republiky žiť a nepretržite pracovať 3 roky, alebo ak nepretržite máte prechodný pobyt na území ČR 5 rokov.

Informácie: www.mvcr.cz

Voľný pohyb

Česká republika má otvorený pracovný trh.

Hľadanie zamestnania v Česku

Základná požiadavka : Český jazyk (Slovenský jazyk)

Hľadanie práce prostredníctvom:

 • Úradov práce (www.uradprace.cz)
 • Súkromných personálnych agentúr
 • Sprostredkovateľských spoločností
 • Médií a internetu

https://portal.mpsv.cz

Pracovné ponuky na internete:

https://prace.atlas.cz
www.ceepharmajobs.com
www.cvonline.cz
www.ejob.cz
www.hledampraci.cz
www.inzerceprace.cz
www.burza-prace.cz
www.doprace.cz
www.hotjobs.cz
www.infojob.cz
www.itjobs.cz
www.jobshop.cz
www.jobcentrum.cz
www.jobpilot.cz
www.jobs.cz
www.prace.cz
www.qjobs.cz
www.volna-mista.cz

Zoznam licencovaných agentúr nájdete:
https://portal.mpsv.cz/sz/obcane/zpr_prace

Väčšina zamestnávateľov má svoje vlastné webové stránky, alebo sú uvedené v telefónnych zoznamoch - www.zlatestranky.cz

najlekaren.eu

Pracovné podmienky v Česku

Minimálny vek na zamestnanie - 16 rokov (od 16 do 18 rokov veku - súhlas rodičov alebo tútorov);
Pracovná zmluva - písomná forma (dobu neurčitá, určitá, môže byt stanovená skúšobná doba od 1 do 3 mesiacov);
Maximálna týždenná dĺžka pracovného času - 40 hodín (nemôže presiahnuť 9 hod./deň);
Dovolenka - minimálne 4 týždne / rok. Predĺženie dovolenky môže stanoviť kolektívna zmluva.
Minimálna mzda - pevne ročne stanovená vládou - výška pre rok 2011 - 8 000, - Kč mesačne, (48,10 Kč/hodina)
Informácie: www.mpsv.cz

Priemerný hrubý plat: 840 €

Životné podmienky v Česku

Dane a odvody - povinnosť zaevidovať sa na príslušnom daňovom úrade; povinnosť platiť dane zo všetkých príjmov.

Výška dní z príjmov fyzických osôb závisí od výšky príjmu (pohybuje sa od 12 % do 32 %);

Nepriame dane - DPH - výška dane je rôzna, závisí od konkrétneho tovaru alebo poskytnutej služby.

Ďalšie dane, ktoré sa platia v ČR sú: spotrebná daň. cestná daň, daň z nehnuteľností, daň z dedičstva, darovacia daň a daň z prevodu nehnuteľností.
Informácie: www.finance.cz, www.mfcr.cz - ministerstvo financií v ČR

Životné náklady v Česku

Najvyššie príjmy majú obyvatelia Prahy, Středočeského a Plzeňského kraja

 • priemerná mzda 21 917, - Kč (2.Q. 2010)
 • minimálna mzda 8 000, - Kč (od 1.1.2011)

Na výdavkoch v domácnosti sa podieľali najvyššou mierou potraviny a nealkoholické nápoje, ďalej je to bývanie, voda, energie, palivá a doprava. Potom sú to výdavky spojené s rekreáciou, kultúrou, športom a samozrejme odievanie a obuv.

Informácia o podnikaní v Česku

Podmienky:

 • spĺňať vekovú hranicu 18 rokov;
 • preukázať odbornú spôsobilosť;
 • prihlásiť sa na daňovom úrade;
 • zaregistrovať sa na Živnostenskom úrade alebo sa zapísať do Obchodného registra (S. s r.o.. A. s.).

Na založenie podniku potrebujete adresu sídla podniku, otvoriť bankový účet a cudzinec potrebuje aj povolenie od Cudzineckej polície. Informácie: www.mpo.cz

Uznávanie kvalifikácie v Česku

Zabezpečuje „Centrum pre štúdium vysokého školstva".
Adresa: CSVŠ - Středisko pro ekvivalenci dokladu a vzdělání.
U Lužického semináre 13, 118 00 Praha 1
Tel. číslo: +420 257 530 500, + 420 257 011 335
Fax: +420 257 531 672,
Web: https: www.naric.cz a www.msmt.cz

Vzdelávanie v Česku

Predškolské zariadenia
Materská škola je súčasťou školskej sústavy a je určená deťom od 3 do 6 rokov.
Základné školy
Školská dochádzka je povinná4. Povinné vzdelávanie trvá 9 rokov, obvykle od 6. do 15. roku dieťaťa. Detí môžu pokračovať v povinnej školskej dochádzke v osemročnom alebo šesťročnom študijnom programe gymnázií.
Stredné vzdelanie
Existujú tri typy: stredoškolské vzdelanie, stredoškolské vzdelanie s výučným listom a stredoškolské vzdelanie s maturitou. Typy stredných škôl v gymnáziá, stredné odborné školy a stredné odborné učilištia.
Vysoké školy
Vysoké školy sú verejné, súkromné alebo štátne a je možné na nich študovať v bakalárskom, magisterskom alebo doktorandskom štúdiu. Vo verejných a štátnych vysokých školách je Štúdium v českom jazyku bezplatné. Na súkromných vysokých školách všetci študenti hradia školné z vlastných prostriedkov.

Zdravotný systém a dôchodkové zabezpečenie v Česku

Pred vycestovaním do ČR za účelom hľadania zamestnania nezabudnite navštíviť svoju zdravotnú poisťovňu na Slovensku - Európsky preukaz zdravotného poistenia. To platí i pre členov vašej rodiny. V prípade, že začnete pracovať na základe pracovnej zmluvy, náklady na zdravotnú starostlivosť budú hradené zdravotnou poisťovňou v ČR. Pozri: www.cmu.cz

Na zdravotné poistenie zamestnanec odvádza 4,5% a na sociálne zabezpečenie 6,5% z hrubej mzdy.

Zdravotné poistenie platí osoba, ktorá má trvalý pobyt v ČR alebo je zamestnancom zamestnávateľa so sídlom v ČR. Zamestnávateľ zároveň platí za svojich zamestnancov zdravotné poistenie vo výške 8% z hrubých miezd. Poistné na sociálne zabezpečenie odvádza zamestnávateľ vo výške 26% z objemu hrubých miezd.

Užitočné webové stránky

www.izpe.cz - Informačná príručka pre cudzincov
www.czechrepublic.cz - všeobecné informácie o ČR
www.cssz.cz - sociálne zabezpečenie v ČR
www.mfcr.cz - Ministerstvo financií Českej republiky
www.czechtrade.cz - Št. agentúra na podporu podnikania
www.komora.cz - Obchodná komora ČR
www.mvcr.cz/policie/cizinecka.htm - cudzinecká polícia
www.csvs.cz - Centrum pre štúdium vysokého školstva
www.csl.cz - Letisko Praha, odlety, prílety
www.e-cesko.cz, www.tourism.cz - turistické informácie
www.reality.cz - webové stránky týkajúce sa bývania v ČR

Užitočné telefónne čísla

Kontakty pre prípad pomoci
Prvá pomoc, rýchla zdravotná pomoc: 150
Polícia: 158
Hasiči: 155
Pomoc motoristom: 112

Adresy zastupiteľstiev

Kontakt na zastupiteľstvo SR v krajine
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v ČR
Adresa; Veľvyslanectvo Slovenskej republiky
Pod hradbami 1, 160 00 Praha 6
Tel.: 00420/233 11 3051, 00420/233 11 3052
Fax: 00420 233113054
E-mail: skembassy@praha.mfa.sk
Web: www.prague.mfa.sk

Kontakt na zastupiteľstvo krajiny v SR
Veľvyslanectvo Českej republiky v SR
Adresa: Veľvyslanectvo Českej republiky,
Hviezdoslavovo námestie 8, 811 02 Bratislava
Teľ: 00421/2/5920 3303, 00421/2/5920 3304
Fax: 00421/2/5920 3330
E-mail: bratislava@embassy.mzv.cz
Web: www.mzv.cz/bratisiava

Zdroj: Leták Ústredia práce, sociálnych veci a rodiny v Bratislave, ktorý bol spolufinancovaný z prostriedkov Európskej komisie 2010/2011, internet

Booking.com

Animátor / Animátorka Hosteska Tenista Obchodník


 

Zarábajte s nami! | Impotencia.sk | eBooks.sk | Neplodnost.sk

tagy / značky práca v zahraničí, profesia, brigáda, robota, job, zamestnanie, miesto, štúdium, ponuky

: Spravodajstvo
: Užitočné rady
: Na čo myslieť
: Poistenie
: Pomoc v núdzi
: Publikácie
: Registrácia
: Agentúry
: Diskusia
: Preprava osôb
: Inzeráty
: Jazykové kurzy
: Cestopisy
: URL odkazy
: Štatistiky
: Vrátenie daní
: Ubytovanie
: Zľavové kupóny

Cyprus

Mallorca

Rhodos

Hurghada

Sharm El Sheikh

Jordansko

Syria

Copyright © 2000 - 2024, FreeJob.sk * Ochrana osobných údajov * Made in Slovakia

Minimálne odporúčame rozlíšenie 1024 x 768, farby True Color 32 bitov, 17" monitor.