| Práca, profesia, kariéra, zamestnanie, job a štúdium v EÚ, zahraničí!

  práca, ponuka práce, zamestnanie, práca v zahraničí, brigády, voľné pracovné miesta, pracovné ponuky, ponuky práce  

Zarábajte s INVIA.SK | Inzercia | Obchodné podmienky | Cenník | Kontakt | Zarábajte s Pelikan.sk

Reklama u nás, oplatí sa!

práca, brigáda, profesia

Požiarnik Kuchár / Kuchárka Lekár / Lekárka Inžinierka / Inžinierka

Práca v zahraničí - Poistenie

Zdravotné poistenie

Informácie pre osoby, ktoré chcú vykonávať pracovnú činnosť v inom členskom štáte EU

Práca v zahraničí - Zdravotné poistenie

Osoby vykonávajúce pracovnú činnosť (zamestnanie alebo samostatnú zárobkovú činnosť) v inom členskom štáte EU

Každá osoba môže podliehať legislatíve len jedného členského štátu EU. Pokiaľ je ekonomicky aktívna len v jednom členskom štáte EU (ČŠ EU), tak bude poistená v štáte výkonu činnosti (zamestnania, SZQ bez ohľadu na bydlisko osoby, štátnu príslušnosť či sídlo zamestnávateľa.

V štáte pôvodu (bydliska) je potrebné túto skutočnosť oznámiť a verejné zdravotné poistenie ukončiť.

K ukončeniu zdravotného poistenia je potrebné predložiť odhlášku poistenca, doklad o vzniku poistenia v inom ČŠ EU a vrátiť preukaz poistenca

Dokladom o vzniku poistenia v inom ČŠ EU môže byť:

  • pracovná zmluva v inom ČŠ EU a čestné vyhlásenie o dátume vzniku poisteniavinomČŠEU,
  • alebo doklad o výkone SZČ v inom ČŠ EU a čestné vyhlásenie odátume vzniku poistenia v inom ČS EUť
  • alebo doklad zdravotnej poisťovne alebo obdobnej inštitúcie o poistení v inom ČŠ EU
  • alebo formulár E101 resp. PDA1 ako potvrdenie o podliehaní legislatíve iného ČŠ EU
  • alebo formulár E104 potvrdenie poistných dôb v inom ČŠ EU

Poistenec musí zároveň vrátiť aj Európsky preukaz zdravotného poistenia (EHIC), ak mu bol vydaný. EHIC vydaný slovenskou zdravotnou poisťovňou neslúži na výkon pracovnej činnosti v inom ČŠ EÚ. Zdravotnú starostlivosť v štáte výkonu činnosti bude osoba čerpať na základe dokladu vydaného zdravotnou poisťovňou v štáte výkonu pracovnej činnosti (preukaz poistenca) a táto inštitúcia mu vydá aj európsky preukaz zdravotného poistenia (EHIC) na čerpanie potrebnej zdravotnej starostlivosti v ostatných ČŠ EU vrátane Slovenska.

Ak si chce klient zachovať nárok na plnú zdravotnú starostlivosť na Slovensku, musí požiadať poisťovňu v štáte výkonu pracovnej činnosti o vydanie formulára E106 resp. prenosného dokumentu SI, ktorý si zaregistruje v zdravotnej poisťovni v SR a tá mu vydá preukaz poistenca, s ktorým môže v SR navštevovať lekára.

Po ukončení pracovnej činnosti v inom ČŠ EU je potrebné sa do 8 dní opätovne prihlásiť na verejné zdravotné postenie v SR. Prihlášku je potrebné podať v tej zdravotnej poisťovni, v ktorej bolo ukončené zdravotné poistenie a opätovne vzniká zdravotné poistenie v priebehu toho istého kalendárneho roka. Ak od ukončenia verejného zdravotného poistenia z titulu pracovnej činnosti v zahraničí uplynulo dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok, má poistenec právo podať prihlášku v zdravotnej poisťovni, ktorú si vybral.

K tomu je potrebné predložiť:

  • prihlášku poistenca
  • doklad o ukončení pracovnej činnosti v inom ČŠ EU a čestné vyhlásenie o dátume zániku poistenia v inom ČŠ EU
  • alebo doklad zdravotnej poisťovne alebo obdobnej inštitúcie v inom  ČŠ EU o ukončení poistenia v inom ČŠ EU
  • alebo formulár E104s ukončenou dobou poistenia v inom ČŠ EU

Vydala Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. v roku 2014. Call centrum: 0850 003 003

Booking.com

Animátor / Animátorka Hosteska Tenista Obchodník


 

Zarábajte s nami! | Impotencia.sk | eBooks.sk | Neplodnost.sk

tagy / značky práca v zahraničí, profesia, brigáda, robota, job, zamestnanie, miesto, štúdium, ponuky

: Spravodajstvo
: Užitočné rady
: Na čo myslieť
: Poistenie
: Pomoc v núdzi
: Publikácie
: Registrácia
: Agentúry
: Diskusia
: Preprava osôb
: Inzeráty
: Jazykové kurzy
: Cestopisy
: URL odkazy
: Štatistiky
: Vrátenie daní
: Ubytovanie
: Zľavové kupóny

Cyprus

Mallorca

Rhodos

Hurghada

Sharm El Sheikh

Jordansko

Syria

Copyright © 2000 - 2024, FreeJob.sk * Ochrana osobných údajov * Made in Slovakia

Minimálne odporúčame rozlíšenie 1024 x 768, farby True Color 32 bitov, 17" monitor.