| Práca, profesia, kariéra, zamestnanie, job a štúdium v EÚ, zahraničí!

  práca, ponuka práce, zamestnanie, práca v zahraničí, brigády, voľné pracovné miesta, pracovné ponuky, ponuky práce  

Zarábajte s INVIA.SK | Inzercia | Obchodné podmienky | Cenník | Kontakt | Zarábajte s Pelikan.sk

Reklama u nás, oplatí sa!

práca, brigáda, profesia

Požiarnik Kuchár / Kuchárka Lekár / Lekárka Inžinierka / Inžinierka

Práca v Belgicku / Práca v zahraničí

Belgické kráľovstvo

Belgicko / Belgium / Kingdom of Belgium / België / Belgique / Koninkrijk België / Royaume de Belgique / Kónigtum Belgien

Hlavné mesto: Brusel
Rozloha: 30 528 km2
Počet obyvateľov: 10 400 000
Územné rozdelenie: federatívny štát pozostávajúci z troch regiónov: Flámsko, Valónsko a hlavné mesto Brusel tri jazykové oblasti: Flámska, Francúzska a Nemecká oblasť
Mena: Euro (EUR)
Štátny jazyk: flámčina, francúzština, nemčina

Stručná charakteristika krajiny

Mnohojazyčnosť spôsobuje určité špecifiká. Obyvatelia bežne rozprávajú flámsky aj francúzsky, ale Valóni nemajú radi, keď ich niekto oslovuje vo flámčine, Flámi zase odmietavo reagujú na francúzštinu. Brusel je sídlom Severoatlantickej aliancie. Európskej komisie a ďalších európskych inštitúcií. Belgicko je zakladajúcim členom EÚ.

Sexshop, sex shop - www.69shop.sk

Prvé kroky po príchode do krajiny

Občan členského štátu EÚ je po príchode do Belgicka povinný informovať Miestne komunálne úrady o svojej prítomnosti do 10 pracovných dní od príchodu. Do 8 dní od príchodu sa musíte prihlásiť na pobočke cudzineckého policajného úradu v lokalite vášho bydliska a vybaviť si povolenie na pobyt. Na základe toho dostane doklad Vyhlásenie o prítomnosti. Tento doklad vo všeobecnosti stačí na pobyt nepresahujúci 3 mesiace.

Ak sa však chcete zaregistrovať vo verejných službách zamestnanosti alebo pracovať, musíte do 3 mesiacov od príchodu podať na Miestny úrad registračnú žiadosť a predložil doklad totožnosti a Vyhlásenie o prítomnosti. Po predložení kompletnej žiadosti

Miestny úrad buď:

  • vydá Potvrdenie o registrácii alebo
  • v niektorých špecifických prípadoch postúpi žiadosť na Cudzinecký úrad na ďalšie prešetrenie alebo
  • žiadosť zamietne.

Voľný pohyb

Belgický trh práce je pre našich občanov otvorený. Občania Slovenskej republiky môžu v Belgicku pracovať bez pracovného povolenia.

Hľadanie zamestnania v Belgicku

Voľné pracovné miesta je možno nájsť v sobotných vydaniach denníkov, na internetových stránkach verejných služieb zamestnanosti (www.vdab.be - Flámske úrady práce, www.leforem.be - Valónske úrady práce, www.actiris.be - úrady práce v Bruseli a www.dglive.be - úrady práce v nemecky hovoriacej oblasti).

Pracovné ponuky na internete:

www.standaard.be
www.federgon.be
www.lesoir.be
www.pagesdor.be
www.references.be
www.selor.be
www.accordgroup.be
www.alprocor.com
www.aupair-connect.com
www.batenborch.com
www.randstad.be
www.computers.be
www.horeca-jobs.com
www.hotjob.be
www.hotjobs.be
www.job3.com
www.jobbelgium.be
www.jobscareer.be
www.jobs-career.be
www.jobtoday.be
www.jobstoday.be
www.monster.be
www.stepstone.be
www.take5.be
www.vacature.be
www.vacature.com
https://1job.net
www.eures.europa.eu

Vybavovanie žiadosti sa začína po predložení CV a sprievodného listu. Žiadosť musí byť písaná najmä v jazyku regiónu, do ktorého sa posiela. Na medzinárodné pozície je potrebné napísať žiadosť v angličtine.

Sprievodný list a CV by mali byť vždy písané strojovo, okrem prípadu, že sa výslovne žiadajú ručne písané. Pri opisovaní štúdia a pracovných skúseností je bežnou praxou použiť spätnú chronológiu. Pri písaní žiadosti treba pamätať na to, že skúsenosti sa považujú za dôležitejšie ako stupeň vzdelania, preto treba spomenúť všetky praktické skúsenosti.

Žiadosť má zdôrazňovať motiváciu pre získanie pracovného miesta, mala by byť písaná jednoducho a jasne.

Pracovné podmienky v Belgicku

Mzdy a platy sú stanovené kolektívnymi pracovnými zmluvami medzi odbormi a zástupcami zamestnávateľov. Minimálna mzda je garantovaná.
Minimálny vek na prácu je 18 rokov s výnimkou učňovských a študentských zmlúv, ktoré možno uzavrieť od 15 rokov.
Pracovné zmluvy na dobu neurčitú nemusia byt uzatvorené písomne, ale je na záujme pracovníka žiadať písomnú pracovnú zmluvu. Niektoré zmluvy (napr. na dobu určitú, na čiastočný úväzok, študentské zmluvy) musia byť písomné.
Pracovný čas nesmie prekročiť 8 hodín denne alebo 38 hodín týždenne alebo kratší čas, ktorý je stanovený predpismi o znížení pracovného času. Nadčasy sú povolené so súhlasom pracovníka.

V Belgicku je 10 štátnych sviatkov, ktoré sú dňom pracovného pokoja. Nárok na platenú dovolenku získava pracovník až po odpracovaní prvého roka. Celý odpracovaný rok dáva právo na 20 dní platenej dovolenky pri päťdňovom pracovnom týždni a 24 dni pri šesťdňovom pracovnom týždni v nasledujúcom roku. V prvom roku môže zamestnávateľ poskytnúť pracovníkovi neplatené voľno.

Priemerný hrubý plat: 3 221 €

Životné podmienky v Belgicku

Dane. Každý, kto má v Belgicku trvalý pobyt alebo povolenie na pobyt a odpracoval aspoň 183 dní, je povinný zaplatiť daň z príjmu. Podľa výšky platu je určených päť daňových úrovní - 25%, 30%, 40%, 45% a 50%.
Sociálne zabezpečenie. Odvody do sociálneho zabezpečenia tvoria 13,07 % z hrubého príjmu. Sociálne poistenie pokrýva: nemocenské poistenie, úrazové poistenie, poistenie v nezamestnanosti, rodinné príspevky, dôchodkové poistenie a poistenie proti chorobám z povolania.
Hľadanie ubytovania nie je v Belgicku ťažké. V oknách budov, ktoré sú k dispozícii na prenájom, sú oranžovo-čierne tabuľky s nápisom „na prenájom" (alouer/ te huur). Množstvo belgických denníkov a regionálnych novín ponúka inzeráty na prenájom ubytovania.

najlekaren.eu

Informácia o podnikaní v Belgicku

Na získanie samostatnej zárobkovej činnosti je potrebné urobiť niekoľko krokov:

1. Otvoriť si aktuálny účet vyhradený pre profesionálnu činnosť a oddelený od súkromného účtu.
2. Zaregistrovať sa na príslušnom spoločnom obchodnom úrade. Aby ste mohli pracovať v obchodnom alebo remeselnom sektore, musíte sa zaregistrovať v Crossroads Bank for Enterprises and Business One-Stop Shop. Musíte tu predložiť doklady, ktoré vás oprávňujú na vykonávanie vašej profesie.
3. Daň z pridanej hodnoty (DPH): Následne po zaregistrovaní na príslušnom úrade musíte kontaktovať kompetentný úrad DPH a overiť si, či vaša činnosť podlieha DPH. To je možné urobiť za poplatok aj cez obchodný úrad.

Uznávanie kvalifikácie v Belgicku

Informácie o uznaní kvalifikácie možno v Belgicku získať na stránkach centier NARIC: www.ond.vlaanderen.be pre flámsku oblasť, www.ensignement.be pre valónsku oblasť a www.dgov.be pre nemecky hovoriacu oblasť.

Vzdelávanie v Belgicku

Povinná školská dochádzka trvá 12 rokov, od 6 do 18 rokov. Základné vzdelanie trvá 6 rokov, potom nasleduje stredné vzdelanie. To zahŕňa tri úrovne a začína vo veku 12 rokov. Každá úroveň pokrýva dva akademické roky. Prvý rok prvej úrovne je rovnaký pre každého žiaka. Od druhého roka sa rozširujú možnosti voľby. Existujú štyri prúdy stredného vzdelania: všeobecné, technické, umelecké a učňovské.

Vyššie vzdelávanie sa skladá z univerzitného a neuniverzitného vzdelávania.

Zdravotný systém a dôchodkové zabezpečenie v Belgicku

Zdravotné poistenie je pre každého povinné. Na využívanie zdravotnej starostlivosti je potrebné byť registrovaný v systéme zdravotného poistenia a platiť príspevky. Ak niekto navštívi lekára alebo využije lekársku starostlivosť, bude musieť bezprostredne zaplatiť za všetky úkony. Lekár mu potom dá potvrdenie popisujúce poskytnutú starostlivosť. Po predložení tohto potvrdenia mu zdravotný systém prepiati časť nákladov. Časť, ktorá nie je preplatená je vlastným príspevkom poistenca a nazýva sa „remgeld". Je rôzny podľa typu služby. Ak lekár predpíše liek, pacient nemusí zaňho platiť celú sumu, iba „remgeld".

Užitočné webové stránky

www.belgium.be - federálny portál
www.flanders.be, www.wallonie.be, www.dglive.be, www.brussel.irisnet.be - regionálne portály
www.acv-online.be, www.abvv.be - odborové organizácie
www.exparrca.com, www.woneninbrussel.be, www.homeinbrusseis.be, www.immoweb.be, www.spotter.be - hľadanie ubytovania
www.beigiumtheplaceto.be - turistické informácie

Užitočné telefónne čísla

Integrovaný záchranný systém: 112
Medzinárodná predvoľba Belgicka: 0032

Adresy zastupiteľstiev

Veľvyslanectvo SR v Belgicku
Avenue Moliére 195
1050 Bruxelles, Belgicko
Tel.: +32/2/3464045, 3464261, 3401462
Fax.: +32/2/3401464, 3401467
E-maíl: emb.brussel@mzv.sk

Belgické veľvyslanectvo na Slovensku
Fraňa Kráľa 5
811 05 Bratislava
Tel.; +421/2/5710 1211
Fax.: +421/2/5262 1111
E-mail: ambabelbratis@stonline.sk

Zdroj: Leták Ústredia práce, sociálnych veci a rodiny v Bratislave, ktorý bol spolufinancovaný z prostriedkov Európskej komisie 2010/2011, internet

Booking.com

Animátor / Animátorka Hosteska Tenista Obchodník


 

Zarábajte s nami! | Impotencia.sk | eBooks.sk | Neplodnost.sk

tagy / značky práca v zahraničí, profesia, brigáda, robota, job, zamestnanie, miesto, štúdium, ponuky

: Spravodajstvo
: Užitočné rady
: Na čo myslieť
: Poistenie
: Pomoc v núdzi
: Publikácie
: Registrácia
: Agentúry
: Diskusia
: Preprava osôb
: Inzeráty
: Jazykové kurzy
: Cestopisy
: URL odkazy
: Štatistiky
: Vrátenie daní
: Ubytovanie
: Zľavové kupóny

Cyprus

Mallorca

Rhodos

Hurghada

Sharm El Sheikh

Jordansko

Syria

Copyright © 2000 - 2024, FreeJob.sk * Ochrana osobných údajov * Made in Slovakia

Minimálne odporúčame rozlíšenie 1024 x 768, farby True Color 32 bitov, 17" monitor.