| Práca, profesia, kariéra, zamestnanie, job a štúdium v EÚ, zahraničí!

  práca, ponuka práce, zamestnanie, práca v zahraničí, brigády, voľné pracovné miesta, pracovné ponuky, ponuky práce  

Zarábajte s INVIA.SK | Inzercia | Obchodné podmienky | Cenník | Kontakt | Zarábajte s Pelikan.sk

Reklama u nás, oplatí sa!

práca, brigáda, profesia

Požiarnik Kuchár / Kuchárka Lekár / Lekárka Inžinierka / Inžinierka

Práca vo Veľkej Británii / Práca v zahraničí

Spojené Kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

United Kingdom / United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland / Spojené Kráľovstvo Veľkej Británie a Severného írska / Anglicko / Wales / Škótsko

Hlavné mesto: Londýn
Rozloha: 244 820 km2
Počet obyvateľov: 61 823 000 (údaj za rok 2009)
Územné rozdelenie: Anglicko, Wales, Škótsko, Severné Írsko
Mena: Britská libra (GBP)
Štátny jazyk: Anglický jazyk

Stručná charakteristika krajiny

Spojené Kráľovstvo je konštitučnou monarchiou. Podnebie je prevažne mierne a vlhké, s veľkým množstvom zrážok, predovšetkým v auguste, septembri a novembri. Nezabudnite, že v cestnej premávke vozidlá jazdia v ľavom jazdnom pruhu!

Prvé kroky po príchode do krajiny

Pri vstupe do krajiny občan SR nepotrebuje víza, ani povolenie na vstup, totožnosť sa preukazuje platným cestovným pasom alebo občianskym preukazom. Z dôvodu registračných povinností pri nástupe do zamestnania sa odporúča mať v UK oba doklady totožnosti.

Povolenie k pobytu nie je povinné, ak máte právo žiť v UK, tzn. že ste v UK zamestnaný, ste samostatne zárobkovo činná osoba, hľadáte si prácu alebo ste finančne samostatný, bez podpory z verejných zdrojov. Môžete oň požiadať na Home Office.

Bližšie informácie - www.ind.homeoffice.gov.uk

Otvorenie bankového účtu - potrebné sú 2 druhy dokladov:

  • doklad potvrdzujúci identitu - pas, OP, povolenie k pobytu, vodičský preukaz
  • doklad potvrdzujúci adresu pobytu v UK - nájomná zmluva, potvrdenie od zamestnávateľa o vašej adrese pobytu

Voľný pohyb

Pracovné povolenie - pre prácu v UK nie je potrebné. Výnimka - Isle of Man, Channel Islands.

Od 1. mája 2011 máte plné právo voľného pohybu a môžete žiadať o povolenie k pobytu, potvrdzujúce vaše právo žiť a pracovať v UK www.hmrc.gov.uk/migrantworkers/index.htm

Podnikatelia a živnostníci sa musia zaregistrovať na Daňovom a Colnom úrade - HM Revenue & Customs www.hmrc.gov.uk

Hľadanie zamestnania v Spojenom Kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska

Kde hľadať pracovné ponuky:

Pracovné ponuky na internete:

www.bestjobsuk.com
www.britishjobs.net
www.careercorner.co.uk
www.job2job.co.uk
www.jobdirectory.co.uk
www.jobpilot.co.uk
www.jobsearch.co.uk
www.jobserve.com
www.jobsite.co.uk
www.londoncareers.net
www.londonjob.net
www.thebestjobs.co.uk
www.topjobs.co.uk
www.totaljobs.com
www.workthing.co.uk
https://europa.eu.int/eures

Neexistuje predpísaná štruktúra životopisu, mal by byť na 1 - 2 strany, obsahovať má osobné údaje, informácie o vzdelaní, pracovných skúsenostiach, jazykových a iných znalostiach, vaše záujmy a koníčky

Európsky formát životopisu www.europass.cedefop.eu.int

Pracovné podmienky v Spojenom Kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska

Vaše práva a povinnosti v pracovno-právnych vzťahoch závisia od toho, či ste zamestnanec/employee, pracovník/worker, alebo samozamestnaná osoba/self-employed. V UK nie je bežnou praxou uzatvorenie formálnej dohody medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Povinnosťou zamestnávateľa je do 2 mesiacov od začatia zamestnania vystaviť písomnú zmluvu s podmienkami zamestnania.

Bližšie informácie - www.direct.gov.uk, www.tuc.org.uk, www.adviceguide.org.uk

Minimálna mzda - v UK je vládou stanovená minimálna mzda, ktorá sa mení každý rok, informácie o jej aktuálnej výške nájdete na www.hmrc.gov.uk/migrantworkers/nmw.htm

Maximálny pracovný úväzok - www.gov.uk: je 48 hodín/týždeň, po dohode môže byť aj viac, 4,8 týždňov /24 dní/ platenej dovolenky za rok. Vo väčšine prípadov pri práci na plný úväzok ide o 35 - 40 hodín/týždeň.

Priemerný hrubý plat: 3 837 €

Životné podmienky v Spojenom Kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska

Daň z príjmu - ak sa v UK počas daňového roka, t.j. od 6.4. do 5.4., zdržiavate 6 mesiacov a dlhšie, podliehate britskému daňovému systému - PAYE (Pay As You Earn - plať ako zarábaš). V UK sú 4 sadzby dane v závislosti od výšky príjmu: 10%, 20%, 40%, 50%.

Pre bližšie informácie kontaktujte najbližší Daňový a Colný úrad - HM Revenue & Customs Office - www.hmrc.gov.uk

Okrem dane z príjmu zo zamestnania, platí sa aj daň z investícií - úspory, dividendy.

Ďalšie dane - daň z dedičstva, kolkovné pri kúpe nehnuteľností, miestna daň, daň z pridanej hodnoty (VAT) - pri väčšine tovaru je 17,5%.

Národné poistenie - National Insurance (Nl) - príspevky sociálneho zabezpečenia sa zrážajú priamo zo mzdy pod Nl číslom, žiadať oň môžete na najbližšom Jobcentre Plus, Jobcentre alebo Social Security Office. Vydaniu Nl čísla predchádza registračný pohovor. Bližšie informácie nájdete na stránkach www.dwp.gov.uk, www.jobcentreplus.gov.uk, www.jobcentreonline.com

Systém sociálneho zabezpečenia je riadený vládou, tvoria ho dávky založené na príspevkoch do Národného poistenia (nemocenské, v nezamestnanosti, vdovské, dôchodkové, atď.), dávky nepodmieňované platením odvodov Národného poistenia (prídavky na deti, príspevky pre postihnutých ľudí, atd.) a dávky viazané na výšku príjmu (príspevky na bývanie, penzijný účet, atd.)

Zodpovedné inštitúcie:

HM Revenue & Customs Office - www.hmrc.gov.uk, Department for Business, Enterprise and Regulátory Reform - www.berr.gov.uk/

Department for Work and Pensions www.dwp.gov.uk Informácie o sociálnom systéme v jednotlivých krajinách EÚ a EHS - systém MISSOC - https://ec.europa.eu/employment_social/social_protection/missoc_en.htm

Informácia o podnikaní v Spojenom Kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska

Pre registráciu v Obchodnom registri je potrebná korešpondenčná adresu v UK - sídlo firmy, doklady a zaplatenie poplatku. Bližšie informácie - www.companies-house.gov.uk, www.businesslink.gov.uk, www.detini.gov.uk (Severné Írsko). Zodpovedná inštitúcia - Department for Trade and Industry - www.dti.gov.uk

Uznávanie Kvalifikácie v Spojenom Kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska

Uznávanie akademických titulov patri do kompetencie UK NARIC www.naric.org.uk, ktoré okrem potvrdenia o uznaní kvalifikácie vám môže poskytnúť aj zoznam potenciálnych zamestnávateľov vo vašom odbore, tato služba je spoplatňovaná.

Uznávanie odborných kvalifikácii a remesiel je potrebné v profesiách, ktoré sú v UK regulované, ich zoznam nájdete na stránke - www.dfes.gov.uk/europeopen, https://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?fuseaction=wizard.recognition

Pre bližšie informácie kontaktujte Department for Education and Skills - www.education.gov.uk/

Vzdelávanie v Spojenom Kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska

Povinná školská dochádzka je vo veku od 5 do 16 rokov. Všetky deti v UK majú právo na bezplatné vzdelanie poskytované štátnymi školami, vzdelávanie poskytujú aj súkromné školy, ktoré sú platené.

Základné - vo veku od 5 do 11 rokov je poskytované základnými školami.
Stredné - vo veku od 11 do 16 rokov, potom sa študent môže rozhodnúť, či bude pokračovať v štúdiu ďalšie 2 roky, alebo bude pracovať.
Vyššie vzdelanie - žiaci, ktorí chcú pokračovať vo svojom štúdiu aj po dosiahnutí 18 rokov, môžu žiadať o štúdium na univerzite..

Bližšie informácie na www.education.gov.uk, www.direct.gov.uk, https://ec.europ3.eu/ploteus

Zdravotný systém a dôchodkové zabezpečenie v Spojenom Kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska

Zdravotná starostlivosť je v UK poskytovaná prostredníctvom Národnej zdravotnej starostlivosti (NHS - National Health Service) - www.nhsdirect.nhs.uk, vo väčšej miere bezplatne. Predpísanie liekov a dentálna starostlivosť sú spoplatňované. Po príchode do krajiny sa zaregistrujte v miestnom zdravotnom stredisku kde vám pridelia lekára. Súkromná zdravotná starostlivosť je obvykle hradená súkromným zdravotným poistením.

Užitočné webové stránky

www.visitbritain.com - Britský turistický úrad
www.adviceguide.org.uk - internetový portál poradenstva pre občanov
www.direct.gov.uk - internetový portál všetkých ministerstiev
www.homeoffice.gov.uk - stránka Ministerstva vnútra
www.hmrc.gov.uk - stránka Daňového a Colného úradu
www.dwp.gov.uk - Ministerstvo práce a dôchodkov
www.jobcentreplus.gov.uk - služby zamestnanosti vo Veľkej Británii
www.jobcentreonline.com - služby zamestnanosti v Severnom írsku
www.multimap.co.uk - mapy lokalít v UK
www.thetrainline.com, www.showbus.co.uk/timetables - cestovný poriadok železníc, autobusov

Užitočné telefónne čísla

Polícia, prvá pomoc, požiarnici - 999
Informácie - 192

Adresy zastupiteľstiev

Kontakt na zastupiteľstvo SR v krajine
Embassy of the Slovqk Republic
25 Kensington Paláce Gardens
London W8 4QY
tel.:+44 207 3136470
fax: +44 207 3136481
E-mail: emb.london@mzv.sk
Web: www.mzv.sk/londyn

Kontakt na zastupiteľstvo krajiny v SR
British Embassy Bratislava
Panská 16
811 01 Bratislava
teľ: 00421 (2)599 82 000
fax: 00421 (2) 599 82 237
E-mail: bebra@internet.sk
Web: www.britishembassy.sk

Zdroj: Leták Ústredia práce, sociálnych veci a rodiny v Bratislave, ktorý bol spolufinancovaný z prostriedkov Európskej komisie 2011/2012, internet

Booking.com

Animátor / Animátorka Hosteska Tenista Obchodník


 

Zarábajte s nami! | Impotencia.sk | eBooks.sk | Neplodnost.sk

tagy / značky práca v zahraničí, profesia, brigáda, robota, job, zamestnanie, miesto, štúdium, ponuky

: Spravodajstvo
: Užitočné rady
: Na čo myslieť
: Poistenie
: Pomoc v núdzi
: Publikácie
: Registrácia
: Agentúry
: Diskusia
: Preprava osôb
: Inzeráty
: Jazykové kurzy
: Cestopisy
: URL odkazy
: Štatistiky
: Vrátenie daní
: Ubytovanie
: Zľavové kupóny

Cyprus

Mallorca

Rhodos

Hurghada

Sharm El Sheikh

Jordansko

Syria

Copyright © 2000 - 2024, FreeJob.sk * Ochrana osobných údajov * Made in Slovakia

Minimálne odporúčame rozlíšenie 1024 x 768, farby True Color 32 bitov, 17" monitor.