| Práca, profesia, kariéra, zamestnanie, job a štúdium v EÚ, zahraničí!

  práca, ponuka práce, zamestnanie, práca v zahraničí, brigády, voľné pracovné miesta, pracovné ponuky, ponuky práce  

Zarábajte s INVIA.SK | Inzercia | Obchodné podmienky | Cenník | Kontakt | Zarábajte s Pelikan.sk

Reklama u nás, oplatí sa!

práca, brigáda, profesia

Požiarnik Kuchár / Kuchárka Lekár / Lekárka Inžinierka / Inžinierka

Práca na Islande / Práca v zahraničí

Islandská republika

Lýdveldid Ísland / Iceland / Icelandic

Hlavné mesto: Reykjavik
Rozloha: 103 125 km2
Počet obyvateľov: 316 252 /3.07 obyv/km2/ (údaj z roku 2011)
Územné rozdelenie: 23 správnych oblasti
Mena: Islandská koruna (ISK)
Štátny jazyk: islandský jazyk. Používanými jazykmi sú aj škandinávske jazyky a anglický jazyk.

Stručná charakteristika krajiny

Island sa nachádza na severe Atlantického oceánu a je druhým najväčším ostrovom Európy. Island je krajina s ohromnými kontrastmi, príroda je tvorená horami, ľadovcami, gejzírmi, sopkami a vodopádmi. Na Islande je relatívne mierna pobrežná klíma. Priemerná letná teplota v hlavnom meste Reykjavik je 10,6 °C v júli, s najvyššou dosiahnutou teplotou 24,7 *C. V zime sa teplota pohybuje okolo 0 °C.

Prvé kroky po príchode do krajiny

Na Islande je potrebné:

  • „kennitala"{osobné identifikačné číslo), formulár získate na Matričnom úrade www.thjodskra.is alebo www.eures.is, žiadosť podáva zamestnávateľ alebo EURES na Islande, resp. súkromné poisťovacie agentúry
  • miesto pobytu a každú zmenu adresy je potrebné oznámiť Matričnému úradu na príslušnom formulári, ktorý nájdete na www.thjodskra.is
  • daňový preukaz - vydáva daňový úrad. www.rsk.is povolenie k pobytu - ak plánujete zostať na Islande viac ako 3 mesiace, musíte požiadať o povolenie k pobytu. Doporučuje sa oň požiadať hneď po príchode do krajiny. Žiadosť sa predkladá na Imigračnom riaditeľstve (Útlendingastofnun), sídliacom na Skógarhlíô 6, 105 Reykjavik, www.utl.is. K žiadosti budete potrebovať platný cestovný pas, 1 fotografiu pasového formátu, „kennitala" (osobné identifikačné čislo), kópiu podpísanej pracovnej zmluvy, potvrdenie o zdravotnom poistení (E-104). potvrdenie o přijati na štúdium ak žiadate o povolenie k pobytu za účelom štúdia.
  • prvé povolenie k pobytu pre občanov EÚ/EHP sa zvyčajne udeľuje na 5 rokov.

Voľný pohyb

Občania krajín EÚ/EHP (okrem Rumunska a Bulharska) nepotrebujú pracovné povolenie.

Hľadanie zamestnania na Islande

Návšteva pracovného portálu EURES www.eures.europa.eu sa odporúča ako prvý krok pre hľadanie práce na Islande. Pre všetky pracovné ponuky EURES na Islande musíte vyplniť on-line žiadosť, ktorú nájdete na webovej stránke www.vinnumalastofnun.is/eures. Takisto môžete priamo kontaktovať EURES poradcov na Islande eures@svm.is

Agentúry na sprostredkovanie práce [ráôningarbjónustur]: bezplatná registrácia, zoznam je na www.eures.is

Inzeráty v novinách: najpredávanejšie noviny na Islande sú Morgunblaôiô {www.mbl.is). Fréttablaôiô {www.visir.is). and Blaôiô {www.vbl.is). Pracovná časť (Atvinna) vychádza v nedeľu v Morgunblaôiô a Fréttablaôiô, ale často sa vyskytujú aj denné inzeráty. Väčšina pracovných ponúk je v islandskom jazyku.

Odborové zväzy: informácie o aktuálnych pracovných trendoch, www.asi.is, www.samidn.is, www.efling.is, www.vr.is, www.bhm.is

Štúdium islandského jazyka:

Pokiaľ ste rozhodnutý zostať a pracovať na Islande dlhšie obdobie, je dobré začať sa učiť islandský jazyk. Viac informácii na www.ahus.is, www.endurmenntun.is, www.asi.is.

Pracovné podmienky na Islande

Pracovná zmluva môže byť na začiatku uzatvorená ústne, ale zamestnávateľ je povinný uzatvoriť písomnú pracovnú zmluvu najneskôr do 2 mesiacov od začiatku výkonu zamestnania, vzor zmluvy na www.eures.is
Minimálna mzda nie je na Islande jednotná. Minimálna mzda je stanovená v kolektívnych zmluvách jednotlivých odvetví.
Pracovný čas je zvyčajne 40 hodín za týždeň. Maximálna týždenná dĺžka pracovného času je 48 hodín vrátane nadčasov.
Dovolenka je 24 dní plus 15 dní plateného voľna za sviatky.

Životné podmienky na Islande

Výška odvodov, dane: Na Islande je daň z príjmov zrážaná zo mzdy čo znamená, že za zamestnanca daň zráža a odvádza zamestnávateľ. Existuje jednotná sadzba dane z príjmu je 37,31 % z celkovej sumy. Nezdaniteľná čiastka na mesiac predstavuje sumu 32 150 ISK, To znamená, že po odčítaní nezdaniteľnej položky sa zdaňuje okolo 27 % platu. Príjem pod 90 006 ISK mesačne je nezdaňovaný. Ďalšie zrážky sú 1 % odborovému zväzu a 4 % do penzijného fondu. Adresy daňových úradov nájdete na www.rsk.is

Sociálne zabezpečenie: Ak si hľadáte prácu na Islande, mali by ste mať Európsky preukaz zdravotného poistenia. Ak ste zamestnaný potrebujete formulár E-104, ktorý vydáva poisťovňa v domovskej krajine. Na základe toho máte nárok na bezplatné ošetrenie v prípade potreby. Ďalšie informácie: Inštitút sociálneho zabezpečenia, www.tr.is

Podpora v nezamestnanosti: žiadosť sa podáva na miestnom úrade práce v prípade, že máte odpracované najmenej 3 mesiace z posledných 12 mesiacov (nie je to plná výška podpory). Aby ste mali nárok na dávku v plnej výške, musíte mať odpracovaných 12 mesiacov. Minimálna podpora v nezamestnanosti je 70% z priemernej mzdy za posl. 6 mesiacov, nie však viac ako 242 636 ISK/mesiac (máj 2011). Viac informácii je k dispozícii na internetovej stránke: www.vinnumalastofnun.is alebo na www.eures.is

Životné náklady: Odhadované životné náklady na Islande sú približne 110 000 ISK na mesiac. Za ubytovanie v osobitnej izbe so spoločnou kuchyňou a kúpeľňou zaplatíte mesačne okolo 50 000 ISK. Za menší byt zaplatíte najmenej 80 000 - 90 000 ISK mesačne. Supermarkety „Bónus" a „Krónan" majú zvyčajne najnižšie ceny potravín.

Informácia o podnikaní na Islande

Všetci občania EÚ/EHP môžu podnikať na Islande. Prvým krokom je daňový úrad. kde si zaregistrujú svoju spoločnosť a obdržia sprievodcu daňovými zákonmi. Viac na www.rsk.is

Uznávanie kvalifikácie na Islande

Pred odchodom na Island je dobré si overiť, či akademický titul alebo odborná kvalifikácia je porovnateľná s islandskou. Islandské Národné informačné centrum pre uznávanie kvalifikácii (NARIC/ENIC) sa nachádza na Islandskej univerzite (www.ask.hi.is; www.enic-naric.net) Uznávanie diplomov a kvalifikácii si
môžete overiť na www.menntagatt.is, e-mail: menntagatt@menntagatt.is

Vzdelávanie na Islande

Vzdelávací systém má 4 stupne:

Predškolský stupeň (leikskóli) - pre deti od 2 do 6 rokov.

Povinná školská dochádzka (grunnskóli) - od 6 do 16 rokov. Základná škola je povinná a je bezplatná. Deti žijúce na Islande, ktoré hovoria iným jazykom než islandským, majú nárok na špeciálnu výuku v islandskom jazyku.

Vyšší stredný stupeň (framhaldsskóli) - pre žiakov od 16-20 rokov alebo pre kohokoľvek, kto ukončil povinnú školskú dochádzku a dovŕšil 18 rokov. Vzdelávanie na vyšších stredných školách je bezplatné, ale študenti platia registračný poplatok a takisto si platia za učebnice. Zoznam škôl nájdete na Ministerstve vzdelávania, https://eng.menntamala-raduneyti.is

Vyššie vzdelanie alebo univerzita (háskóli) - pre tých, ktorí ukončili vyššie stredné vzdelanie a spravili prijímaciu skúšku „stúdeitspróf alebo jej ekvivalent. Viac na: www.ask.hi.is

Zdravotný systém a dôchodkové zabezpečenie na Islande

Island je rozdelený na oblasti so zdravotníckymi strediskami. Zdravotnícke zariadenia sú otvorené od 8:00-16:00 pre tých, ktorí sa objednali. Tí, ktorí nie sú objednaní môžu navštíviť lekára v dobe od 16:00-18:00 ale budú musieť zaplatiť vyšší poplatok. Najbližšie zdravotnícke zariadenie nájdete v telefónnom zozname "Heilsugaeslustôô'".

Pohotovostné služby (Slysa- og bráóamóttaka) sa nachádzajú v Národnej univerzitnej nemocnici (Landspítali-háskólasj- úkrahús). Ak si nie ste istý či je Vaše zranenie vážne, môžete zavolať do nemocnice a poradiť sa na čísle 543 2000. Cudzinci majú právo na prekladateľa bezplatne.

Užitočné webové stránky

www.vinnumalastofnun.is - Riaditeľstvo práce
www.utl.is - Imigračné riaditeľstvo
www.rsk.is - Daňové riaditeľstvo
www.government.is - adresár ministerstiev
www.thjodskra.is - Matričný úrad
www.tr.is - Inštitút sociálneho zabezpečenia
www.iceland.is - vstupná brána k informáciám o Islande
www.asi.is - Islandská federácia zamestnancov
www.gisting.is - hotely a hostely
www.iclendexpress.com, www.icelandair.com - letecká doprava
www.bsi.is, www.bus.is - autobusová doprava

Užitočné telefónne čísla

Polícia, prvá pomoc, požiarnici: 112
Medzinárodná telefónna predvoľba: 00354

Adresy zastupiteľstiev

Kontakt na zastupiteľstvo SR v krajine
Honoráry Consulate of the Slovák Republic
Dalvegur 166 Kópavogu Iceland
Tel.: 00354 5444 333
Fax: 00354 5444 330
E-mail: kaldasel@islandia.is

Kontakt na zastupiteľstvo krajiny v SR
Honorárny konzulát islandskej republiky v SR
Palisády 39
811 06 Bratislava
Tel.: 00421 12 /5441 7741
Fax: 00421 12 /5441 7741
E-mail: slovgeoterm@stonline.sk

Zdroj: Leták Ústredia práce, sociálnych veci a rodiny v Bratislave, ktorý bol spolufinancovaný z prostriedkov Európskej komisie 2011/2012, internet

Booking.com

Animátor / Animátorka Hosteska Tenista Obchodník


 

Zarábajte s nami! | Impotencia.sk | eBooks.sk | Neplodnost.sk

tagy / značky práca v zahraničí, profesia, brigáda, robota, job, zamestnanie, miesto, štúdium, ponuky

: Spravodajstvo
: Užitočné rady
: Na čo myslieť
: Poistenie
: Pomoc v núdzi
: Publikácie
: Registrácia
: Agentúry
: Diskusia
: Preprava osôb
: Inzeráty
: Jazykové kurzy
: Cestopisy
: URL odkazy
: Štatistiky
: Vrátenie daní
: Ubytovanie
: Zľavové kupóny

Cyprus

Mallorca

Rhodos

Hurghada

Sharm El Sheikh

Jordansko

Syria

Copyright © 2000 - 2024, FreeJob.sk * Ochrana osobných údajov * Made in Slovakia

Minimálne odporúčame rozlíšenie 1024 x 768, farby True Color 32 bitov, 17" monitor.