| Práca, profesia, kariéra, zamestnanie, job a štúdium v EÚ, zahraničí!

  práca, ponuka práce, zamestnanie, práca v zahraničí, brigády, voľné pracovné miesta, pracovné ponuky, ponuky práce  

Zarábajte s INVIA.SK | Inzercia | Obchodné podmienky | Cenník | Kontakt | Zarábajte s Pelikan.sk

Reklama u nás, oplatí sa!

práca, brigáda, profesia

Požiarnik Kuchár / Kuchárka Lekár / Lekárka Inžinierka / Inžinierka

Práca v zahraničí - Ako v zahraničí postupovať v prípade núdze

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky zriadilo Stredisko MZV SR pre pomoc a služby občanom, ktoré občanom a inštitúciám poskytuje informácie prvého kontaktu a základné informácie o podmienkach cestovania do zahraničia.

Práca v zahraničí - Ako v zahraničí postupovať v prípade núdze

Stredisko vám poskytne informácie

 • o podmienkach cestovania do zahraničia a informácie konzulárneho charakteru
 • o aktuálnych cestovných obmedzeniach
 • o kontaktoch na najbližší zastupiteľský úrad či konzulárneho pracovníka a v prípade núdze kontaktuje vašich príbuzných na Slovensku
 • ako postupovať v prípade straty cestovného dokladu, dopravnej nehody alebo inej nepredvídanej udalosti počas pobytu v zahraničí
 • o spôsobe overovania verejných listín pre použitie v zahraničí a zahraničných verejných listín pre použitie na Slovensku. Ministerstvo zahraničných

Stredisko MZV SR pre pomoc a služby občanom
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava 37
Tel.: +421 2 5978 5978, Fax: +421 2 5978 4499
E-mail: info@mzv.sk,
www.mzv.sk

Informácie o podmienkach cestovania do zahraničia, aktuálnom vývoji situácie v rizikových oblastiach a upozornenia týkajúce sa cestovania do týchto oblastí uverejňuje Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky na svojej webovej stránke www.mzv.sk v časti Konzulárne informácie a Aktuálne cestovné upozornenia.

Odporúčania pri cestách do zahraničia

Každú cestu do zahraničia je potrebné dôkladne naplánovať.
Pred cestou nezabudnite najmä na nasledovné:

 • zabezpečte si vhodné cestovné poistenie
 • v dostatočnom predstihu si skontrolujte platnosť a neporušenosť cestovného dokladu
 • preverte si podmienky vstupu a vízových povinností do každej z krajín pripravovanej cesty
 • zoberte si so sebou kontaktné údaje na slovenské zastupiteľské úrady na trase vašej cesty, ktoré sú uverejnené na webovej stránke www.mzv.sk

Užitočné rady

 • Nenoste všetky doklady spolu s cestovným pasom.
 • Vyhotovte si dve fotokópie dátovej strany cestovného pasu. Jednu kópiu nechajte u svojich príbuzných alebo priateľov, ktorých môžete v prípade núdze rýchlo kontaktovať a druhú kópiu majte počas cesty pri sebe, oddelene od cestovného pasu.
 • Majte so sebou dve aktuálne fotografi e pasového formátu.
 • Pri cestách za netradičnými športovými aktivitami alebo dobrodružstvom si nezabudnite preveriť, či vaše cestovné poistenie skutočne pokrýva všetky poistné udalosti súvisiace s cestou.
 • Vložte si do vášho mobilného telefónu pod skratkou ICE (In case of emergency) kontakty na blízke osoby, ktorým možno v prípade mimoriadnej udalosti zavolať (dopravná nehoda, prírodná katastrofa a pod.).

Konzulárna pomoc krajín Európskej únie

Ak sa v krajine vášho pobytu nenachádza slovenský zastupiteľský úrad, generálny konzulát alebo honorárny konzulát, pomoc vám poskytne zastupiteľský úrad ktorejkoľvek inej členskej krajiny Európskej únie, ktorý má v danej krajine sídlo.

Čo môže náš zastupiteľský úrad alebo generálny konzulát pre vás v zahraničí urobiť:

 • vydať náhradný cestovný preukaz pre občana SR na návrat do SR po predložení potvrdenia z polície
 • informovať najbližších príbuzných v prípade nehody alebo úmrtia a odporučiť nevyhnutné postupy
 • kontaktovať občanov Slovenska nachádzajúcich sa vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody a podať o nich správy príbuzným
 • na základe znalosti miestnych pomerov poradiť ako postupovať v podobných situáciách
 • v prípade potreby sprostredkovať adresy charitatívnych organizácií (nocľah, strava)
 • v prípade straty finančných prostriedkov poskytne informácie o možnostiach ich zabezpečenia zo SR
 • sprostredkovať styk s miestnymi úradmi, políciou, orgánmi činnými v trestnom konaní, osvedčí pravosť, kópii, listín, podpisov, pečiatok
 • kontaktovať príbuzných alebo známych, ktorí vám môžu poslať peniaze, alebo poradiť, ako peniaze poslať
 • odporučiť miestnych advokátov, lekárov alebo tlmočníkov.

Čo nemôže pre vás náš zastupiteľský úrad alebo generálny konzulát v zahraničí urobiť:

Prajeme Vám šťastný a bezpečný pobyt v zahraničí!

* Informácie sme prebrali zo stránky: https://www.mzv.sk/sk/sluzby_obcanom/stredisko_pre_pomoc_obcanom

Booking.com

Animátor / Animátorka Hosteska Tenista Obchodník


 

Zarábajte s nami! | Impotencia.sk | eBooks.sk | Neplodnost.sk

tagy / značky práca v zahraničí, profesia, brigáda, robota, job, zamestnanie, miesto, štúdium, ponuky

: Spravodajstvo
: Užitočné rady
: Na čo myslieť
: Poistenie
: Pomoc v núdzi
: Publikácie
: Registrácia
: Agentúry
: Diskusia
: Preprava osôb
: Inzeráty
: Jazykové kurzy
: Cestopisy
: URL odkazy
: Štatistiky
: Vrátenie daní
: Ubytovanie
: Zľavové kupóny

Cyprus

Mallorca

Rhodos

Hurghada

Sharm El Sheikh

Jordansko

Syria

Copyright © 2000 - 2024, FreeJob.sk * Ochrana osobných údajov * Made in Slovakia

Minimálne odporúčame rozlíšenie 1024 x 768, farby True Color 32 bitov, 17" monitor.