| Práca, profesia, kariéra, zamestnanie, job a štúdium v EÚ, zahraničí!

  práca, ponuka práce, zamestnanie, práca v zahraničí, brigády, voľné pracovné miesta, pracovné ponuky, ponuky práce  

Zarábajte s INVIA.SK | Inzercia | Obchodné podmienky | Cenník | Kontakt | Zarábajte s Pelikan.sk

Reklama u nás, oplatí sa!

práca, brigáda, profesia

Požiarnik Kuchár / Kuchárka Lekár / Lekárka Inžinierka / Inžinierka

Slovensko
Slovakia / Slovak Republic / Slovensko / Slovenská Republika

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Špitálska 4-6
Bratislava
816 43
Tel: 02/5975 1111
Fax: 02/5296 15 28
E–mail: minprace@employment.gov.sk
Web: www.employment.gov.sk

Špeciálne si pozrite časť - Zamestnávanie v krajinách EU

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Národný inšpektorát práce
Vazovova
Bratislava
815 07
Tel: 02/5975 1111, 5729 1100
Fax: 02/5729 1304
E–mail: bugar@safework.gov.sk
Web: www.safework.gov.sk

Úrad práce

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny - https://www.upsvar.sk
Európsky sociálny fond - https://www.esf.sk
EURES - https://www.eures.sk
Inštitút pre výskum práce a rodiny - https://www.vupsvr.gov.sk
Sociálno-implementačná agentúra - ww.sia.gov.sk
Fond sociálneho rozvoja - www.fsr.gov.sk
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - https://www.employment.gov.sk
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR - https://www.telecom.gov.sk
Ministerstvo financií SR - https://www.finance.gov.sk
Ministerstvo hospodárstva SR - https://www.economy.gov.sk
Ministerstvo kultúry SR - https://www.culture.gov.sk
Ministerstvo obrany SR - https://www.mosr.sk
Ministerstvo pôdohospodárstva SR - https://www.land.gov.sk
Ministerstvo spravodlivosti SR - https://www.justice.gov.sk
Ministerstvo vnútra SR - https://www.minv.sk
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - https://www.build.gov.sk
Ministerstvo zahraničných vecí SR - https://www.foreign.gov.sk
Ministerstvo zdravotníctva SR - https://www.health.gov.sk
Ministerstvo školstva SR - https://www.minedu.sk
Ministerstvo životného prostredia SR - https://www.enviro.gov.sk
Slovenský štatistický úrad - https://www.statistics.sk
Inštitút informatiky a štatistiky - https://www.infostat.sk
ILO – Medzinárodná organizácia práce - https://www.ilo.org
Sociálna poisťovňa - https://www.socpoist.sk
Národná rada Slovenskej republiky - https://www.nrsr.sk
Úrad vlády Slovenskej republiky - https://www.vlada.gov.sk
Prognostický ústav SAV - https://www.progeko.sav.sk/pu/pu.htm
Sociologický ústav SAV - https://www.sociologia.sav.sk
Národný inšpektorát práce (NIP) - https://www.safework.gov.sk
Portál Európskej únie - https://europa.eu/index_sk.htm
Zoznam detských domovov - https://www.pomocdetom.host.sk
Pomoc pri podnikaní - https://www.podnikajte.sk
Informácie o EÚ - https://www.euroinfo.gov.sk
Vodičský preukaz na PC - https://www.ecdl.sk

Booking.com

Animátor / Animátorka Hosteska Tenista Obchodník


 

Zarábajte s nami! | Impotencia.sk | eBooks.sk | Neplodnost.sk

tagy / značky práca v zahraničí, profesia, brigáda, robota, job, zamestnanie, miesto, štúdium, ponuky

: Spravodajstvo
: Užitočné rady
: Na čo myslieť
: Poistenie
: Pomoc v núdzi
: Publikácie
: Registrácia
: Agentúry
: Diskusia
: Preprava osôb
: Inzeráty
: Jazykové kurzy
: Cestopisy
: URL odkazy
: Štatistiky
: Vrátenie daní
: Ubytovanie
: Zľavové kupóny

Cyprus

Mallorca

Rhodos

Hurghada

Sharm El Sheikh

Jordansko

Syria

Copyright © 2000 - 2024, FreeJob.sk * Ochrana osobných údajov * Made in Slovakia

Minimálne odporúčame rozlíšenie 1024 x 768, farby True Color 32 bitov, 17" monitor.